امیر سالار.

اوس کریم مردم از خوشی ما دیگه بسمونه.

چت کردن با امیر سالار.
امیر سالار. ۵ مرداد ٩۶


چت اورداپ

باران099 ۵ مرداد ٩۶

nafas 6 ۵ مرداد ٩۶

یگانه12 ۵ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیر سالار.
امیر سالار. ۴ مرداد ٩۶
ماکه رفیقونو نمیبینیم اگه کسی دیدش سلام منو بهش برسونه..........
عضو چت اورداپ
چت کردن با امیر سالار.
امیر سالار. ١٣ خرداد ٩۶
هر کسی در دل من جای خودش را دارد جانشین تو در این سینه خداوند نشود................


چت اورداپ

زهراشاهرخی ٢١ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیر سالار.
امیر سالار. ١٨ تير ٩۶


چت اورداپ

امیر سالار. ١٨ تير ٩۶

ممنونم

الناز33 ١٨ تير ٩۶

خدایا خودت مراقبت رفقای رفقام باش

ma00089 ١٨ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیر سالار.
امیر سالار. ۴ تير ٩۶


چت اورداپ

خدایا همه رو به عشقشون برسون.
mona17 ۴ تير ٩۶

شیانا ۴ تير ٩۶

مزدا 3 ..دوس دارم

آوااااای بهار ۴ تير ٩۶

این پراید که نیست درسته

عضو چت اورداپ
امیر سالار.
امیر سالار.
چت اورداپ
اوس کریم مردم از خوشی ما دیگه بسمونه.
تاریخ عضویت: 9 آبان 95
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
امیر سالار.
موزیک مورد علاقه امیر سالار.


تشکر و قدردانی رسمی امیر سالار.

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده امیر سالار.