صدف1222
صدف1222
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 19 مهر 95
تولد: 19 تير
محل زندگی:مازندران
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
صدف1222
آخرین حضور: 10 آذر 95
موزیک مورد علاقه صدف1222


تشکر و قدردانی رسمی صدف1222

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده صدف1222