باران1384

You have my heart, keep it safe......

چت کردن با باران1384
باران1384 ١۶ اسفند ٩٧


چت اورداپ


آموخته ام که وقتی ناامید میشوم
خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود
و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .
پس هرگز ناامید نشو و همچنان امیدوار بهترین ها را از خدا طلب کن
خداوند بخشنده ایی عظیم است
علیرضا99 ١٧ اسفند ٩٧

سوگند ١۶ اسفند ٩٧

کوارک ١۶ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
باران1384
باران1384
چت اورداپ
You have my heart, keep it safe......
تاریخ عضویت: 28 مرداد 96
تولد: 17 خرداد
محل زندگی:
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
باران1384
آخرین حضور: 22 فروردين 98
موزیک مورد علاقه باران1384


تشکر و قدردانی رسمی باران1384

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده باران1384