باران1384

خیال تو مرا بی خیال عالم کرد !

باران1384
باران1384
چت اورداپ
خیال تو مرا بی خیال عالم کرد !
تاریخ عضویت: 28 مرداد 96
تولد: 17 خرداد
محل زندگی:
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
باران1384
موزیک مورد علاقه باران1384


تشکر و قدردانی رسمی باران1384

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده باران1384