چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ٢٢ بهمن ٩۵


چت اورداپ


راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم …

نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …

می‌خواهـم پا جـــای پاهــایــت بگـــذارم …

می‌خواهـم رد پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!

تــو تمـامـا” برای منی
بانوی دی ۵ ارديبهشت ٩۶

darya17 ۵ ارديبهشت ٩۶

سام مسافر ۵ ارديبهشت ٩۶

عالی بود کاش کسیم همراه من میشد تا درحقش جان فشانی کنم

فاطمه123 ۵ ارديبهشت ٩۶

گلللل

سارا1368 ۵ ارديبهشت ٩۶

fatemeh30 ۴ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ١۵ بهمن ٩۵
ضـبـط می کـنـم تـمــام حــرفــــ هـایـــت را . . . !!!

نـه بـــرای روزهــای بـی تـــو بـــودن،

صـــدایــت آنـقــدر آرامـــم مـی کـنـد کــه

یــادم مـی رود بـایــد نـفــس بـکشــم . . . !!!


چت اورداپ

darya17 ۵ ارديبهشت ٩۶

فاطمه123 ۵ ارديبهشت ٩۶

گللللل

سارا1368 ۵ ارديبهشت ٩۶

fatemeh30 ٢٩ فروردين ٩۶

sara34 ۴ فروردين ٩۶

banoo_18 ۴ فروردين ٩۶

حذفشون کردم...

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ٢۶ فروردين ٩۶
تمام لحظه ها زیبا هستنداین تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی….. تمام لحظه ها با نیایش همراهند. اگر همه را باسپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
باران099 ٢۶ فروردين ٩۶

لیلیوم ٢۶ فروردين ٩۶

ززههرراا ٢۶ فروردين ٩۶

الناز33 ٢۶ فروردين ٩۶

banoo_18 ٢۶ فروردين ٩۶

گللل

ماهان123 ٢۶ فروردين ٩۶

ممنون

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ٧ فروردين ٩۶


چت اورداپ


حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست..بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش ، بلکه به ناگفته هایش گوش کن
کلنل ٢۴ فروردين ٩۶

آفرین

یگانه12 ٢۴ فروردين ٩۶

امیر 464 ١۶ فروردين ٩۶

boghz eshgh ٧ فروردين ٩۶

مسعود35 ٧ فروردين ٩۶

الناز33 ٧ فروردين ٩۶

اگر خاستی کسی را بشناسی نیاز نیس بهش گوش بدی باید حسش کنی..

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ۴ فروردين ٩۶
خدایـــا! دلم سخت معـــجزه می خواهد...
خدایا ….

کـسانی را می شناسم که با صدای بلند دعا می خوانند ولی دستشان به ستاره ای نمی رسد !
اما کسانی هستند که بی دعا با تودست می دهند …


چت اورداپ

الناز33 ١۶ فروردين ٩۶

ارفین فک کنم 9 روز راهه سلام بر ماهان

طنین28 ١۶ فروردين ٩۶

ارفین ١۶ فروردين ٩۶

خدا یا فاصله تا من خودت گفتی که کوتاهه ، از اینجایی که من ایستادم تا مریم 80 چقد راهه

مریم80 ٧ فروردين ٩۶

الناز33 ٧ فروردين ٩۶

کلنل ۵ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ١٨ اسفند ٩۵
نباید خالی بمانند این دست ها
راستش را بخواهی
دلم هوای دستی را کرده
وسیع مثل دشت
گرم مثل خورشید
محکم مثل سایه ها…
که باشد
و بشود به اعتبارشان جنگید
آه دورترها
یک نفر دست هایش را تکان میدهد
شاید تو باشی
شاید تو باشی
شاید تو باشی…


چت اورداپ

پویا 16 ٣ فروردين ٩۶

شاید تو باشی…..

الناز33 ١٨ اسفند ٩۵

آه دورترها

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ١۵ بهمن ٩۵


چت اورداپ

پویا 16 ٣ فروردين ٩۶

آهو26 ٢٩ بهمن ٩۵

طنین28 ٢٩ بهمن ٩۵

ارفین ٢٩ بهمن ٩۵

پینار ٢٨ بهمن ٩۵

چرا عاقل کند کاری، که باز آرد پشیمانی؟

محمد72427 ٢٨ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ١٢ اسفند ٩۵
از تو وآن چشمان زیبا
من که هیچ ...

خدا هم تاب گذشتن ندارد...


چت اورداپ

پویا 16 ٣ فروردين ٩۶

الناز33 ١٢ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ١٢ اسفند ٩۵
هر بار رفتنی شدی، راهت‌و بستم تا نری
هر بار برگشتی به من، حس کردم از قبل دورتری

هر بار برگشتی به من، یه زخم تازه‌تر زدی
هر بار برگشتی ولی برای رفتن اومدی

این قدر تکرارم نکن، نذار برات عادت بشم
اگه نمی‌مونی نیا، نذار آلوده‌ت بشم

اگه نمی‌مونی نیا، عاشق‌تر از اینم نکن
درگیر موندن نیستی، درگیر موندنم نکن

باید من‌و به تلخی نبودنت عادت بدی
شاید فراموشت کنم، باید بهم فرصت بدی

شعله نکش سوسو نزن، بذار خاموشت کنم
این دردو تازه‌تر نکن، شاید فراموشت کنم

این قدر تکرارم نکن، نذار برات عادت بشم
اگه نمی‌مونی نیا، نذار آلوده‌ت بشم


چت اورداپ

الناز33 ١۴ اسفند ٩۵

امیر 464 ١٢ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ٢٠ بهمن ٩۵
ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﮔـﻮﯾﯽ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ!
ﮐـﺎﺵ ﯾﺎﺩ ﺑگیریم ، ﺭهـﺎ ﮐﻨﯿﻢ ، ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ ، ﮔﺎﻫﯽ ﺑـﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ ...
ﺩﻝ ﺑـﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺒﻨﺪﯾـﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺯﺩ ...
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫــﺎﯾﻤــﺎﻥ ﯾﮏ ﺭﺳﯿـﺪﻥ ﺑـﺪﻫـﮑﺎﺭﯾـﻡ...
ﺯﻧــﺪﮔـﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ!
ﺷﺎﯾﺪ، فرصتی نیست تا ﻋﮑﺴﯽ ﺷﻮیم ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮیماﻥ ﮐﻨﻨﺪ!
پس در لحظه زندگی کنید و شاکر داشته هایتان باشید .


چت اورداپ

سارا-26 ٧ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ٢٢ بهمن ٩۵


چت اورداپ


...
سارا-26 ٧ اسفند ٩۵

سامان اندی ٢۴ بهمن ٩۵

یگانه12 ٢۴ بهمن ٩۵

لیانا1727 ٢٢ بهمن ٩۵

مهسا 29 ٢٢ بهمن ٩۵

الناز33 ٢٢ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ٢٠ بهمن ٩۵
خدایا
دلم مرهمی میخواهد از جنس خودت!
نزدیک
بی خطر
بخشنده
بی منت...


چت اورداپ

سارا-26 ٧ اسفند ٩۵

مهسا77 ٢٨ بهمن ٩۵

پینار ٢٨ بهمن ٩۵

احسنت!

parnya ٢٨ بهمن ٩۵

الناز33 ٢٨ بهمن ٩۵

مهرنوش ٢١ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ٣٠ بهمن ٩۵


چت اورداپ


از تمام دارایی ها ...
یکی دو گلدان شمعدانی دارم
یک جفت ماهی سرخ دارم
دوچرخه ای یادگار پدربزرگ
یک مداد دندان زده
چندتایی شعر ..
و تا دلت بخواهد
دوستت دارم ..
سارا-26 ٧ اسفند ٩۵

الناز33 ۴ اسفند ٩۵

وقت خریدن لباسهای پاییزی دقت کنیم ... لباسهایی بخریم با جیب های بزرگ به اندازه ی دو دست / خدا را چه دیدی شاید همین پاییز عاشق شدیم . . .

مریم چالوس ٣٠ بهمن ٩۵

لیدا 28 ٣٠ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ١۵ بهمن ٩۵
و در گذر از جاده ی زندگی اموختم....
ایمان را نمی شود لابلای واجبات و مستحبات اموخت
ایمان اموختنی نیست
روزی میرسد در اعماق قلبت به تمام گذشته ات به تمام اندوخته هایت شک میکنی
و تازه مینشینی برای تمام سوالهای که تازه جوانه زده اند جواب پیدا کنی .....
انوقت که توانستی خلق کنی یعنی ایمان اورده ای...


چت اورداپ

مریم چالوس ٢٣ بهمن ٩۵

بارانا94 ١٧ بهمن ٩۵

الناز33 ١٧ بهمن ٩۵

آزاده هستم ١۵ بهمن ٩۵

likeee

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ٢٢ اسفند ٩۵
تا دست تو را به دست آرم
از کدامين کوه مي بايدم گذشت
تا بگذرم
از کدامين صحرا
از کدامين دريا مي بايدم گذشت
تا بگذرم
روزي که اين چنين به زيبايي آغاز مي شود
به هنگامي که آخرين کلمات تاريک غم نامه ي گذشته را با شبي
که در گذر است به فراموشي ي باد شبانه سپرده ام
از براي آن نيست که در حسرت تو بگذرد
تو باد و شکوفه و ميوه ي، اي همه ي فصول من
بر من چنان چون سالي بگذر
تا جاودانگي را آغاز کنم


چت اورداپ

ماهان123 ٢ فروردين ٩۶

ممنون الناز خانم

الناز33 ٢٢ اسفند ٩۵

این تصویر رو توی واقعیت براتون ارزو میکنم

اسرا1378 ٢٢ اسفند ٩۵

وای چقدر دستام خوشکله

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ١ فروردين ٩۶
تسبیحی بافته ام
نه از سنگ
نه از چوب
نه از مروارید
بلور اشکهایم را به نخ کشیده ام تا برای شادمانیت دعا کنم ....


چت اورداپ

پینار ٢ فروردين ٩۶

درست است اما بهترین نظری که ميتونستم در قبال پست شما بدم! ان شاءالله خوشبخت بشي.

آهو26 ٢ فروردين ٩۶

ماهان123 ٢ فروردين ٩۶

پینار اون که صد البته که باید همه چیز رو از خدا طلب کرد .... این ی پست ساده است برای این فضای مجازی

پینار ٢ فروردين ٩۶

برای خوشبختیمان باید از خدا طلب کنیم!

ماهان123 ٢ فروردين ٩۶

ممنونم

مهسا77 ١ فروردين ٩۶

عاااااالی بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ٢٢ اسفند ٩۵
when my absence doesn"t alter your life, then my presence has no meaning in it.
الناز33 ٢٢ اسفند ٩۵

عیدی من کو

مهسا77 ٢٢ اسفند ٩۵

Wow very nice

زندگی مجازی ٢٢ اسفند ٩۵

قسمت دومش میگه آتیش عشقو تو سلولام شعله ور کردی

grand mother ٢٢ اسفند ٩۵

بهنام :حضور شما در قلب من دائمی است و محبت خود را آتش عشق را در سلول من بهنام از تریبون آزادانه استفاده میکنه

ماهان123 ٢٢ اسفند ٩۵

یاس 7890 شما باید عیدی بدید که میایید استفاده میکنید از مطالب و پست های دوستان

زندگی مجازی ٢٢ اسفند ٩۵

your presence in my heart is permanent and your kindness ignite love in my cells اوه چه عاشقانه بود ببخشید

عضو چت اورداپ
چت کردن با ماهان123
ماهان123 از تهران ١۵ بهمن ٩۵


چت اورداپ

همرنگ غروب ٧ اسفند ٩۵

سارا-26 ٧ اسفند ٩۵

یگانه12 ٢۴ بهمن ٩۵

سایسام ٢٣ بهمن ٩۵

دلم براش تنگ شد

دخترکرد66 ١۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
ماهان123
ماهان123
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 14 بهمن 95
تولد:
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا،
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، مشغول به کار
عضو تأیید شده
ماهان123
موزیک مورد علاقه ماهان123


تشکر و قدردانی رسمی ماهان123

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 27 فروردين 96

سپاس بخاطرحضور و پستهای زیباتون

تصاویر ارسال شده ماهان123