چت کردن با غغغغغغغغ
غغغغغغغغ ٩ خرداد ٩۶


چت اورداپفریاد هایی بی صدا از گلوهایی بی حنجره به گوش میرسد
انان که ازین ارام شهر
شهرمان را می نگرند
فریادشان مبهم است
اقیانوسی ژرف که پایانش دیدنی نیست
و ژرفایش همان اخرین تجربه
مردگان همچنان به شهر می نگرند
parnya ٧ شهريور ٩۶

؟.....!

از جنس احساس ٣٠ تير ٩۶

قبرستان ها پر ز ارزوهای خفته است

الناز33 ٣٠ تير ٩۶

مردگان همچنان به شهر می نگرند

siina ٩ تير ٩۶

فدات

7833 ٩ تير ٩۶

اهان این رو خوندم...قشنگه مرسی سینا

siina ٩ تير ٩۶

ارسی

عضو چت اورداپ
چت کردن با غغغغغغغغ
غغغغغغغغ ١١ خرداد ٩۶


چت اورداپ


من در میان جمع و دلم نزد دلبر است
پینار ۵ مرداد ٩۶

maryam p r ٩ تير ٩۶

hana110 ٢٧ خرداد ٩۶

خلاقیت این عکسه همیشه برام تازگی داره

grand mother ٢٧ خرداد ٩۶

خخخخخخخخخخخخ سینا خدارفتگان شما رو هم بیامرزه خدا همه ما رو بیامرزه نارنگی پست تاریخی وماندگاری شده

parnya ٢٧ خرداد ٩۶

مادر جون/سینا

siina ٢٧ خرداد ٩۶

این سینا۴خودشم حضور نداره اثارش موندگاره ادم بزرگی بود خدایش بیامرزد

عضو چت اورداپ
غغغغغغغغ
غغغغغغغغ
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 27 ارديبهشت 93
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
غغغغغغغغ
آخرین حضور: 15 خرداد 96
موزیک مورد علاقه غغغغغغغغ


تشکر و قدردانی رسمی غغغغغغغغ

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده غغغغغغغغ