همیار روان شناس

چت کردن با همیار روان شناس
ترديد
==========
گاهی اوقات تردیدها باعث می شوند که انتخاب ما انتخاب ضعیفی باشد.

در حقیقت می توانیم و توانایی انجام کاری مهم را داریم ولی به دلیل ضعف در باورهای خود تردید و دودلی را پیشه خود قرار می دهیم و خود را در انجام آن کار ناتوان می بینیم و در نهایت زندگی سرشار از ضعف را انتخاب می کنیم.

این باور ما نسبت به خود ماست که به ما می گوید که این کار را می توانیم انجام دهیم یا اینکه از عهده انجام آن کار برنمی آییم.

پس باورهای مخرب خود را تغییر دهید و دودلی و تردید را رها کنید تا زندگی تان را آنطور که دلتان می خواهد بسازید.مثبتاندیشوخوباوری را تقویت کنید عزیزان همیار ... یا حق
admin دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
سلام مجدد عزیزان و همراهان همیشگی :

با آرزوی سلامتی روح و روان شما عزیزان و پایانی خوش در سال جاری و آغازی بهتر در سال جدید... با ما باشید:
=====
خود مراقبتی سلامت روان :

خود مراقبتی روانی عاطفی شامل فعالیت هایی است که برای سلامت روان خود انجام میدهیم.

برای داشتن روان سالم باید:


1-هر روز، زمانی را به تفکر و تأمل اختصاص دهیم.

2-براي کاهش استرس خود اقدامات لازم را انجام دهیم.

3-به تجارب، آرزوها، افکار و احساسات خود توجه نماییم.

4-شاهکارهای ادبی و هنری را مطالعه کنیم.

5-زمانی را برای رفتن به دامان طبیعت اختصاص دهیم.

6-به موسیقی آرامش بخش گوش دهیم.

7-با خود و دیگران مهربان باشیم .

8-زمان های خاصی برای صحبت کردن با همسر و فرزندان خود اختصاص دهیم.

9-به کارهای مثبت خود فکر کنیم و به خود افتخار نماییم.

10-کتاب هایی را که دوست شان داریم، دوباره مطالعه کنیم.

11-وقتی که لازم است، گريه کنیم.

12-بدون این که به احساسات دیگران لطمه بزنیم، برای خندیدن چیزهایی را جستجو کنیم.

13-خشم و احساسات واقعی خود را به روشی سازنده ابراز کنیم یا آنها را بنویسیم.

14-به کلاس های هنری برویم.

15-در صورت بروز مسئله یا ناراحتی روحی روانی، به روانپزشک يا روان شناس مراجعه کنیم.
==============
سلامتی وجودتان پایدار همیارانم / یا حق
عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس

سلام عزیزان
========
۷ نکته اصول و ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﯼ
===========
1-ﺩﻗﯿﻘﺎﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ
. ----------
2- ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﯾﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ. کم رنگترین قلم ها، از پر رنگترین ذهنها ماندگارترند.
------------
3- ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺯﯾﺪ. ﺫﻫﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺿﺮﺏﺍﻻﺟﻞ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﺩ. ﺍﮔﺮ ﻫﺪﻑ ﺷﻤﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
-------------------------------
4- ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
--------------
5- ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ.
-------------------
6- ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﯾﺪ. ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﻤﻠﮕﺮﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.
-----------
7- ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﺎﺭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد.
============
ایام به کام و اهدافتون محقق ان شا الله یا حق
الناز33 ٢٢ اسفند ٩۶

♥خانوم گل♥ ٢٢ اسفند ٩۶

سامولیک

امیر464 ٢٢ اسفند ٩۶

و سلام و درود بر شما

پینار ٢٢ اسفند ٩۶

سلام. ممنون از شما... موافقم!

عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
ويليام گلاسر معتقد است افسرده ماندن یک انتخاب است که فرد آن را آگاهانه یا ناآگاهانه به چهار دلیل انتخاب می کند:

1- با افسردگی بیش از خشونت می توان بر روی دیگران کنترل داشت،
2- با افسردگی براحتی می توان از دیگران کمک دریافت کرد،
3- با افسردگی می توان بی میلی خویش برای موثرتر بودن را توجیه کرد،
4- با افسردگی می توان بر روی افراد تسلط و کنترل بیشتری یافت.
این دلایل باعث می شود تماس فرد افسرده با واقعیت قطع شده و مسئولیت شاد نزیستن خود را نپذیرد.
===========
"افسردگی یک انتخاب است و شما همیشه این توان را دارید که شادی را انتخاب کنید".
عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
سلام عزیزان اکثر ما موضوع را وارونه فهمیده ایم!!
ما یاد گرفته ایم نارضایتمان را با تعویض نسنجیده رفع کنیم تا ترمیم اصولی مثال اگر شغلمان را دوست نداریم، باید عوضش کنیم
اگر با همسرمان مشکل داریم باید جدا شویم
اگر با فامیل مشکل داریم قطع رابطه کنیم
و...
البته گاها مواردی که تشخیص درست و اصولی باشد تغییر شغل یا جدایی تصمیم درستی است، اما اینجا قابل ذکر است اگر همزمان تفکر خود را تغییر ندهیم، کم و بیش همان شرایط برایمان تکرار خواهد شد. وچه بسا تجربه تلخش را مجددا برایمان رقم خواهد زد
پس میطلبد همیاران عزیز که ابتدا باید درونمان را تغییر بدهیم. دید و افکار و منشمان را تغییر دهیم. و سنجش درستی از عملکردمان را داشته باشیم.

سلامتی وجودتان پایدار عزیزانم و یا حق
عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس

درود عزیزان همیار و همراه :
=======
جهت حرکت بسیار مهم تر از سرعت حرکت است.
خیلی ها با سرعت زیاد به سمت هیچی حرکت می کنند.
==========
هیوبرت هامفری
عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
اگر گذشته رو تو گذشته رها نکني، آيندتو خراب ميکنه.
براي چيزي که امروز به تو ميده زندگي کن
نه چيزي که ديروز ازت گرفته
آوااااای بهار ١٨ اسفند ٩۶

همیار روان شناس ١٨ اسفند ٩۶

نازی ١٨ اسفند ٩۶

عالی بود

همیار روان شناس ١٨ اسفند ٩۶

درود برای بدست اوردن چیزایی قاعده اینه چیزایی از دست بدی و رها کنی ب روت نیاری یا تجربه و تلاش بهترشو رقم بزنید برای پاسخ و شفاف سازی مقالات قبل کا را دنبال کنید البته هم اضافه کنم گذشته مثل آینه ی ماشینه خوبه گاهی برای اینکه متوجه مقدار مسافت طی شده بشی به عقب نگاه کنی ولی اگه بیش از حد خیره بمونی اونچه که در مقابلت داری رو از دست خواهی داد

avahasti ١٨ اسفند ٩۶

متاسفانه این گذشته است که مدام تکرار میشه و دست از سرمون برنمیداره

grand mother ١٨ اسفند ٩۶

گذشته رو میشه رها کرد اما گاهی وقتها یه چیزهای به یادت میاد امیدوارم موقع یادآوری لبخند روی لبتون بشینه

عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
کسي که گهواره ات را تکان داد؛
میتواند بادعايش دنیایت را هم تکان بدهد ؛

مراقب گرانبهاترين الماس زندگيت باش که براي خوشبختي ات محتاج دعاي خيرش هستي...

روز مــــادر مبارک


چت اورداپ

grand mother ١٨ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
تایید طلبی ========= همه ما می‌خواهیم مورد تایید دیگران قرار بگیریم و از سوی آن‌ها پذیرفته شویم. البته این مسئله بسیار مطلوب است اما اگر فکر کنیم برای تایید شدن از سوی آن‌ها باید هرکاری که می‌خواهند انجام دهیم و هرجور اراده می‌کنند رفتار کنیم فکري است نادرست که باعث نابودي استقلال ما مي شود. تایید دیگران هنگامی به نقطه ضعف تبدیل می‌شود که به صورت یک نیاز درآید. به طوریکه مجبور شوید بخشی از وجود و شخصیت خود را در برابر تایید، به دیگران واگذار کنید . پس هرگاه عمل ‌تایید طلبانه‌ای از شما سر زد، خودتان را با صدای بلند تصحیح کنید.
میهمان 123 ١٧ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
بیاموزید بدون سرزنش کردن، احساس خود را ابراز کنید.
بیاموزید که با حالتی گشوده و غیرتدافعی به یار خود گوش کنید.
به شریک زندگی خود فضای ابراز وجود بدهید. ایجاد فضا برای خود و دیگران بسیار مهم است.

عشق نمی تواند بدون فضا شکوفا شود.
عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
سلام عزیان همراه و همیارم این سه راه حل کاربردی برای مقابله با استرس های زندگتون را مد نظر داشته باشید: =======
1- هرگزعادت به بازگوکردن مشکلات خود نزد همه نکنید .چون تکرار و بزرگنمایی و... بازگو کردن مشکلات وزن آنها را زیاد میکند .

2- فقط به زمان حال فکر کنیدکه در دسترس و کنترل شماست عزیزانم نه آینده و گذشته ای که جز حسرتی بیش نیست/ گذشته‌تان و آینده‌تان را خیلی جدی نگیرید . گذشته تمام شده است و آینده هنوز نیامده است.

3- به خودتان استراحت بدهید استراحت های روزانه مانند خواب روزانه ، فیلم دیدن و استراحت های هفتگی مانند وقت گذراندن با دوستان و خانواده در آخر هفته ها و استراحت های ماهانه یا سالانه مانند مسافرت.تا روال زندگیتون یکنواخت و به دلزدگی نگراید .
===========
زندگیتون شاد و قرین موفقیت و رحمت الهی همیارانم یا حق
nafas 6 ١۶ اسفند ٩۶

کامی سیتی ١۶ اسفند ٩۶

دو گذینه آخر رو ندارم استرس آینده رو دارم

آوااااای بهار ١۶ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس

چهار ميثاق:

1) «با کلام خود گناه نکنید» ، چون کلام شما می تواند کل باور یک نفر را در مورد خودش در جهت مثبت یا منفی تغییر دهد

2) « هیچ چیز را به خود نگیرید » چون هیچکدام از کارهایی که دیگران می کنند به خاطر شما نیست وقتی که چیزی را به خود میگیرید خود را به رنج می اندازید و باور خود را تغییر می دهید بنابراین همواره به دنبال دل خود بروید

3) «تصورات باطل نکنید » زیرا در اینصورت تعارض درونی بسیاری ایجاد می کنید

4) « همیشه بیشترین تلاشتان را بکنید» در نتیجه زندگی پرشوری خواهید داشت و فعال و خلاق خواهید بود.
nafas 6 ٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
درود همیاران عزیز صبحتون بخیر و شادی و سلامتی روح و روانتان پایدار:
=======
بدانیم که صبوری تنها عصبانی نشدن در حالات واقعه نیست.

عزیزان همیارم (( صبر )) تجلی اینست که :

قادر باشیم این هفت احساس : تنفر- علاقه - لذت - اضطراب -خشم غم و ترس را درحالات مختلف روحی روانی خود مدیریت و کنترل کنید.

یا حق
عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
بیشتر مشکلات ما در زندگی به دو دلیل رخ می دهد :
یا بدون فکر عمل می کنیم
یا بدون عمل فکر می کنیم
salam ۴ اسفند ٩۶

بیشتر با توهم عمل می کنیم واسه همین مشکلات پیش میاد

عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس

15 راهکار برای حفظ روابط

1. همدیگر را دوست داشته باشید
2. دروغ نگویید
3. معاشرت های خود را قطع نکنید
4. جذاب بمانید
5. اگر آزرده خاطر شدید، ببخشید و فراموش کنید
6. هرگز در مورد جدایی صحبت نکنید
7. اگر مشکلی هست نگویید که نیست
8. غرور را فراموش کنید
9. اگر می گویید متأسفم، واقعا متأسف باشید
10. هرگز گذشتتان را با وضعیت الانتان مقایسه نکنید
11. در مورد روابط گذشته خود چیزی نگویید
12. بخشش خود را مستمر کنید
13. از احساسات هم با خبر باشید
14. اگر دعوا کردید، به روز بعد نکشانید
15. کاملترین فرد نباشید. بلکه مناسب ترین باشید
salam ۴ اسفند ٩۶

در موردش فکر میکنم ولی قول نمیدم .......................

عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
تکنیک "حواست را جمع کن" کنترل و از بین بردن افکار مزاحم
========
در طول روز ، زمان ویژه‌ای را به فکر کردن درباره مسائلی که به ذهن شما خطور می‌کنند و تمرکزتان را به هم می‌زنند اختصاص دهید. به طور مثال ساعت 30/ 4 تا 5 بعد از ظهر زمانی است که شما می‌توانید به این افکار بپردازید. هنگامی که این افکار مزاحم در طول روز به ذهن شما خطور کرد و باعث نگرانی شما شد، به یاد آورید که زمان ویژه‌ای را برای آنها در نظر گرفته‌اید و اجازه دهید که از ذهن شما خارج شوند. کسانی که از این روش استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند 35 درصد از افکار مزاحم را در طول 4 هفته در خود کاهش دهند. این تغییر بزرگی است. گامهای اساسی این روش عبارت اند از:

زمان ویژه‌ای را هر روز به این افکار اختصاص دهید . وقتی افکار مزاحم وارد ذهن شما شدند ، بدانید که زمان خاصی را برای فکر کردن به آنها گذاشته‌اید . با تکنیک "حواست را جمع کن" هم می‌توانید این افکار را از ذهن خارج کنید . به خودتان اطمینان بدهید که در زمان مخصوصی حتماً به این افکار مزاحم که تمرکز شما را بر هم می‌زنند، فکر خواهید کرد.
لیدا30 ٣ اسفند ٩۶

همیار روان شناس ٣ اسفند ٩۶

الناز33 ٣ اسفند ٩۶

فکرها بدون کنترل هستند و هر وقت ک بخان میتونن وارد ذهن ما بشن و مشغولش کنن.. ولی میشه با پرت کردن ذهن با فکر کردن ب موضوع دیگه ای اون افکار رو از ذهن خارج کرد

عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
یا به اندازه دانشت صحبت کن
یا به اندازه فهمت سکوت!!
آوااااای بهار ٣ اسفند ٩۶

اگرهرکس به اندازه ی عملش سخن میگفت جهان راخاموشی فرامیگرفت

میهمان 123 ٣ اسفند ٩۶

t a r a n o m ٣ اسفند ٩۶

الناز33 ٣ اسفند ٩۶

yasamin003 ٣ اسفند ٩۶

همیار روان شناس ٣ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
آدمیزاد به هرچه آسان تر به دست می آورد و بیشتر در دسترس اوست، کمتر ارزش میدهد.این اصل است.

اگر می بینید که کمتر احترام تان می گذارند، بدانید که بیش از حد هستید.

در رابطه هم، اگر همیشه حاضرید و شاکی که چرا او همیشه حاضر نیست؛ اگر او کانون توجه شماست و شما نالان از اینکه چرا کم توجه است؛ اگر همه نیازهای او را بی هیچ خواهشی پاسخگو هستید و معترض به اینکه چرا او‌ نیازهای شما را نمی بیند،

پس روزی خواهد رسید که او می خواهد برود و شما التماس می کنید بماند و نمی توانید نگه داریدش.

با دست خود رابطه را ویران کرده اید، چون قیمتی برای خود باقی نگذاشته اید.
چرا به پای موجود بی قیمتی چون شما، باید بماند؟!

>>>قانون جذابیت این است: آسان به دست نیایید تا ارزشمند بمانید.

اگر دوستش دارید، بگذارید برود. دوست تان داشت برمی گردد. برنگشت، یار شما نیست.

اگر به در و دیوار بزنید که بماند، نتیجه، دقیقا عکس خواهد بود.
رایکا ٢ اسفند ٩۶

لیدا30 ٢ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
سلام عزیزان همیار و همراه همیشگی این نکات کاربردی را مد نظر بگیرید:
==============
>شادي خود را به هيچ چيز و هيچ کس وابسته نکن تا هميشه از آن برخوردار باشي.

>انتظار نداشته باش ، هميشه آن چه در اطرافت اتفاق مي افتد مطابق ميل و خواسته ات باشد .

>هنگام عصبانيت هيچ تصميمي نگير.

>از سختي ها و مشکلات زندگي استقبال کن و با غلبه بر آن ها به خود پاداش بده .

>اجازه نده اتفاقات ناخوشايند روحيه ات را خراب کند.

>با بحث هاي بي نتيجه انرژي خود را هدر نده .

>با خود مهربان باش تا بذرافشان محبت و مهرباني باشي .

>زندگي خود را هدفمند کن و براي رسيدن به اهدافت تلاش کن .

>چيزهايي را که دوست داري به ديگران ببخش.

>قلبت را از نفرت خالي کن تا خوشبختي در آن لانه کند .

>با ديگران طوري رفتار کن که دوست داري با خودت رفتار شود .

>به هيچ کس اميد نداشته باش جز به ذات يگانه خودش.

>براي اينکه شاد باشي ، ابتدا ياد بگير شادي آفرين باشي .

>به ديگران کمک کن آنچه را مي خواهند به دست آورند تا رضايت آنها ، شادي واقعي را نثارت کند .

>هرگز خودت را با ديگران مقايسه نکن ، چرا که تو چيزهايي داري که ديگران در حسرت آن وقت مي گذرانند .

>و بالاخره اينکه ؛ انعطاف پذير باش ، نيايش کن و زياد ببخش تا شادي را از عمق وجودت احساس کني
عضو چت اورداپ
چت کردن با همیار روان شناس
هر اتفاق دو بار میفتد :

اول توی ذهنتان

دوم توی واقعیت

و اصل مطلب همیاران : حواستان به اتفاق‌هایی که در ذهنتان میفتد باشید.

ایام بکام و یا حق
عضو چت اورداپ
همیار روان شناس
همیار روان شناس
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 8 خرداد 95
تولد: 1 شهريور
محل زندگی:
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:علوم تجربی، مشغول به کار (روانشناسی)
عضو تأیید شده
همیار روان شناس
کارگروه مطالعات روان شناسی همیار: psyhamyar
موزیک مورد علاقه همیار روان شناس


تشکر و قدردانی رسمی همیار روان شناس

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 شهريور 96

روز میلاد تو ای دوست برای دل ما، روز میلاد همه خوبی هاست . تولدت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 2 اسفند 95

تنها چند خاطره و تنها چند لحظه... زندگی یعنی همین ... نگاهی به یک عکس ساده

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 شهريور 95

لا به لای گل سرخ.در میان کوچه سبز خیال شادیت حس قشنگیست که ما میطلبیم... تولدت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 9 تير 95

تشکر و قدردانی رسمی همیار روان شناس بابت ارسال مطالب عالی

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 28 خرداد 95

ممنون دوست عزیز بابت حضورتون و ارسال مطالب مفید

تصاویر ارسال شده همیار روان شناس