چت کردن با گلنوش1370
گلنوش1370 ٢١ دي ٩۶
ﺩﯾﺪﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯾﻦ ﯾﺪﻓﻪ ﯾﻪ ﮐِﺶ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﯿﺎﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﯾﺪﻓﻪ ﻻﻣﺼﺐ ﯾﻪ ﺟﺎ ﺍﺯ ﭘﺎﺗﻮﻥ ﺭﮔﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻗﯿﺎﻓﻤﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺜﻞ ﻏﻮﺭﺑﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﺗﻮ ﭘﺎﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﻮﻥ میکنه ؟؟؟
سلطان مسعود ٢١ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با گلنوش1370
گلنوش1370 ٢١ دي ٩۶
سوییچ ماشین برای خانمها فقط برای باز و بسته کردن در خودرو استفاده میشه اما برای آقایون:

خلال دندان
گوش پاک کن
وسیله در زدن
وسیله خاروندن سر ، گردن و … و تمام نقاط بدن
وسیله دفاعی
برای جدا کردن آدامس از ته کفش
برای بیرون آوردن سنگ ریزه و یا پیچ از تایر خودرو
جدا کردن سنگ از رو نون سنگک
قاچ کردن و پوست کندن انواع میوه
نوشتن انواع یادگاری
جابه جا کردن زغال قلیون و … سوییچ ماشین برای خانمها فقط برای باز و بسته کردن در خودرو استفاده میشه اما برای آقایون:

خلال دندان
گوش پاک کن
وسیله در زدن
وسیله خاروندن سر ، گردن و … و تمام نقاط بدن
وسیله دفاعی
برای جدا کردن آدامس از ته کفش
برای بیرون آوردن سنگ ریزه و یا پیچ از تایر خودرو
جدا کردن سنگ از رو نون سنگک
قاچ کردن و پوست کندن انواع میوه
نوشتن انواع یادگاری
جابه جا کردن زغال قلیون و …
رایکا ٢١ دي ٩۶

گاها دیده شده تو دماغشون هم می فرستنش

عضو چت اورداپ
چت کردن با گلنوش1370
گلنوش1370 ٢١ دي ٩۶
به سلامتى زمانایى که تو آرایشگاه مردونه فقط مو کوتاه مى کردن
عضو چت اورداپ
چت کردن با گلنوش1370
گلنوش1370 ٢١ دي ٩۶
اول سربازی افسر صدام کرد گفت تو پروندت نوشتی قد ۲ متر، فازت چیه؟
گفتم من تو سن رشدم تا سال دیگه میشم ۲ متر.

۵ ماه اضاف خدمت خوردم همون روز
عضو چت اورداپ
چت کردن با گلنوش1370
گلنوش1370 ٢١ دي ٩۶


دیشب داشتم کتاب میخوندم برق رفت … یه نیم ساعتی زیر نور چراغ قوه گوشیم کتاب رو خوندم تا برق باز بیاد … این نیم ساعتو تا آخر عمرِبچم تو سرش میزنم … میگم ما زیر نور چراغ قوه به بدبختی کتاب میخوندیم … اونوخ شما اینجوری !!!
آشناا ٢١ دي ٩۶

رایکا ٢١ دي ٩۶

من همینجوری هم می زنم تو سرش چون دهه شصتی بودم

سلطان مسعود ٢١ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
گلنوش1370
گلنوش1370
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 20 دي 96
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
گلنوش1370
آخرین حضور: 17 بهمن 96
موزیک مورد علاقه گلنوش1370


تشکر و قدردانی رسمی گلنوش1370

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده گلنوش1370