دردنام دیگرمن است

چشمانت ، تاریخ تولدم را تغییر داده اند ... من متولد سال نگاه توام .

چت کردن با دردنام دیگرمن است
آدم‌ها قند را می‌شکنند

تا از طعمش استفاده کنند
رکورد را می‌شکنند تا به افتخار برسند
هيزم را می‌شکنند تا به گرمای آتش برسند غرور را می‌شکنند تا به‌ افتادگی برسند سکوت را می‌شکنند به‌ آوازی برسند !!

آدم‌ها برای تمام شکستن‌ ها دلایل خوبی دارند
اما من هنوز نفهمیدم که چرا آدم‌ها دل‌ را می‌شکنند ؟
الناز33 ٢١ شهريور ٩۶

گورستان عشق ٢١ شهريور ٩۶

سلام

مهسا77 ٢١ شهريور ٩۶

خیلی قشنگ بود......

**abdolla** ٢١ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ
دردنام دیگرمن است
موزیک مورد علاقه دردنام دیگرمن است


تشکر و قدردانی رسمی دردنام دیگرمن است

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده دردنام دیگرمن است