س یوسف 60
س یوسف 60
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 25 تير 97
تولد: 9 شهريور
محل زندگی:
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، مشغول به کار (عمران)
عضو تأیید شده
س یوسف 60
آخرین حضور: 25 تير 97
موزیک مورد علاقه س یوسف 60


تشکر و قدردانی رسمی س یوسف 60

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده س یوسف 60