پادشا
پادشا
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 16 تير 92
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:، ساقی ویسکی یا ودکا؟
عضو تأیید شده
پادشا
آخرین حضور: 1 اسفند 95
موزیک مورد علاقه پادشا


تشکر و قدردانی رسمی پادشا

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده پادشا