شکیلا 1373
موزیک مورد علاقه شکیلا 1373


تشکر و قدردانی رسمی شکیلا 1373

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 15 آذر 96

روز تولد انسانها در هیچ تقویمی یافت نمیشود ، چرا که فقط در قلب کسانی است که به آنها عشق میورزیم . . .تولدت مبارک .

تصاویر ارسال شده شکیلا 1373