زهرا7890

ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡِ ﺷﮑﻞﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ...

چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ٢۶ بهمن ٩۶


چت اورداپ

زهرا7890 ٢۶ بهمن ٩۶

محمد(رضا) کجایی؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ٢۵ بهمن ٩۶


چت اورداپ


آقا محمد رضا ولنتاین مبارک
چنار ٢۵ بهمن ٩۶

ممدرضا پاشو بیا سوپرایز شدی

el-na ٢۵ بهمن ٩۶

مبارک باشه فقط اینکه پسرابه دخترامیدنا

sajjsd12 ٢۵ بهمن ٩۶

ولنتاین مبارک

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ٢۴ بهمن ٩۶


چت اورداپ


عاشقانه قهرم
ناخداسیلور ٢۴ بهمن ٩۶

ارشیا546 ٢۴ بهمن ٩۶

زهرا7890 ٢۴ بهمن ٩۶

قهرم...

باران099 ٢۴ بهمن ٩۶

ارمین جووونم ٢۴ بهمن ٩۶

صبا مشهد ٢۴ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ٢۴ بهمن ٩۶


چت اورداپ

زهرا7890 ٢۴ بهمن ٩۶

آقا محمدرضا چن تا قلب داری؟؟ بهش بگو قهرم

محمدرضاا ٢۴ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ٢۴ بهمن ٩۶


چت اورداپ

محمدرضاا ٢۴ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ٢٣ بهمن ٩۶


چت اورداپ

رایکا ٢٣ بهمن ٩۶

اره وحشی میشن هی بهونه می گیرن اعصابتم خورد می کنن

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ٢١ بهمن ٩۶


چت اورداپ

محمدرضاا ٢١ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ٢١ بهمن ٩۶


چت اورداپ

زهرا7890 ٢١ بهمن ٩۶

ما بقیش رو ادامه بده آقا محمد رضا

محمدرضاا ٢١ بهمن ٩۶

تا حالا شده با اینکه 1000 نفر اطرافتن ...تو خونه ای هستی که 5 نفر دیگه زندگی میکنند حس کنی تنهایی ..حس کنی نیستی ..حس کنی ولش کن

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ٢١ بهمن ٩۶


چت اورداپ

محمدرضاا ٢١ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ١٩ بهمن ٩۶


چت اورداپ

فاطمه عطا ٢٠ بهمن ٩۶

اره من تو اینه به خودم نگا میکنم از خدا میخام که منو هیچوقت از خودم نگیره همه بلند بگین انشاله

آوااااای بهار ٢٠ بهمن ٩۶

رایکا

رایکا ٢٠ بهمن ٩۶

اره مامان بابام خواهر برادرم

الناز33 ٢٠ بهمن ٩۶

اره

parnya ١٩ بهمن ٩۶

شده ولی خدا ازم گرفت بی رحمانه هم گرفت

salam ١٩ بهمن ٩۶

تا موقعی که نگاهش میکنی آرزوت همینه ولی خدا نکنه همراهش بشی دیگه سایه شو با تیر میزنی

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ١٩ بهمن ٩۶


چت اورداپ

الناز33 ٢٠ بهمن ٩۶

sajjsd12 ١٩ بهمن ٩۶

ای ول داری عزیزم

parnya ١٩ بهمن ٩۶

♥وحید♥ ١٩ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ١٩ بهمن ٩۶


چت اورداپ

رایکا ٢٠ بهمن ٩۶

البته اگه هی نگه منت نذاره که هر کاری دارم می کنم برای تو هس

الناز33 ٢٠ بهمن ٩۶

b.a.h.ar ٢٠ بهمن ٩۶

ابوالفضل21 ١٩ بهمن ٩۶

♥خانوم گل♥ ١٩ بهمن ٩۶

چقد زیبا

زهرا7890 ١٩ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ١٩ بهمن ٩۶


چت اورداپ

♥خانوم گل♥ ١٩ بهمن ٩۶

باشه من که میزارم شیطون وای دلم

زهرا7890 ١٩ بهمن ٩۶

محمدرضاا ١٩ بهمن ٩۶

باشه من ک میزارم شیطون

رایکا ١٩ بهمن ٩۶

parnya ١٩ بهمن ٩۶

sajjsd12 ١٩ بهمن ٩۶

یعنی باید اول پاچه خواریش کنی

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ١٨ بهمن ٩۶


چت اورداپ

زهرا7890 ١٨ بهمن ٩۶

محمدرضاا ١٨ بهمن ٩۶

شما ک رو جات رو تخم چشامه

elena7 ١٨ بهمن ٩۶

زهرا7890 ١٨ بهمن ٩۶

یعنی نمیدونی من کجام؟

محمدرضاا ١٨ بهمن ٩۶

الان سوار تاکسی هستی کجا

رایکا ١٨ بهمن ٩۶

مگه مرد وجود داره

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ١٨ بهمن ٩۶


چت اورداپ

nafas 6 ١٨ بهمن ٩۶

غم مخور، معشوق اگر امروز و فردا ميکند شير دورانديش با آهو مدارا ميکند زهر دوري، باعث شيريني ديدارهاست آب را گرماي تابستان گوارا ميکند

الناز33 ١٨ بهمن ٩۶

کاش یکم بخودمون ارزش بدیم و برای موندن کسی التماس نکنیم

رایکا ١٨ بهمن ٩۶

واقعاااا

محمدرضاا ١٨ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ١٨ بهمن ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ١۶ بهمن ٩۶


چت اورداپ

سالار ١۶ بهمن ٩۶

بسیار عالی....

nafas 6 ١۶ بهمن ٩۶

چه متن زیبایی

t a r a n o m ١۶ بهمن ٩۶

محمدرضاا ١۶ بهمن ٩۶

مانده ام ، البته افتاده ام به نگاهت ، و چه شیرین است کشیدن تو رو از خودم گفتم

الناز33 ١۶ بهمن ٩۶

avahasti ١۶ بهمن ٩۶

چقدر متنش زیباست

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ١۶ بهمن ٩۶


چت اورداپ

nafas 6 ١۶ بهمن ٩۶

اوا

elena7 ١۶ بهمن ٩۶

t a r a n o m ١۶ بهمن ٩۶

آوا

avahasti ١۶ بهمن ٩۶

دروغه روزی چند بار درسته نه چند روز یه بار

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ١۶ بهمن ٩۶


چت اورداپ

nafas 6 ١۶ بهمن ٩۶

محمدرضاا ١۶ بهمن ٩۶

باران ک می بارد ماجرا شروع میشود ..بوسه ها شروع میشوند

avahasti ١۶ بهمن ٩۶

چه عشقولانه بود

t a r a n o m ١۶ بهمن ٩۶

الناز33 ١۶ بهمن ٩۶

elena7 ١۶ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زهرا7890
زهرا7890 از تهران ١٠ بهمن ٩۶
نوازش دستانـت
چه آرامـشی دارد
وقتی به دور از هیاهـو،
مرابه سمت عاشقانه ترین،
لحظه با تــو بودن می خوانی ...


چت اورداپ

محمدرضاا ١٠ بهمن ٩۶

**abdolla** ١٠ بهمن ٩۶

الناز33 ١٠ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
زهرا7890
زهرا7890
چت اورداپ
ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡِ ﺷﮑﻞﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ...
تاریخ عضویت: 30 خرداد 96
تولد: 28 دي
محل زندگی:تهران
جنسیت:خانم، مجرد (متعهد)
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل
عضو ویژه
زهرا7890
آخرین حضور: 26 بهمن 96
موزیک مورد علاقه زهرا7890


تشکر و قدردانی رسمی زهرا7890

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 مهر 96

دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا
دوستی حس عجیبیست میان ما

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 12 شهريور 96

قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم .. تولدت مبارک

تصاویر ارسال شده زهرا7890