چت کردن با pishgaman84
pishgaman84 ١٧ شهريور ٩۶
چندیست

از رودخانه های بی ماهی

سنگ صید می کنند

برای شکستن پنجره ها...
آوااااای بهار ١٧ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ
pishgaman84
pishgaman84
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 7 فروردين 92
تولد: 26 دي
محل زندگی:
جنسیت:آقا،
تحصیلات:فنی و حرفه ای
عضو تأیید شده
pishgaman84
آخرین حضور: 23 آبان 96
موزیک مورد علاقه pishgaman84


تشکر و قدردانی رسمی pishgaman84

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده pishgaman84