چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٩ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

parnya ٢٩ ارديبهشت ٩۶

ابجی پری وش یاشا

پری وش ٢٩ ارديبهشت ٩۶

المیرا- سامان اندی 7833

المیرا-77 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ٢٩ ارديبهشت ٩۶

7833 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٩ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٨ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

باران099 ٢٨ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٧ فروردين ٩۶


چت اورداپ

♥وحید♥ ٢٨ ارديبهشت ٩۶

المیرا-77 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ٢۶ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ٢۶ ارديبهشت ٩۶

پری وش ٢٧ فروردين ٩۶

*ارش* سورن

سورن111 ٢٧ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٩ فروردين ٩۶


چت اورداپ

سامان اندی ٢٣ ارديبهشت ٩۶

محسن1984 ٢ ارديبهشت ٩۶

پری وش ٢٩ فروردين ٩۶

darya17 یاسر ارفین الناز [banoo_18osm026]

banoo_18 ٢٩ فروردين ٩۶

الناز33 ٢٩ فروردين ٩۶

ارفین ٢٩ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ١٠ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

miss tehrani ٢١ ارديبهشت ٩۶

sara34 ٢١ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ٢١ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ٢١ ارديبهشت ٩۶

اگه از سروده های قدیمی خودت که میزاشتی بزاری ممنون میشیم

7833 ٢١ ارديبهشت ٩۶

چنار ١٠ ارديبهشت ٩۶

تصویرش زیبا..متنم تا جایی که تونستم بخونم زیبا

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

پری وش ٢۴ فروردين ٩۶

shah omid صبا مشهد

صبا مشهد ٢٣ فروردين ٩۶

shah omid ٢٣ فروردين ٩۶

پری وش ٢٣ فروردين ٩۶

مسعود35 ٢١ فروردين ٩۶

از روزی که شناختمت همزمان، هم می خندم و هم گریه می کنم نیمی از عشقت روشنایی و نیم دیگرش تاریکی ست یک بام و دو هواست شاید برای همین است که همچنان دوستت دارم میترام روحت شاد

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

پری وش ٢٣ فروردين ٩۶

banoo_18 ٢١ فروردين ٩۶

گلللللل

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٢ فروردين ٩۶


چت اورداپ

پری وش ٢٣ فروردين ٩۶

مسعود35 ٢٢ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

پری وش ٢٣ فروردين ٩۶

مسعود35 ٢١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ١٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

ارفین ٢١ فروردين ٩۶

پری وش من

پری وش ٢١ فروردين ٩۶

مرسی الناز جون..عالیییییییی

الناز33 ٢١ فروردين ٩۶

دلتنگ شوم بی تو .. در بی سروسامانی.... ای انکه بسوی توست .. امید دل و جانی

پری وش ٢١ فروردين ٩۶

دختر شوخ عالی مسعود

مسعود35 ١٨ فروردين ٩۶

دلتنگ توام جانا هر دم که روم جایی، با خود به سفر بردم یاد تو و تنهایی رفتم که سفر شاید درمان دلم گردد رفتن نبود چاره وقتی که تو اینجایی ،،مولانا

pinar90 ١٨ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ١٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

پری وش ٢١ فروردين ٩۶

در عشق تو ؛ بی جسم , همی باید زیست

آفتاب مهتاب ١٨ فروردين ٩۶

سورن111 ١٨ فروردين ٩۶

از من اثری نماند این عشق ز چیست.......چون من،همه معشوق شدم عاشق کیست

sara34 ١٨ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ١٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

پری وش ٢١ فروردين ٩۶

سورن پینار90 هی به جان کندن از این ورطه برانیم ؛ که چه؟... هی بخواهیم ؛ و رسیدن نتوانیم!! که چه؟

pinar90 ١٨ فروردين ٩۶

سورن111 ١٨ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ١٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ

امیر 464 ١٨ فروردين ٩۶

پری وش ١٨ فروردين ٩۶

باران علییی سلام داداش ارفین shinee آفتاب و مهتاب

آفتاب مهتاب ١٧ فروردين ٩۶

shinee1 ١٧ فروردين ٩۶

ارفین ١٧ فروردين ٩۶

پریوش سلام حالت خوبه اجی؟ خیلی وقته ندیدمت امیدوارم هرجا هستی شاد و سلامت باشی

علیییی ١٧ فروردين ٩۶

گلللل

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ١٧ فروردين ٩۶


چت اورداپ

پری وش ١٧ فروردين ٩۶

دل بسته ام به باد ...... به بوی شبی که زلف ؛ بگشایی و مشام مرا.... مشک بو کنی

چنار ١٧ فروردين ٩۶

زیبا... انتقادمم دریاب

عضو چت اورداپ
پری وش
موزیک مورد علاقه پری وش


تشکر و قدردانی رسمی پری وش

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده پری وش