چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ۵ شهريور ٩۶


چت اورداپ

پری وش ۶ شهريور ٩۶

سبایوس دل نبند

دل نبند ۵ شهريور ٩۶

سبایوس ۵ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٣١ مرداد ٩۶


چت اورداپ

پری وش ١ شهريور ٩۶

پینار ١ شهريور ٩۶

پری وش ١ شهريور ٩۶

parnya ٣١ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٨ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

پری وش ١ شهريور ٩۶

pinar90 ٢٣ مرداد ٩۶

sakaia ٢٣ مرداد ٩۶

ali01 ٧ تير ٩۶

naghme ١۴ خرداد ٩۶

اسپینار ١۴ خرداد ٩۶

چوخ جوزل چوخ عالی

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٩ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

پری وش ١۵ تير ٩۶

رضاسامان اندی2107833ali01

سامان اندی ٩ تير ٩۶

رضا210 ٩ تير ٩۶

دل ، محرم اسرار ...

7833 ٧ تير ٩۶

ali01 ٧ تير ٩۶

پری وش ۶ تير ٩۶

گجت گالیور amin fz92

عضو چت اورداپ
پری وش
موزیک مورد علاقه پری وش


تشکر و قدردانی رسمی پری وش

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده پری وش