چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٩ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

پری وش ١۵ تير ٩۶

رضاسامان اندی2107833ali01

سامان اندی ٩ تير ٩۶

رضا210 ٩ تير ٩۶

دل ، محرم اسرار ...

7833 ٧ تير ٩۶

ali01 ٧ تير ٩۶

پری وش ۶ تير ٩۶

گجت گالیور amin fz92

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٨ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

ali01 ٧ تير ٩۶

naghme ١۴ خرداد ٩۶

اسپینار ١۴ خرداد ٩۶

چوخ جوزل چوخ عالی

لیلیوم ١۴ خرداد ٩۶

آخی چ قشنگ .الهی

پری وش ١۴ خرداد ٩۶

باران099 ٢٨ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٩ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

پری وش ٧ خرداد ٩۶

یاشاسین پرنیا جونمممممم

parnya ٢٩ ارديبهشت ٩۶

ابجی پری وش یاشا

پری وش ٢٩ ارديبهشت ٩۶

المیرا- سامان اندی 7833

المیرا-77 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ٢٩ ارديبهشت ٩۶

7833 ٢٩ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٧ فروردين ٩۶


چت اورداپ

♥وحید♥ ٢٨ ارديبهشت ٩۶

المیرا-77 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ٢۶ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ٢۶ ارديبهشت ٩۶

پری وش ٢٧ فروردين ٩۶

*ارش* سورن

سورن111 ٢٧ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ٢٩ فروردين ٩۶


چت اورداپ

سامان اندی ٢٣ ارديبهشت ٩۶

محسن1984 ٢ ارديبهشت ٩۶

پری وش ٢٩ فروردين ٩۶

darya17 یاسر ارفین الناز [banoo_18osm026]

banoo_18 ٢٩ فروردين ٩۶

الناز33 ٢٩ فروردين ٩۶

ارفین ٢٩ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پری وش
پری وش از آذربایجان شرقی ١٠ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

miss tehrani ٢١ ارديبهشت ٩۶

sara34 ٢١ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ٢١ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ٢١ ارديبهشت ٩۶

اگه از سروده های قدیمی خودت که میزاشتی بزاری ممنون میشیم

7833 ٢١ ارديبهشت ٩۶

چنار ١٠ ارديبهشت ٩۶

تصویرش زیبا..متنم تا جایی که تونستم بخونم زیبا

عضو چت اورداپ
پری وش
موزیک مورد علاقه پری وش


تشکر و قدردانی رسمی پری وش

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده پری وش