فاطی21

فاطی21
فاطی21
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 29 آذر 97
تولد: 1 شهريور
محل زندگی:خوزستان
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل (علوم تربیتی)
عضو تأیید شده
فاطی21
موزیک مورد علاقه فاطی21


تشکر و قدردانی رسمی فاطی21

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده فاطی21