چت کردن با گارداش سروش
گارداش سروش از تهران ٢٩ بهمن ٩۵
دستشویی پارک بودم یکی در زد..گفت: سلام خوبی؟
من با خجالت گفتم: خوبم مرسی!

گفت: چیکار میکنی؟
گفتم: آدم اینجا چیکار میکنه؟

گفت: میتونم الان بیام اونجا؟
عصبی شدم گفتم: هنوز کار دارم!گفت: بهت زنگ می‌زنم الان یه اسکلی هس تو دستشویی داره جواب منو میده!!
reza rezaei ٢٩ بهمن ٩۵

7833 ٢٩ بهمن ٩۵

پووویا 15 ٢٩ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
گارداش سروش از تهران ٢٨ بهمن ٩۵

کثافت چیست...؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
والا قبلا فحش بود
الان ابرازه علاقس
احتمالا در آینده بشه اسم بچه
گارداش سروش ٢٩ بهمن ٩۵

هستی 088 ٢٨ بهمن ٩۵

الناز33 ٢٨ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
گارداش سروش از تهران ٢٨ بهمن ٩۵


گرگی در اتاقکی در آغل گوسفندان ما زاییده بود و سه چهار توله داشت و اوائل کار به طور مخفیانه مرتب به آنجا رفت و آمد می کرد و به بچه هایش میرسید ، چون ‌آسیبی ‌به‌ گوسفندان‌ نمیرساند‌ وبخاطر ترحم‌ به‌ این ‌حیوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌ بچه‌هایش‌، او را بیرون ‌نکردیم‌، ولی ‌کاملا ا‌و را زیر نظر‌ داشتم‌.
این‌ ماده‌ گرگ ‌به ‌شکار میرفت‌ و هر بار مرغی‌، خرگوشی ‌، بره‌ای شکار میکرد و برای ‌مصرف ‌خود و بچه‌هایش ‌می آورد‌.
اما با اینکه ‌رفت ‌آمد ‌او از آغل‌ گوسفندان ‌بود، هرگز متعرض‌ گوسفندان ‌ما نمیشد‌.
ما دقیقا آمار گوسفندان ‌و‌بره های‌ آنها ‌را داشتیم‌ وکاملا" مواظب‌ بودیم‌، بچه‌ها تقریبا‌ بزرگ ‌شده‌‌‌‌ بودند.
یک‌بار و در غیاب ‌ماده ‌گرگ ‌که ‌برای ‌شکار رفته‌ بود، بچه‌های ‌او‌‌ یکی ‌از ‌بره‌ها را کشتند!
ما صبرکردیم، ببینیم ‌چه ‌اتفاقی‌ خواهد افتاد‌؛ وقتی ‌ماده ‌گرگ ‌برگشت ‌و این ‌منظره ‌را دید، به ‌بچه‌هایش ‌حمله‌ور شد؛ آنها ‌را گاز می گرفت و میزد ‌و بچه‌ها ‌سر و صدا و جیغ ‌میکشیدند ‌و پس ‌از آن ‌نیز ‌همان‌ روز ‌آنها را برداشت‌‌ و از ‌آغل ‌ما رفت‌.
روز بعد، با کمال ‌تعجب ‌دیدیم، گرگ، یک ‌بره‌ ای شکار کرده و آن‌ را نکشته ‌و زنده ‌آن‌ را از دیوار‌ آغل ‌گوسفندان ‌انداخت ‌رفت‌.»

این ‌یک ‌گرگ ‌است‌ و با سه‌ خصلت‌:
درندگی , وحشی‌بودن‌ و حیوانیت ‌شناخته‌میشود‌. اما میفهمد، هرگاه ‌داخل ‌زندگی ‌کسی‌ شد و کسی ‌به ‌او ‌پناه‌ داد و احسان‌کرد به‌ او خیانت ‌نکند ‌و اگر‌ ضرری‌ به ‌او زد ‌جبران نماید.

هر ذاتی رو میشه درست کرد،جز ذات خراب....!!
دکتر الهی قمشه ای
گارداش سروش ٢٩ بهمن ٩۵

مرسی بچه ها

سیاهک ٢٩ بهمن ٩۵

مریم چالوس ٢٩ بهمن ٩۵

آرامش دل ٢٩ بهمن ٩۵

قلی پلنگ ٢٩ بهمن ٩۵

چقدر قشنگ بود.

عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
گارداش سروش از تهران ٢٨ بهمن ٩۵


چت اورداپ

گارداش سروش ٢٨ بهمن ٩۵

الناز33 ٢٨ بهمن ٩۵

سلام کفین

عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
گارداش سروش از تهران ٢٨ بهمن ٩۵
[Forwarded from R F]
مسجدی کنارمشروب فروشی قرارداشت وامام جماعت آن مسجددرخطبه هایش هرروزدعا می کردخداوندا زلزله ای بفرست تا این میخانه ویران شود.روزی زلزله آمدودیوارمسجدروی میخانه فروریخت.ومی خانه ویران شد.صاحب می خانه نزدامام جماعت رفت وگفت تودعا کردی می خانه من ویران شودپس بایدخسارتش رابدهی!
امام جماعت گفت مگردیوانه شدی!مگرمی شودبادعای من زلزله بیایدومیخانه ات خراب شود!پس به نزدقاضی رفتند.
قاضی باشنیدن ماجراگفت:درعجبم که صاحب میخانه به خدای توایمان دارد،ولی توکه امام جماعت هستی به خدای خودایمان نداری!!!!!

((صادق هدایت))
عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
گارداش سروش از تهران ٢٨ بهمن ٩۵

تنها نتیجه‌ای که از فیلمای ایرانی میشه گرفت اینه که
عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
گارداش سروش از تهران ٢٨ بهمن ٩۵
[Forwarded from Mehdi]
یه مطلب خوندم راجع به روشهای صحیح مسواک زدن
کلی توضیح داده بود بعد نوشته بود مسواک رو با زاویه 45 درجه روی دندونها بکشید .


من الان نقاله تو دهنمه ولی مسواکو نمیتونم حرکت بدم کمک کنید

الناز33 ٢٨ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
گارداش سروش از تهران ٢٨ بهمن ٩۵
سلامتي اون دختري که تو اتاقش سيگار مي کشيدصداي اهنگو زياد کرده بود که بوش بيرون نره !!!

نخند براش دعا کن
عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
شرکت بستنی میهن فکر کرده آیفون داره می‌سازه
الناز33 ٢٢ بهمن ٩۵

ساناز بوشهر ٢٢ بهمن ٩۵

از بیرون توی عکس خوشگلن.بازمیکنی بخوری تااصن ب تنهاچیز ی ک شبیه نیس عروسکه....من عاشقق بستنی موزیم....

گارداش سروش ١ دي ٩۵

[Forwarded from ژوژولات] شرکت بستنی میهن فکر کرده آیفون داره میسازه روزبهروز بستنی عروسکی رو داره نازکتر میکنه

عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
گارداش سروش از تهران ٢۶ دي ٩۵

به همین برکت مورد داشتیم تو دانشگاه سر کلاس، استاد گفته بچه ها وقت خود را چگونه صرف میکنید؟؟!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دخترا با صدای بلند هماهنگ داد زدن:
"وقتم، وقتی، وقت
وقتیم، وقتید، وقتند
ساناز بوشهر ٢٢ بهمن ٩۵

خب درسته دیگه......

مدیر1 ٢۶ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
گارداش سروش از تهران ٢۶ دي ٩۵
دیروز با ی دختره دعوام شد . اعصابم خورد شد .
.
.
.

.
.
.
.
گفتم گیره عجب خری افتادیما .
گفت خودت گیره عجب خری افتادی .
نخندین . گناه داره واسش دعا کنید

الناز33 ٢١ بهمن ٩۵

دخترکرد66 ٢١ بهمن ٩۵

ملکه جنوب ٢١ بهمن ٩۵

رزا راد 138 ٢١ بهمن ٩۵

سامان اندی ٢۶ دي ٩۵

لیلی21 شیراز ٢۶ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
گارداش سروش از تهران ٢۴ دي ٩۵


سیزدهم: به نمایشگاه کتاب اگر می روند برای (کتاب) بروند.
به خیابان فرشته می روند برای (عبور) از خیابان فرشته باشدو در کل به هر قبرستانی می روند برای خاطر (همان قبرستان) باشد.

چهاردهم: تمرین کنیم که میانبری که ممکن است ذره‌ای کسی را دلخور کند، مصداق بارز دزدی است؛ حتی‌المقدور میانبر نزنیم.


شانزدهم: این آخری از همه سختتر است و اینکه دروغ نگوییم .
همانطور که فکر می کنیم عمل کنیم . فراموش نکنیم ریا که اکنون عادت و عرف جامعه شده است درواقع یک بیماری اجتماعی و از آسیب شناسی بسیار جدی برخوردار است.

عزیزان، کسی که این مطالب را نوشته است شاید خود نیز دچار این مشکلات است. همه ما در رفتارمان مشکلاتی داریم. ولی باید بپذیریم ایران ما ، همان سرزمینی که هنگام قرائت سرود ای ایران ای مرز پر گهر؛ موهای گردن مان سیخ میشود و دچار دل لرزه مطبوعی میشویم، در حال سقوط است!!
بپذیریم اگر شرایط کنونی ایران اینگونه است همه دلیلش مدیران و بالا سری های ما نیستند و نقش اصلی را خودمان ایفا می کنیم.

دکتر محمود سريع القلم استاد دانشگاه


دوستان اگر میخواهید چیزی را پخش کنید، این پیام فرهنگی برای اینکار مناسب است...
عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
گارداش سروش از تهران ٢۴ دي ٩۵
دکتر محمود سریع القلم برای خبر آنلاین نوشت :


روحانی، احمدی نژاد ، خاتمی ، رضا پهلوی ، هاشمی رفسنجانی هیچ فرقی ندارند وقتی من عوض نشوم؛خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد و روحانی و … چه فرقی دارند وقتی ما خودمان مردمان آگاه و درستی نیستیم؟


یک ملت دلال مسلکِ ناآگاه ، با آن حماقت آشکار در هنگام رانندگی یا توحش علنی برای برداشتن یک شیرینی از جعبه ی تعارفی يا حمله به غذاي نذري یا شهوت عجیب برای قرار گرفتن در مقابل دوربین، ريختن زباله در کوچه و خيابان و طبيعت، جا زدن و جلو زدن در صف ، با رتبه‌ی نخست جستجوی سکس … چرا باید در پی یک زمامدار رویایی باشد؟

من پیشنهاد می کنم ملت هشت سال انتخابات را تعطیل کنند و اجازه بدهند هر کسی که می‌آید همینجور ادامه دهد . بعد خودشان با حوصله این موارد را تجربه کنند :

اول : ایرانی ها لطفا روزی یک بار(یا دست کم یک روز در میان) حمام بروند.

دوم : ایرانی ها قبل از پرتاب فحش به بیرون ، دهانشان را ببندند و تا بیست بشمرند. بخصوص وقتی توی خیابان و جلوی دیگران هستند.

سوم : هر خانواده‌ی ایرانی هر روز یک روزنامه بگیرد ، اگر شده یالثارات!

چهارم : هر فرد ایرانی تعهد کند که هر ماه یک کتاب تازه بخواند … حتی خلاصه مبانی لوله کشی عمومی!

پنجم : رانندگان به جای فاصله ی بین شلوار و جوراب دختری در آن طرف خیابان به داشبورد جلوی چشمشان نگاه کنند و سرعت از پنجاه کیلومتر در هیچ شرایطی تجاوز نکند.

ششم : همه به خودشان تلقین کنند که این کسی که می خواهیم کلاهش را برداریم تا شب برای عزیزمان هدیه ببریم ، خودش عزیزِ یک نفرِ دیگر است.

هفتم : بفهمیم که زرنگی ضایع کردن حق دیگران نیست بلکه ، رعایت حقوق دیگران ، رسیدن به حقوق خودمان است؛ هر کس به اندازه ما حق دارد و وقتش با ارزش است

هشتم : بفهمیم که اگر صاحب یک بوتیک هستیم شغل ما بوتیک دار است یا اگر راننده تاکسی هستیم شغل ما راننده است . نه اینکه همه دزد و کلاهبردار باشیم و از شغلمان فقط بعنوان راهی برای رسیدن به کلاهبرداری استفاده کنیم. به شغلمان احترام بگذاریم و بگذاریم دزدی فقط برای کسی باشد که شغلش دزدی است.

نهم : مردهای ایرانی یک بار برای همیشه قبول کنند که زنها ، جزو املاکشان نیستند و خودشان عقل دارند. عشق و رابطه و آشنایی هم بازی برد و باخت و فتح قلمرو دیگران نیست.

دهم : مردها تمرین کنند که رد عبور زنی را با نگاه شخم نزنند و زنان تمرین کنند که جواب سلام مردان را با خونسردی و لبخند بدهند چون به معنای … نیست.

یازدهم : ورزشکاران ما بعد از باخت به رقیب تبریک بگویند (مثل ژاپنی‌ها) و دهانشان را تا یک ساعت بعد از هر باخت یا برد ببندند. خلاصه این که ظرفیت برد دیگران و شکست خودمان را به دست بیاوریم؛ سعی کنیم جدا از برد یا باخت، باارزش بشویم!

دوازدهم : ایرانی‌ها به جای تمسخر شکل ظاهری و نوع حرف زدن سیاستمداران، فکر کنند که ایراد واقعی کار آن شخص در کجاست. همین!

سیزدهم: به نمایشگاه کتاب اگر می روند برای (کتاب)
عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش
این جهان فنجان

زندگی چون چایی

عشق چون حبه قند

که اگر حل نشود در دل چایی

زندگی تلخ شود

و اگر حل شود اندر دل چایی

زندگی شیرین است

و اگر لعل لعبت بر لب فنجان برسد

لب تو قند شود،

وان زمان است که فنجان در دست همه زندگی را می نوشی

رزا راد 138 ٢١ دي ٩۵

red tears ٨ دي ٩۵

گل میدهیم

ma00089 ٨ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با گارداش سروش

شرکت بستنی میهن فکر کرده آیفون داره می‌سازه
عضو چت اورداپ
گارداش سروش
گارداش سروش
لطفا عضو شوید
کاشکی کمی به عمر هدر رفته مان توجه کنیم تا هرچه زود تر به خود اییم و برای اینده و زندگی مان تلاش کنیم
تاریخ عضویت: 29 خرداد 92
تولد: 17 خرداد
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل (پزشکی)
عضو تأیید شده
گارداش سروش
Not to break someone heart
موزیک مورد علاقه گارداش سروش


تشکر و قدردانی رسمی گارداش سروش

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 17 خرداد 95

هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی را آفرید//تا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد//سالروز شکفتنت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 23 خرداد 94

تشکر و قدردانی بابت حضورگرم وپر شور

تصاویر ارسال شده گارداش سروش