بانوی فروردین 1

...........

چت کردن با بانوی فروردین 1
بانوی فروردین 1 ٢٣ اسفند ٩۶
کفشی را خیلی دوسداشتم ولی سایز پام نبود.
ولی به امید جا باز کردن خریدمش.. ولی فقط پامو زد.. آخرش انداختمش دور.. مثل بعضی آدمها که سایز قلبمون نیستن... و الکی دلخوشیم و تهش زخمیمون میکنن و باید انداخت شون دور....
yeganam ۶ ساعت قبل

♥وحید♥ ٧ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
بانوی فروردین 1
بانوی فروردین 1
چت اورداپ
...........
تاریخ عضویت: 20 بهمن 96
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:، متأهل
تحصیلات:، در حال تحصیل
عضو ویژه
بانوی فروردین 1
موزیک مورد علاقه بانوی فروردین 1


تشکر و قدردانی رسمی بانوی فروردین 1

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده بانوی فروردین 1