چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ۵ ساعت قبل


چت اورداپسعی کن کسی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد...
از ایمان سخن نگو!
بگذار از نوری که بر چهره داری ، آن را احساس کند.
از عقیده برایش نگو!
بگذار با پایبندی تو آن را بپذیرد.
از عبادت برایش نگو!
بگذار آن را جلوی چشمش ببیند .
از اخلاق برایش نگو !
بگذار آن را از طریق مشاهده ی تو بپذیرد .
از تعهد برایش نگو !
بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند !

الگوی زیبایی برای دیگران باش


پینار ٣ ساعت قبل

مهسا77 ٣ ساعت قبل

الناز33 ٣ ساعت قبل

sahariii ٣ ساعت قبل

هیلیا78 ۴ ساعت قبل

لایڪــــــــــ

7833 ۴ ساعت قبل

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ۵ اسفند ٩۵

shenya دیروز

سخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی

sahariii ۵ اسفند ٩۵

سامان جان همشهری گرام مگ عهد بوق ک واس آشنایی نامه میدی خب خصوصی میگفتی دیگ الینازم

الناز33 ۵ اسفند ٩۵

محسن 123 ۵ اسفند ٩۵

sahariii ۵ اسفند ٩۵

مرسی بچه ها

سامان اندی ۵ اسفند ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ.
اسفند که عاشق شوی
سال را با بوسه تحویل می کنی
حتی اگر
سال نو،
نیمه شب از راه برسد

شاید تلفنت
عاشقانه تر از همیشه زنگ بزند
کسی با یک سلام
قبل از سپیدهء سال بعد
دیوانه ات کند
اسفند که عاشق شوی
تمام دروغ ها را باور می کنی
و دلت غنج می زند.

می دانم که در روزهای آخر سال
دسته کلیدت را گم می کنی
گوشی ات را جا می گذاری
و احساس می کنی که کسی
با لحن عاشقانه من
صدایت می زند.. تو عاشقم بودی
در اسفندی که هرگز
از تقویمت پاک نمی شود. .
مریم چالوس ۶ اسفند ٩۵

فاطمه123 ۶ اسفند ٩۵

گلللللللللللل

sahariii ۴ اسفند ٩۵

مسعود35 ۴ اسفند ٩۵

مستی44 ۴ اسفند ٩۵

مهسا 29 ۴ اسفند ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ۴ اسفند ٩۵


چت اورداپ
اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد،
محو طبیعت می شود، کمتر سخت می گیرد،
می بخشد، می خندد،
می خنداند و با خودش در یک صلح درونی ست،
او نه بی مشکل است نه شیرین مغز!
او طوفان های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته و قدر آنچه امروز دارد را می داند.
او یاد گرفته است که لحظه لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد ...
آهو26 ۶ اسفند ٩۵

فاطمه123 ۶ اسفند ٩۵

گللللللللللل

امیر 464 ۵ اسفند ٩۵

mobina2015 ۵ اسفند ٩۵

sahariii ۵ اسفند ٩۵

الناز خوبه ک زیاد میخندی

الناز33 ۴ اسفند ٩۵

من زیاد محو طبیعت میشم ولی زیادم میخندم ولی

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢ اسفند ٩۵

اگر رؤیاهایتان را نسازید، یک نفر استخدامتان می کند، تا رؤیاهای او را بسازید!
آنقدر خوب باشید که ببخشید، امّا
آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد کنید!
اگر احساس افسردگی دارید، درگیر گذشته هستید.
اگر اضطراب دارید، درگیر آینده!
و اگر آرامش دارید، در زمان حال به سر می برید.
پس در لحظه زندگی کنید...!
قدر لحظه ها را بدانید!
زمانی می رسد که دیگر شما نمی توانید بگویید جبران می کنم.
یک نکته را هرگز فراموش نکنید :
لطف مکرّر، حق مسلّم می گردد!
پس به اندازه لطف کنید...
از کسی که به شما دروغ گفته نپرسید: چرا؟
چون سعی می کند با دروغ های پی در پی، شما را قانع کند!
غصّه هایتان را با قاف بنویسید تا هرگز باورشان نکنید!
انگار فقط قصّه است و بس...
هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند!
پس مراقب گفتارتان باشید...
جاده زندگی نباید صاف و هموار باشد
وگرنه خوابمان می برد!
دست اندازها نعمت بزرگی هستند...
و نکته آخر :
هیچ وقت فراموش نکنید که :
" دنیا تکرار نمی شود . . . ! "

جدی بگیریدش ب دور از احساسات
sahariii ۴ اسفند ٩۵

enerji ٢ اسفند ٩۵

پاک شوید خخخخ

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢٩ بهمن ٩۵


چت اورداپ


enerji ٢ اسفند ٩۵

پاک شوید خخخ

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ

مجبوب ٢ اسفند ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢ اسفند ٩۵
ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺒﻮﺩ ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺩﮐﺘﺮ؛
دﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ؟ ﺯﻥ ﮔﻔﺖ : ﺩﮐﺘﺮ، ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻣﯽ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ ، ﻣﻨﻮ ﺯﯾﺮ ﻣﺸﺖ ﻭ ﻟﮕﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮه

ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ :
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﻓﻨﺠﻮﻥ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﻗﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪه !!!
ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ، ﺯﻥ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺳﺮﺯﻧﺪﻩ ﭘﯿﺶ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺮگشت و گفت: ﺩﮐﺘﺮ، ﻗﺮﻗﺮﻩ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻗﺮﻗﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷت و ﺍﻻﻥ ﺭﺍﺑﻄﻤﻮﻥ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﺷﺪﻩ ؛ ﺍﻭﻥ حتي کمترعصبانی میشه ومنوخیلی دوست داره.
دکتر گفت : ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ؟ ﺟﻠﻮﯼ ﺯﺑﻮﻧﺖ ﺭﻭ که ﺑﮕﯿﺮﯼ ، ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺣﻞ ﻣﯽشه !!!

خواص چای سبز را مشاهده میفرمایید
sahariii ٢ اسفند ٩۵

واس خودمم واجب مریمی

پووویا 15 ٢ اسفند ٩۵

مریم چالوس ٢ اسفند ٩۵

چه خوب منم امتحان میکنم

sahariii ٢ اسفند ٩۵

ملکه بابا ٢ اسفند ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢۶ بهمن ٩۵

amirrr ٢ اسفند ٩۵

دخترن دیگه ...

آزاده هستم ٢ اسفند ٩۵

خخخخخخ اهههههههه

الناز33 ٢ اسفند ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢٧ بهمن ٩۵

مهسا 29 ١ اسفند ٩۵

برنا ١ اسفند ٩۵

asal24 ١ اسفند ٩۵

منصور32 ١ اسفند ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٣٠ بهمن ٩۵


چت اورداپ

فاطمه123 ١ اسفند ٩۵

گلللللللللللل

sahariii ٣٠ بهمن ٩۵

مدیر1 ٣٠ بهمن ٩۵

خوبی ک از حد بگذرد نادان خیال بد کند

shenya ٣٠ بهمن ٩۵

بانوی دی ٣٠ بهمن ٩۵

دقیقا

لیلیوم ٣٠ بهمن ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ١٣ بهمن ٩۵

الناز33 ٣٠ بهمن ٩۵

لیلیوم ٣٠ بهمن ٩۵

عزیزم

البرت انیشتین ٣٠ بهمن ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢٩ بهمن ٩۵


چت اورداپ


حسسسسی
الییی
پرنییا
سارااا
بیاین بریم بازییی
لیلیوم ٣٠ بهمن ٩۵

انیجنم بازی

البرت انیشتین ٣٠ بهمن ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢٩ بهمن ٩۵


چت اورداپ

shenya ٣٠ بهمن ٩۵

لیلیوم ٣٠ بهمن ٩۵

دقیقا

منصور32 ٣٠ بهمن ٩۵

sahariii ٣٠ بهمن ٩۵

فاطمه123 ٣٠ بهمن ٩۵

گلللللللللل

ملکه جنوب ٣٠ بهمن ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢٩ بهمن ٩۵


چت اورداپ

این عکسو روز ولنتاین گذاشتم پروفایل تلگرامم اوووف عجب معجزه کردا ینی هنوز داره جواب میده گفتم تجربیاتمو واستون ب اشتراک بزارم واس روز زن شمام ازین حرکتا بزنین تمییییز جواب میده هاا کادوهاتونم نصف نصف
فاطی خوشگله ٣٠ بهمن ٩۵

sahariii ٢٩ بهمن ٩۵

الی پی وی میگم اینجا بگم چش میخورم دیدی ک تو پست بعدیم اسپندم دود کردم

محسن 123 ٢٩ بهمن ٩۵

منم یکی از رفیقام اسمش رضا ست الان چیکارش کنم ؟؟؟؟؟

الناز33 ٢٩ بهمن ٩۵

دیدم زده بودی چی گرفتی حالا

مریم چالوس ٢٩ بهمن ٩۵

قربونت عزیزم

هستی 088 ٢٩ بهمن ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢٧ بهمن ٩۵
عجب متن قشنگی

گفتم خدایاچگونه آغازکنم؟؟؟
گفت به نام من
گفتم خدایاچگونه آرام گیرم؟؟؟
گفت به یادمن
گفتم خدایاخیلی تنهایم؟؟؟
گفت تنهاترازمن؟
گفتم خدایاهیچ کسی کنارم نمانده؟؟؟
گفت به جزمن
گفتم خدایاازبعضی هادلگیرم
گفت حتی ازمن؟
گفتم خدایاقلبم خالیست
گفت پرکن ازعشق من
گفتم دست نیازدارم
گفت بگیردست من
گفتم بااین همه مشکل چه کنم؟؟؟
گفت توکل کن به من
گفتم احساس میکنم خیلی ازت دورم
گفت نه،نزدیکترین به تو ،من
گفتم برای ارزوهایم چه کنم؟؟؟
گفت تلاش،به امیدمن
گفتم چگونه ازین دنیادل بکنم وبرم؟؟
گفت به امید دیدارمن
گفتم چگونه پایان دهم؟؟؟
گفت حافظ ونگهدارتو،من
گفتم خدایاچرا اینقدر میگويی من؟؟؟
گفت چون من ازتوهستم وتوازمن..
sahariii ٢٨ بهمن ٩۵

لیدا 28 ٢٨ بهمن ٩۵

نیلوفر1818 ٢٨ بهمن ٩۵

ایول ابجی

مریم چالوس ٢٨ بهمن ٩۵

شوکا 1382 ٢٨ بهمن ٩۵

سورن111 ٢٨ بهمن ٩۵

عالی بود

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢٧ بهمن ٩۵
چند_خط_اما_یک_عمر_تامل

‌ روزی زنے از یک ﺣﻘﻮقدان ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهید ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﺎزه ﺑﺪهید زن دوم ﺑﮕﯿﺮند؟؟!!

ﺣﻘﻮقدان ﮔﻔﺖ :
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮند زن دوم ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی نشوند...

"از ماست که بر ماست"

سیمین دانشور

سام 266 ٢٨ بهمن ٩۵

حقوقدان فقط خودش بقیشون سوسول بازی می کنن

sahariii ٢٨ بهمن ٩۵

اوهوم واقعیت گرا بوده دمش گرم

سام 266 ٢٨ بهمن ٩۵

عجب حقوقدانی بودااااااا شاگرد نمیخواد احیانن؟؟؟

sahariii ٢٨ بهمن ٩۵

یاس7890 ٢٨ بهمن ٩۵

از ماست که بر ماست خخخخ خودم کردم که لعنت بر خودم باد خخخخخ

sahariii ٢٨ بهمن ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢٧ بهمن ٩۵
آقاااااااااااااااااااااااااااا عاقاااااااااااااااااااااااا من مچ دونفرو گرفتم خودشون زوووووووووووود بیان اعتراف کنن تا لوشون ندادم نگین نگفتما
محمد@ ٢٧ بهمن ٩۵

sahariii ٢٧ بهمن ٩۵

آیت چی گفتی تو الی بیخی میگن نگو بزا تو آشونه عشقمون با خیال راحت جیک جیک کنیم

الناز33 ٢٧ بهمن ٩۵

احیانا از کامنتیا نیستن؟؟ برا رد گم کردن کامنت هم دادن

7833 ٢٧ بهمن ٩۵

sahariii ٢٧ بهمن ٩۵

نوچ سارا من هنو نگفتم تیزیت درست بود یا نه در ضمن بزا خودشون بیان جلو

parnya ٢٧ بهمن ٩۵

بیا اعتراف کن دیگه اه

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ١١ بهمن ٩۵

خيلی با آرامش و کند اين مطلب را بخوان

ثانيه به ثانيه عمر را با لذت سپری کن...
در هر کار و هر حال... کار، تفريح، رانندگی، آموختن، مطالعه، آشپزی، نظافت ، خوردن و آشاميدن، حرف زدن، سکوت و تفکر، مهمانی رفتن، نيايش و....


زندگی فقط در رسيدن به هدف خلاصه نشده
مابه اشتباه اينگونه مي‌انديشيم:
درسم تمام شود راحت شوم...!
غذايم را بپزم راحت شوم...!
اتاقم را تميز کنم راحت شوم...!
بالاخره رسيدم.... راحت شدم...!
اوه چه پروژه ای... تمام شود راحت شوم...!

تمام شود که چه شود؟
مادامی که زنده هستيم و زندگی مي‌کنیم هيچ فعاليتی تمام شدنی نيست بلکه آغاز فعاليتی ديگر است....
پس چه بهتر که در حين انجام دادن هرکاری لذت بردن را فراموش نکنيم...
نه مانند يک ربات فقط به انجام دادن بپردازيم به تمام شدن و فارغ شدن....

حتی هنگاميکه دستها را مي‌شوييم نيز مي‌توانيم بالذت اينکار را انجام دهيم...

يکبار امتحان کنيد
آب چه زيبا آرام پوست دستتان را نوازش ميکند
به آب نگاه کنيد و لذت ببريد
وآنجاست که احساس خوب زندگی کم کم به سراغتان مي آید...
لذت، باعث قدرتمند شدن ميشود به طرز باور نکردنی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس ميشود...
لذت بردن، هدف زندگی است...
تا ميتوانی همه کارها را با لذت همراه کن...
حتی نفس کشيدن که کمترين فعاليت توست...
لیلیوم ٢۶ بهمن ٩۵

عالیه این متن عالی

banoo_18 ٢۶ بهمن ٩۵

سخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخلکم

چنار ٢۵ بهمن ٩۵

چند مدتی نیستن

sasan62 ٢۵ بهمن ٩۵

منصور32 ٢۵ بهمن ٩۵

sahariii ١٣ بهمن ٩۵

یاسر سپاس عمو قدرت نمیشناسمتون ولی در کل موفق باشید

عضو ارشد
چت کردن با sahariii
sahariii از گلستان ٢ بهمن ٩۵

همگی سلام......الناز جون منم همینطور ... منم دلتنگت شدم چشم اینم اون آهنگی ک میخاستی
الناز33 ٢١ بهمن ٩۵

سحری دلم برات تنگ شده موقع امتحانا بیشتر میدیدمت

دخترکرد66 ٢١ بهمن ٩۵

قشنگ بود یه مدت خیلی گوشش میدادم

الناز33 ٨ بهمن ٩۵

کجایی

sahariii ٣ بهمن ٩۵

پینار بانو آیت سارا یاسی مهدیس [sm057 النازیمممممممم ]

الناز33 ٢ بهمن ٩۵

دلم میخاست پس از اون خواب شیرین.. دیگه چشمم به دنیا وا نمیشد.. میون قلب متروکم نشونی.. دیگه از خاطره پیدا نمی شد صدام غمگینه از بس گریه کردم... ازم هیچ اسم و هیچ اوازه ای نیست.. نمی پرسه کسی "هی در چه حالی؟؟" خبر از عاشقای تازه ای نیست

مهدیس 20 ٢ بهمن ٩۵

عضو ارشد
sahariii
sahariii
لطفا عضو شوید
همه بدهی هایم را هم که صاف کنم به *دل خود* مدیون میمانم ...برای تمام *دلم میخواست*های بی جواب مانده اش!!!
تاریخ عضویت: 12 شهريور 93
تولد: 26 اسفند
محل زندگی:گلستان
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل (حسابداری)
713,060 ثانیه، حضور
عضو ویژه
sahariii
تاریخ در تصویر
*با هم بخندیم*
موزیک مورد علاقه sahariii


تشکر و قدردانی رسمی sahariii

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 17 مرداد 95

تشکر و قدردانی رسمی sahariiiبابت حضور گرم وارسال مطالب اموزنده

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 13 بهمن 94

تشکر و قدردانی رسمی sahariiiبابت حضور گرم وپر شور

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 9 آذر 94

تشکر و قدردانی رسمی sahariii

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 8 آبان 94

تشکر و قدردانی رسمی sahariiiبابت حضور گرم

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 3 مرداد 94

تشکر و قدردانی رسمی sahariiiبابت حضور گرم وپر شور

تصاویر ارسال شده sahariii