علی اصغر18

علی اصغر18
علی اصغر18
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 14 آبان 95
تولد: 22 آذر
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
علی اصغر18
آخرین حضور: 14 اسفند 96
موزیک مورد علاقه علی اصغر18


تشکر و قدردانی رسمی علی اصغر18

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده علی اصغر18