چت کردن با تنها1352
تنها1352 از مازندران ۵ خرداد ٩۵
نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت
باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی
مسعود35 ٢٠ آبان ٩۵

الناز33 ١٧ مهر ٩۵

کجایی ابجی .. کم پیدا شدی گلم

asal24 ١٧ مرداد ٩۵

الهی فدات نبینم غمتو اجی

banoo_18 ١٧ مرداد ٩۵

هستم..

الناز33 ١٧ مرداد ٩۵

نمیشه ان شاالله

نویدنویدنوید ١٧ مرداد ٩۵

عضو چت اورداپ
تنها1352
تنها1352
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 11 مرداد 94
تولد: 16 اسفند
محل زندگی:مازندران
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار
عضو تأیید شده
تنها1352
آخرین حضور: 2 آذر 95
موزیک مورد علاقه تنها1352


تشکر و قدردانی رسمی تنها1352

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 18 آذر 94

تشکر و قدردانی رسمی تنها1352

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 5 آذر 94

تشکر و قدردانی رسمی تنها1352

تصاویر ارسال شده تنها1352