حسن ولیزاده
حسن ولیزاده
تاریخ عضویت: 24 آبان 98
تولد: 20 فروردين
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:، سایر
عضو تأیید شده
حسن ولیزاده
آخرین حضور: 12 اسفند 99
موزیک مورد علاقه حسن ولیزاده


تشکر و قدردانی رسمی حسن ولیزاده

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده حسن ولیزاده