yasaman2222

اسمم راسنگی نگه میدارد خودم راگوری ویادم رانمیدانم...

چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢٢ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


آدما دو جور زندگی میکنن :
یا غرورشونو زیر پاشون میذارن
و با انسانها زندگی میکنن
یا انسانها رو زیر پاشون میذارن
و با غرورشون زندگی میکنن . . !
maryam p r ١٢ ساعت قبل

♥خانوم گل♥ ١٩ ساعت قبل

غرور

لیلیوم ١٩ ساعت قبل

آوااااای بهار ۵ تير ٩۶

باحفظ غرور به زندگی ادامه میدیم خب چونه نزن دیگه حالا نهایت واسه یه نفر شاید اونم شاید

لیانا1727 ۵ تير ٩۶

سامان اندی ۵ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢۶ خرداد ٩۶


چت اورداپ

فاطمه123 ۵ تير ٩۶

گلللل

الناز33 ٢ تير ٩۶

sayna78 ٢۶ خرداد ٩۶

7833 ٢۶ خرداد ٩۶

من مخاطبشم

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ۵ تير ٩۶


چت اورداپ


خـدایا دریاب این بنده ات را...

بنده اے کہ تو خنده هاش گفت:
خـدایا شـکرت!!
و تو گریہ هاش گفت:
خــدا بــــزرگه !!
و وقتی ناامیدشدگفت:
مـــنم خدایے دارم★
فاطمه123 ۵ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ۵ تير ٩۶


چت اورداپ


بـســـــــلامتی خــــ.ــــدا...

"خــــ.ــــدایــ.ــی" ڪــــــه...

هیـچـوقــت دغـــدغــه ی...

از دســـت دادَنـِـــشـو...

نـــــــــــداریـم...
احسان وروجک ۵ تير ٩۶

بزن دس شنگه رو. فردا عیده/ عیدتون مبارک

فاطمه123 ۵ تير ٩۶

گلللللل

باران099 ۵ تير ٩۶

شیانا ۵ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٣ تير ٩۶
★★این دست نوشت یک پسره....★★
((خدا صبر بده بهش))
★به سلامتیه کسی که کارت عروسی عشقش رو براش اوردن..★
★روز عروسی تیپ زد★
★رفت آرایشگاه.عطر زد..★
★خوش تیپ خوش تیپ کرد..★
★لباسی رو پوشید که عشقش دوست داشت..★
★رفت عروسی..★
★براش رقصید..★
★برای داماد شاباش داد...★
★داشت میومد بیرون..★
★یکی صداش زد:داداش جا داری سه نفرو رو سوار کنی؟★
★جانم!؟★
★اخه میخوام تا خونه عروس داماد رو همراهی کنیم جا نیست...★
★اره جا دارم سوار شین..★
★افتاد پشت ماشین عروس..★
★هی بوق هی بوق هی بوق..★
★آدمه دیگه نمیتونه جلو اشکاش رو بگیره...★
★زنی که کنارش نشسته بود گفت جوون چته؟★
★پسره گفت خانم شما کیه عروس میشین؟؟★
★زنه گفت از امشب مادر شوهرش..★
★گفت خانم امشب پشتم شکست..★
★عشقم رفت..★
★عروس رویاهام رفت...★
★اومد پیش پسر شما..★
★زنه فقط سکوت کرد★
★.پسره گفت خانم تورو جان عزیزتون مواظب عشقم باشید...★
aida15 ۵ تير ٩۶

بمیرم

شیانا ۵ تير ٩۶

yasaman2222 ۵ تير ٩۶

اجیا

باران099 ٣ تير ٩۶

parnya ٣ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢۶ خرداد ٩۶
یادت باشه تا خودت نخواي هيـچ کس نميتونه زندگيتو خراب کنه!
یادت باشه که آرامش رو بايد تو وجود خودت پيدا کني!
یادت باشه خدا هميشه مواظبته!
يادت باشه هميشه ته قلبت يه جايي براي بخشيدن آدما بگذاري ....
منتظر هيچ دستي در هيچ جاي اين دنيا نباش ...اشکهايت را با دستهاي خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند !
زبان استخواني ندارد اما آنقدر قوي هست که بتواند قلبي را بشکند
مراقب حرفهايمان باشيم.
گاهي در حذف شدن کسي از زندگيتان حکمتي نهفته است .اينقدر اصرار به برگشتنش نکنيد !
آدما مثل عکس هستن،زيادي که بزرگشون کني کيفيتشون مياد پايين.
زندگي کوتاه نيست ، مشکل اينجاست که ما زندگي را ديرشروع ميکنيم.
دردهايت را دورت نچين که ديوارشوند ، زيرپايت بچين که پله شوند…
هيچوقت نگران فردايت نباش ، خداي ديروز و امروزت ، فرداهم هست…
yasaman2222 ٣٠ خرداد ٩۶

الناز اقای شماره یک اقاحسین

حسینhossen ٢٨ خرداد ٩۶

آقای شماره1 ٢٧ خرداد ٩۶

الناز33 ٢٧ خرداد ٩۶

yasaman2222 ٢٧ خرداد ٩۶

امیر 464 ٢۶ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢٣ خرداد ٩۶
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ، ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشه ﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ، مثلِ.. "دل آدما"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺍﮔﻪ ﺑِﺮﯾﺰﻩ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧِﻤﯿﺸﻪ جَمعش ﮐﺮﺩ،

ﻣﺜﻞِ... "آبرو"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑُﺨﻮﺭﯼ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ، مثلِ... "مال بچه یتیم"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ،
مثلِ...."پدر و مادر"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺗَﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍد، ﻣﺜﻞِ... "گذشته"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ، ﻣﺜﻞِ..."ﻣُﺤﺒﺖ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ...
ﺭﻭ ﻧَﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩَﺳﺖ ﺩﺍﺩ، ﻣﺜﻞِ..."دوستِ ﻭﺍﻗِﻌﯽ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗَﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ،
ﻣﺜﻞِ..."ﺁﺩﻣﺎﯼِ ﭼﺎپلوﺱ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕو"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﻫَﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ، اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ،
ﻣﺜﻞِ..."ﺧَﻨﺪﯾﺪن"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﮔِﺮﻭﻧﻪ، ﻣﺜﻞِ...."تاوان"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ تَلخه، ﻣﺜﻞِ...."ﺣَﻘﯿﻘﺖ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﺳَﺨﺘﻪ، مثلِ...."ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﺯِﺷﺘﻪ، ﻣﺜﻞ..ِ.."ﺧﯿﺎﻧﺖ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍَﺭﺯﺷﻪ، ﻣﺜﻞِ...."ﻋِﺸﻖ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺜﻞِ...."ﺍِﺷﺘﺒاه"
یه چیزی..
هَمیشه هَوامون رو داره،
مثلِ...."خداااا"
گجت گالیور ٢۶ خرداد ٩۶

یه کسایی رو نباید از دست داد مثل گالیور

yasaman2222 ٢۶ خرداد ٩۶

امیر 464 ٢٣ خرداد ٩۶

yasaman2222 ٢٣ خرداد ٩۶

هستی1 ٢٣ خرداد ٩۶

الناز33 ٢٣ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢٠ خرداد ٩۶


چت اورداپ

گجت گالیور ٢٣ خرداد ٩۶

یا حسین

هستی1 ٢٣ خرداد ٩۶

یاابوالفضل.گگگل

ساناز بوشهر ٢٣ خرداد ٩۶

یاابوالفضل

yasaman2222 ٢٣ خرداد ٩۶

sayna78 ٢١ خرداد ٩۶

شروین74 ٢١ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢٩ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


حکایت ما آدم ها …
حکایت کفشاییه که …
اگه جفت نباشند …
هر کدومشون …
هر چقدر شیک باشند …
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه …
لنگه به لنگه اند …
کاش …
خدا وقتی آدم ها رو می آفرید …
جفت هر کس رو باهاش می آفرید …
تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها …
به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند …
yasaman2222 ١٩ خرداد ٩۶

اوین فاطی مادری قربونت برم

grand mother ٧ خرداد ٩۶

آخرین حضور2خردادموفق باشی

فاطمه123 ۵ خرداد ٩۶

گللللللل

avin r ۵ خرداد ٩۶

yasaman2222 ٣١ ارديبهشت ٩۶

اجیا اقاسامان

سامان اندی ٢٩ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ١٩ خرداد ٩۶


چت اورداپ

هستی19 ١٩ خرداد ٩۶

سلام عزیزم خوش اومدی ابجی جونم

سحر2222224 ١٩ خرداد ٩۶

سلوم

ramin021 ١٩ خرداد ٩۶

سلام

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢۵ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ،
ﺭﻗﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﺩ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ . . .
شروین74 ١۶ خرداد ٩۶

yasaman2222 ٢۵ ارديبهشت ٩۶

پرنی جونم آقاامیر

امیر 464 ٢۵ ارديبهشت ٩۶

parnya ٢۵ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٧ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

yasaman2222 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

اقاوحید ابجی پری مریم بانو

بانوی بی نشان ٢٧ ارديبهشت ٩۶

maryam p r ١۶ ارديبهشت ٩۶

banoo_18 ١۶ ارديبهشت ٩۶

♥وحید♥ ١۵ ارديبهشت ٩۶

yasaman2222 ١۵ ارديبهشت ٩۶

حدیث

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢٧ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


اورداپ155 ٢ خرداد ٩۶

yasaman2222 ٣١ ارديبهشت ٩۶

بانو هستی جونم

هستی19 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ٢٩ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢٢ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


برای دوست داشتن
زمان لازم است
اما
برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه
یا یک ثانیه کافی است…!
اسماعیل فصیح
لیلیوم ٢ خرداد ٩۶

بی انصافیه ی نرت دوس داشتنو عرض یک ثاتیه تبدیل ب تنفر کنیم

سپیده 270 ٢ خرداد ٩۶

کنت دراکولا ٢ خرداد ٩۶

شروین74 ٣١ ارديبهشت ٩۶

علیییی ٣٠ ارديبهشت ٩۶

گلللللللل

یاسمن2222 ٣٠ ارديبهشت ٩۶

بانو هستی سارا

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٣٠ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


اگر میتوانی

اقیانوس بــاش،

اگر نه دریــــا بـــاش

اگر نه حداقل رودخانه باش

اگر نمیتوانی یک رود کوچک باشامـــــــا

هرگز مــــرداب نـــشو

نــهــــری بـــاش جاری،

زلال و مــهــربان

و با جــــوشــــــــــش زیـــبایــــــت مهربانی

را بـــه هــــمـــه هــــــدیه کــــنوقتـــــی جـــاری بــاشــــی ،

هـــــم زنـــده ای

و هـــم به دیــگـران زنــدگی مــیدهــــیسبزه های کنار رود را دیــــده ای؟

چه زیبا چشم را نوازش میدهد

و ماورای آن پروانه های لطـــیف

و زیبا ، اینها بـخاطر مـهـــــربانی

و سخاوت نهر کوچک اما جاری اســـــت ...پس کوچـــــــــــــک باش اما جاری شو

که خدا همیشه و همه جا با توست.
yasaman2222 ٢ خرداد ٩۶

سپــــــــــــاس

نگار712 ١ خرداد ٩۶

مرضیه ه ١ خرداد ٩۶

جای بســـــــــــــــــــــــــــــــی لایکککککک داشت...

سپیده 270 ٣١ ارديبهشت ٩۶

باران099 ٣١ ارديبهشت ٩۶

ارمین جووونم ٣١ ارديبهشت ٩۶

که خدا همیشه و همه جا با توست.....

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢١ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

yasaman2222 ٣١ ارديبهشت ٩۶

نفسی

نفسna ٢۶ ارديبهشت ٩۶

yasaman2222 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

یاسی جان المیرا

المیرا-77 ٢۵ ارديبهشت ٩۶

yasi banoo ٢۵ ارديبهشت ٩۶

yasaman2222 ٢۵ ارديبهشت ٩۶

الناز.صبا.سارا

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ١٧ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

شروین74 ٢٢ ارديبهشت ٩۶

آوااااای بهار ٢٢ ارديبهشت ٩۶

ازتصویرش میترسم چرا مرسی ازخودت

elena7 ٢٢ ارديبهشت ٩۶

ایناز74 ١٨ ارديبهشت ٩۶

yasaman2222 ١٨ ارديبهشت ٩۶

مرسی همگی

یاسر69 ١٧ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢۵ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


ما اسیر قصه‌های ذهنِ خویشیم
آنچه زندگی ما را به تنگنا می‌افکند، واقعی نیست
بلکه از جنسِ قصه‌ است؛ قصه‌ای ذهنی
رهایی از قصه‌های ذهن،
تجربه‌ی قدرتِ بی‌منتهای درون،
و تجربه بی کرانگیست . . .
yasaman2222 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

پرنی جونم ساینا اقاامیر

امیر 464 ٢۵ ارديبهشت ٩۶

sayna78 ٢۵ ارديبهشت ٩۶

parnya ٢۵ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٢۵ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


عجب زمانه ای
شیرها پاکتی اند
پلنگ ها صورتی اند
قهرمانان دوپینگی اند
و عشق ها ساعتی !
و
خودروها تکامل پیدا کرده اند
اما خیلی از آدم ها
هنوز انسان نشده اند . . !
سهراب گل هاشم
yasaman2222 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

سپـــــــــاس

شروین74 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

المیرا-77 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

reza 7 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

بانوی بی نشان ٢۶ ارديبهشت ٩۶

sayna78 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با yasaman2222
yasaman2222 از لرستان ٧ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


ایمان دارم
زیباترین عاشقانه ها
نگاه مهربان خداوند به بندگانش است
زندگی را به او بسپار
و مطمئن باش که تا وقتی
که پشتت به خدا گرم است
تمام هراس های دنیا خنده دار است.
بانوی دی ٢٧ ارديبهشت ٩۶

yasaman2222 ٢٧ ارديبهشت ٩۶

لوسی.بانو اوای بهار

بانوی بی نشان ٢٧ ارديبهشت ٩۶

آوااااای بهار ٢٧ ارديبهشت ٩۶

الهی و ربی من لی غیرک

لوسی ٢٧ ارديبهشت ٩۶

مرسی عزیزم

عضو چت اورداپ
yasaman2222
موزیک مورد علاقه yasaman2222


تشکر و قدردانی رسمی yasaman2222

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 25 اسفند 95

تشکر و قدردانی رسمی yasaman2222بابت حضورگرم در اورداپ

تصاویر ارسال شده yasaman2222