حذف شده به در خواست کاربر
حذف شده به در خواست کاربر
تاریخ عضویت: 14 اسفند 98
تولد: 27 مهر
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا، مجرد (متعهد)
تحصیلات:هنر، مشغول به کار (عکاسی)
عضو تأیید شده
حذف شده به در خواست کاربر
آخرین حضور: 27 خرداد 99
موزیک مورد علاقه حذف شده به در خواست کاربر


تشکر و قدردانی رسمی حذف شده به در خواست کاربر

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده حذف شده به در خواست کاربر