.تارا.
.تارا.
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 26 بهمن 90
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
76 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
.تارا.
آخرین حضور: 24 اسفند 94
کلوپ بزرگ هوادارن پرسپولیس( 50000 امتیازی)
تازه واردها بیان داخل
موزیک مورد علاقه .تارا.


تشکر و قدردانی رسمی .تارا.

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده .تارا.