فردین_ستاره

گاهی یادکردنت دیرمیشود!!! امایادم نمیرود چقدر در خاطرم هستی...

چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٢ ارديبهشت ٩۶
ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﯽ ﭘﻮﻟﺘﻮ ﺩﻭﺩ
ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﭘﻮﻟﺘﻮ ﻋﻦ
ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ . .


جوووووری قانع شدم ک رگ های مخم تا یک ساعت موج مکزیکی می رفتن
اصغر اقا ۴ تير ٩۶

باران099 ۴ تير ٩۶

فتانه77 ۴ تير ٩۶

کامی سیتی ٢ تير ٩۶

mor26 ٢ تير ٩۶

حدیث ناناز ٢ تير ٩۶

پستات روز ب روز زشت تر میشی مخ گچی

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٠ خرداد ٩۶
قدیما خیلی باحال بود
ولی ما ها نبودیم
آینده هم خیلی باحاله
ولی ما نیستیم

الانم که ما هستیم،شاشیدن تو لیوان دادن دستمون هی میگن نیمه پر لیوانو ببین!
فتانه77 ۴ تير ٩۶

کپکو کجایی دلم برات تنگ شده بود اومدم نیستی

هیلیا78 ٢ تير ٩۶

عالی بود .....

باران099 ٢ تير ٩۶

maryam goli ٢ تير ٩۶

کپک عکس خودتو میذاری لااقل اطرافو تمییز میکردی

سامان اندی ٢ تير ٩۶

تف دریت عالی بود

سارا7456 ٢ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٠ خرداد ٩۶
هر وقت مامانم بهم فحش میده ...من میگم اونيکه گفتي عممه
بعد از خوشحالی بغلم میکنه میبوسه
حدیث ناناز ٢ تير ٩۶

تجربه ندارم اما خودمو ک تصور میکنم واس بچه داداشم دلم میخواد زنش ندم

mobina2015 ٢ تير ٩۶

غزل19 ٢٩ خرداد ٩۶

الناز33 ٢٩ خرداد ٩۶

سحر2222224 ١۵ خرداد ٩۶

فردین_ستاره ١۵ خرداد ٩۶

آبجی نرگگس زارت کیمیا

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١۶ خرداد ٩۶
یارو پی ام داده برام فیلم میفرستی‼️⁉️
براش فرستادم
میگه ببخشید نت ندارم دانلود میکنی برام بفرسی


دو روزه هیچی نخوردم
حالم خوب نیس
تشنج میکنم
طرف گوشی که میام سرم گیج میره
تورو خدا دعا کنین
الناز33 ٢٩ خرداد ٩۶

کیمیا95 ٢٨ خرداد ٩۶

سحر2222224 ١۶ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٠ خرداد ٩۶
غمگینمهمانند دختری که مادرش اجازه نمیده که سبیل هاشو بزنه
وبچه ها تو خیابون ایرج صداش. میکنن
کیمیا95 ٢٨ خرداد ٩۶

atefeh ١٨ خرداد ٩۶

سحر2222224 ١٨ خرداد ٩۶

parnya ١۵ خرداد ٩۶

ندا

فردین_ستاره ١۵ خرداد ٩۶

قیافه ساناز رونیگا ندا زارت زورت زرشک

الناز33 ١٣ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٠ خرداد ٩۶
(لیانا1727) 69 تا آلو داره...30 تاش رو میخوره,
(لیانا1727) حالا چی داره؟!درست فهمیدی
(لیانا1727) الان اسهال داره
فردین_ستاره ١۵ خرداد ٩۶

پل پلی حودم یه پانمکم پل پلی نمک لازم ندارم

parnya ١۵ خرداد ٩۶

دوزسوز بی نمک

فردین_ستاره ١۵ خرداد ٩۶

آبجی نرگس

نرگس23 ١٢ خرداد ٩۶

نمیری تو

لیانا1727 ١٠ خرداد ٩۶

بذار سر برسم داداچ بعد تخریب کن

فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

لیانا

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٠ خرداد ٩۶


چت اورداپ


زنه به شوهرش میگه مرغ تموم کردیم ازسرکارمیای مرغ بگیر

شوهره میگه حالاامروزویکاریش بکن

ببینیدزنه چیکارکرده
فردین_ستاره ١۵ خرداد ٩۶

عبدل 12 ١٢ خرداد ٩۶

آنا67 ١٢ خرداد ٩۶

الناز33 ١٢ خرداد ٩۶

ابتکارشو

علی آقای بارانی ١٢ خرداد ٩۶

کدبانو ی خانه یعنی این.... من بودم همین مرغ هم نمیدادم ش ت برنج خالی بخوره. والا

نرگس23 ١٢ خرداد ٩۶

دمش گرم..ماشالا ب خلاقیتش...

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٠ خرداد ٩۶
ﻣﯿﮕﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺑﭽﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﺴﺮ ﻣﯿﺸﻪ ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ

دخترای فداکار(اورداپ) کی پیش قدم میشه

فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

نه عزیزم همه میدونن من فقط میکارم زیزم...همه میدونن قدرت کاشتن من خیلی زیاده...اینبارو دوقلو برات میکارم زیاد فشار بهت نیاد پاره بشی

شنبلیله ١٠ خرداد ٩۶

من دروگرم خرابه این بار رو من میکارم تو درو کن

فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

شنبلیله عزیزم توباید بزایی نه من...من بچه رو میکارم تو دروو کن

شنبلیله ١٠ خرداد ٩۶

خب فردین بیا اندرونی ببینم توانایی چندبار زاییدن در سال داری

لیانا1727 ١٠ خرداد ٩۶

parnya ١٠ خرداد ٩۶

تو توهماتت خوش باش

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٠ خرداد ٩۶
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﺵ؛

ﮐﺮﻩ ﺧﺮ ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻪ،
ﺑﺸﯿﻦ ﯾﻪ ﮔﻬﯽ ﺑﺨﻮﺭ ﯾﻪ ﻋﻨﯽ ﺑﺸﯽ
ﺩﺳﺘﺖ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﺴﺘﺮﺍﺑﯽ ﺑﻨﺪ ﺑﺸﻪ ﯾﻪ ﭼﻮﺱ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﺮﯾﻨﻦ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺖ
ﻣﺤﺘﺎﺝ ﮔﻮﺯﻣﺮﺩﻡ ﻧشی
فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

قیافه پل پلی رو نیگا

parnya ١٠ خرداد ٩۶

واقعا که

فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

اتفاقا بگو درس نخون که مثل فردین بشی...از خدات باشه بچت مثل فردین نااز وباعرضه وباغیرت باشه

نگارsol ١٠ خرداد ٩۶

بهش میگم عزیزم درس بخون مثل فردین نشی

فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

نگار نصیحتهای خودتو هم به بچت بگو چی بهش میگی؟هاهاها آبجی نرگس

نرگس23 ١٠ خرداد ٩۶

واااای خدا نمیری

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٠ خرداد ٩۶
آخرین فانتزیم اینه که :


دنیا نابود بشه فقط من بمونم با هفده هجده تا دختر
برای ادامه نسل بشریت تلاش کنیم
میدونم کار سختیه ولی من این مسئولیت سخت رو قبول میکنم
فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

نه آبجی نرگس برای بقای نسل اصلا خستگی ناپذیرم

نرگس23 ١٠ خرداد ٩۶

خسته نشی یوقت وسطش استراحتم بکن

فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

نگار عزیزم عصبی نشو پوستت چروکیده میشه هاااااااااااااااا

نگارsol ١٠ خرداد ٩۶

آرزو بر جوانان عیب نیست

فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

کاشکی همه دخترای سایت عضو اون18 نفر باشن پل پلی بوخودا تووهم نیست...رویا پردازیه

گلنار♥ ١٠ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٠ خرداد ٩۶
به یارو میگن :
جوونیات ورزش میکردی؟

میگه : آره هالتر میزدم
میگن الان چی؟؟؟
میگه :
الان هال ندارم فقط تر میزنم
سامان اندی ١٠ خرداد ٩۶

سحر2222224 ١٠ خرداد ٩۶

امین-مقدم ١٠ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٠ خرداد ٩۶
تازه عروسا رو هیچوقت فالو نکنین؛

تا یکسال فقط با کپشن های من و همسری، غذای همسری، کادو همسری، عن همسری، زهرمار همسری و... روبرو هستین!
سحر2222224 ١٠ خرداد ٩۶

الناز33 ١٠ خرداد ٩۶

امین-مقدم ١٠ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٢ ارديبهشت ٩۶
معتادی داشت به دختره تیکه مینداخت:


لبات بیشت،

هيکلت بیشت,

تیپت بیشت

چشات بیشت،دختره گفت: گم شو اشغال..!!!

معتاده گفت: ... انژباط شفر..!
امین-مقدم ١٠ خرداد ٩۶

زهراااااااااااا ١٠ خرداد ٩۶

فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

مرزبانان19 ١٩ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ١٢ ارديبهشت ٩۶

الناز33 ١٢ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٨ ارديبهشت ٩۶
با مامانتون کار دارید و پیداش نمیکنید؟
قاشق فلزیو بزنید کف ماهیتابه نسوزش،

هر جایی که باشه جلوتون ظاهر میشه
فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

کیمیا95 ١٨ ارديبهشت ٩۶

والا از جونم سیر نشدم..کارمو میذارم برا بعدن

الناز33 ١٨ ارديبهشت ٩۶

naghme ١٨ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ١٨ ارديبهشت ٩۶

زنده باشی تشکر داداش

فردین_ستاره ١٨ ارديبهشت ٩۶

فدای داداش سامان مهربونم خیلی خوبم داداشی....وقتی شماها رو میبینم عالی عالیم بخدا

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٩ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


‌تمام وسعت قلمرواحساسم
براےتومےتپد
همان قلبم رامیگویم

گاهےتنگ میشود!
گاهےبهـانه گیر!
گاهےبےهواسربه هوامےشود!

گاهی
اما بےشڪ زمانےآرام است ڪه
توباشی و..
فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

پریما مهربون

پریماه22 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

فردین_ستاره ٢٠ ارديبهشت ٩۶

مهسا بوگو از دست پاهام

مهسا77 ٢٠ ارديبهشت ٩۶

فردین ازدست تو

فردین_ستاره ٢٠ ارديبهشت ٩۶

قربان پسر مردم نرو مهسا از راه به در میشه هااااااااااااااااا

مهسا77 ٢٠ ارديبهشت ٩۶

قربان شما اقا فردین

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٢٢ ارديبهشت ٩۶
یه دیوار داریم سره کوچمون

ک شهرداری اومد رنگش کرد و روش نوشت:

«لطفا روی این دیوار چیزی ننویسید!»فردا صبحش(دخترای اورداپ) با اسپری روش نوشته بودن:

«چشم ،فدایی داریی»


فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

fatemeh30 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

از کجا میدونی پسراش ننوشتن

پریماه22 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

فاطمه13 ٢۵ ارديبهشت ٩۶

با بقیه لجی جمع نبند اقا

parnya ٢۵ ارديبهشت ٩۶

به این توهم ها دلخوشی اشکال نداره شاد باش

سارا1368 ٢۵ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٨ فروردين ٩۶


چت اورداپ


همه آدمها
ظرفیت بزرگ شدن را ندارند
اگر بزرگشان کنیم
گم می شوند و
دیگر نه شما را می بینند و
نه خودشان را
بیاییم به اندازه آدم ها
دست نزنیم...

سیمین بهبهانی
فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

مرزبانان پریما خانوم

پریماه22 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

مرزبانان19 ١٩ ارديبهشت ٩۶

فردین_ستاره ١٩ فروردين ٩۶

سحری جون

saharjuuuuuiiii ١٩ فروردين ٩۶

گل.....

فردین_ستاره ١٩ فروردين ٩۶

نظر لطفته دختر کرمانشاه همشهری عزیز مای سلف

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٢٣ فروردين ٩۶


چت اورداپ


فرقے نمیڪند
دوست "مجازے" باشے
یا "دوستے"
در" دنیایـے" واقعے...
همین ڪہ با "معرفت"باشے ڪافیه


تقدیم به اونهایی که دریای معرفتن
تقدیمی از طرف من به :همه دوستای با معرفت اورداپی
فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

مربانان پریما خانوم شما خیلی به من محبت ولطف دارید

پریماه22 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

خیلی آقایین و با معرفت

مرزبانان19 ١٩ ارديبهشت ٩۶

فردین_ستاره ٩ ارديبهشت ٩۶

آبجی الناز داداش امیر مهربونم آبجی عسل وحید آقایی خیلی ارمین جووونم نگار خانوم ممنونم

نگارجووون ٩ ارديبهشت ٩۶

ارمین جووونم ۵ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٢٢ فروردين ٩۶
جففففر به ننش میگه من زن میخوام!
دخترسکینه خانم روبرام بگیر؛


ننش میگه نمیشه به اون شیر دادم!

میگه پس دخترعفت خانم روبرام بگیر؛

ننش میگه نمیشه به اونم شیر دادم!
جففففر هم میگه :نمیدونیم توننه ماهسی یا گاو محله!
فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

پریما

elena7 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

neda1379 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

پریماه22 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

من با ارفین موافقم

مرزبانان19 ١٩ ارديبهشت ٩۶

ارفین ٣١ فروردين ٩۶

خنده دار بود ولی خیلی توهین امیز بود اون هم به مادر

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١٢ ارديبهشت ٩۶
ﻣﻦ نمی فهمم ﭼﺮﺍ مردا با همسرشون ﻭﻗﺘﯽ حرف ميزنن ﺻﺪﺍشون ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺮﺳﻪ!


ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ همکاراي خانومشون ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰنن،صداشون ﺷﺒﯿﻪ مرحوم ﺧﺴﺮﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎييه؟
فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶

پریماه22 ٢۶ ارديبهشت ٩۶

نرگس23 ١٨ ارديبهشت ٩۶

میتونی بااین فکر خودتو آروم کنی داداش

فردین_ستاره ١٨ ارديبهشت ٩۶

آره آبجی نرگس توی فکر اینم دونه دونه سیبیلایی مماختو بکنم

نرگس23 ١٨ ارديبهشت ٩۶

اوه اوه انگار تو فکر تلافی ای

فردین_ستاره ١٨ ارديبهشت ٩۶

لیلیوم با منشیم مثل بز میحرفم آبجی نرگس

عضو چت اورداپ
فردین_ستاره
فردین_ستاره
چت اورداپ
گاهی یادکردنت دیرمیشود!!! امایادم نمیرود چقدر در خاطرم هستی...
تاریخ عضویت: 15 اسفند 91
تولد: 12 دي
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (کامپیوتر)
عضو تأیید شده
فردین_ستاره
آخرین حضور: 16 خرداد 96
"غیرت وناموس بزرگترین ثروت انسانیت"
آرایشگاه دخترای سیبیلو
زیباترین وخنده دارتین اتفاق زندگیتو شرح بده
یک جمله ی "خدای "بنویس
"متنهای کوتاه و زیبا"
موزیک مورد علاقه فردین_ستاره


تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 10 اسفند 95

قدردان دوستانی هستیم که فراموش شدنی نیستند و حضورشان آرزو و دلگرمیست ممنونم که کنارمان هستید

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 14 دي 95

دوست عزیز هر جا هستی مثله قدیما خوش و خندون باشی

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 12 دي 95

صدای یک پرواز/فرود یک فرشته/آغاز یک معراج/و شروع یک زندگی//سالروز زمینی شدنت مبارک❀◕ ‿ ◕❀

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 10 آذر 95

تشکر و قدردانی رسمی بابت مشارکت بالا وپرشور درپاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 17 مهر 95

خوب بلده بخندونه

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 شهريور 95

تقدیر و تشکر بابت حضور شاد و پرانرژیتون

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 3 شهريور 95

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت ایجاد فضای دوستی در سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 18 مرداد 95

تشکر و قدر دانی بابت حضور گرم شمااااااااا/مدتهاست تصمیم گرفته ام هر گاه کسی را نخواستم یا از او رنجیدم یا دلم را شکست به یادروزی باشم که ممکن است هرگز در دنیا نباشد ان روز را مرور میکنم انقدر که نبودنش را باور کنم بعد در ذهنم برایش غمگین میشوم و شاید یک عزاداریِ ذهنی وبعد ارزو میکنم کاش بود واز او میگذشتم... بعد به خودم میگویم حالا او هست پس ببخش وفراموش کن... از بخششم شاد میشوم واز بودن او شادتر به همین راحتی.... این یک فرمول آرامش است..

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 14 تير 95

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت ایجاد فضای دوستی در سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 30 خرداد 95

تقدیر از حضور پرانرژی شما در اورداپ

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 فروردين 95

تشکروقدردانی ویژه از حضور گرم شما در اورداپ

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 19 فروردين 95

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت ایجاد فضای دوستی در سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 19 بهمن 94

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت حضورگرم در پاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 آبان 94

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره

تصاویر ارسال شده فردین_ستاره