فردین_ستاره

گاهی یادکردنت دیرمیشود!!! امایادم نمیرود چقدر در خاطرم هستی...

چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١۴ ساعت قبل
((بخونید خیلی خنده داره))
حاج آقا رو منبر داشت در مورد حلال و حرام صحبت میکرد که چنین گفت:
روزی سه تا دز د به خونه یک تاجر دینداری زدند و کلی پول و سکه رو روی خر صاحبخونه گذاشتن و زدن بیرون!
تو مسیر دوتاشون دسیسه چیدن که سومی رو بکشن تا سهمشون بیشتر بشه و همین کارو هم کردن!
بعدش آب و غذایی خوردن و باز راه افتادن که یه دفعه یکیشون خنجر کشید و رفیق دومیش رو هم کشت!
شب که شد دزد باقی مانده دلدرد شدیدی گرفت و بر اثر سمی که شریک قبلیش تو غذاش ریخته بود مُرد و الاغ هم که تنها بود، راه صاحبخونه رو گرفت و بهمراه مال به خونه تاجر دیندار برگشت...
همه در مسجد صلوات فرستادن که یهو معتاده پرید گفت: حاج آقا! دزدا که سه تاشون مردن؛ پس جریان رو کی واستون تعریف کرد؟ خره؟!

میگن حاج آقا از اون روز تا حالا به دامداری مشغوله و با هیچکی حرف نمیزنه
المیرا-77 ٢ دقیقه قبل

reza_netboy ۵۵ دقیقه قبل

دخترکرد66 ١ ساعت قبل

sara34 ١۴ ساعت قبل

فردین_ستاره ١۴ ساعت قبل

قیافه آیت رو نگاه

امیر 464 ١۴ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١۵ ساعت قبل


چت اورداپ


وای خسته شدم عجب غلطی کردم شوهر کردم

سیبیلوهایی اورداپی شوهر نکنید
بشینین خونه ننه باباتون پاستیل ولواشک بخورین
المیرا-77 ۴ دقیقه قبل

hana110 ٣٩ دقیقه قبل

مستر ترشی فردین

grand mother ١ ساعت قبل

من که میدونم این ستاره هست داره خرابکاری های باباش تمیز میکنه دلم سوخت برای ستاره کافر

فردین_ستاره ١۴ ساعت قبل

صابون به دلت نزن برعکس نشه...من فال بگیرم میخوره تو هدف

yasi banoo ١۴ ساعت قبل

نه میترسم زیادی پیچ بخوره فال برعکس شه !!!!

فردین_ستاره ١۴ ساعت قبل

حبیب سلام دوست عزیز خیلی مخلصیم داداش حبیب

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ١۵ ساعت قبل


چت اورداپ


زن و شوهر های امروزی

سلوم سلوم
حالتون چطوره؟
ما باز هم اومدیم
فدای همتون
اونایی که دوستم دارن آروم بوس کنن پوستم خرش برنداره
المیرا-77 ۴ دقیقه قبل

دخترکرد66 ٣٣ دقیقه قبل

grand mother ١ ساعت قبل

فردین_ستاره ١۵ ساعت قبل

سلام به روی ماهت داداش جامد

نفسna ١۵ ساعت قبل

انشاالله گرافتاریات حل بشه

حامد زنجان ١۵ ساعت قبل

سلام فردین جان خوش اومدی

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٢ ساعت قبل


چت اورداپ


الهی ...خودم و دوستانم را

عاشقانه به تو میسپارم!!!

پناهمان باش ڪه...

آغوشی امن تراز توسراغ نداریم!!!

سلاااام صبح زمستونیتون بخیر
روزتون پراز خیروبرڪت
grand mother ١ ساعت قبل

سلام صبحت به خیر

آشناا ٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
امریکاییه با ایرانیه ﯾﻪ ﺑﺎر با ﻫﻢ ﻣﻴﺮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﻪ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ، امریکایی ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻣﻴﺬﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺟﻴﺒﺶ ﻭُ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ...
ﺑﻪ ایرانیه ﻣﻴﮕﻪ
: ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ، ﺍﻳﻨﻪ ﺣﻴﻠﻪ امریکاییها..؟
ایرانیه ﻣﻴﮕﻪ : ﭘﺲ ﺑﺮﻳﻢ ﻣﻨﻢ ﻳﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺍَﺯ ﻫُـﻨـﺮ ایرانیارو ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻡ، ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ...
ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ، ﻣﻴﮕﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﺑﺪﻩ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﺟﺎﺩﻭ ﻛﻨﻢ، ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﻴﻪ ﻫﻢَ ﺍﻭﻟﻴﺸﻮ ﻣﻴﺪﻩ،ایرانیه ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ، ﺩﻭﻣﻴﺸﻮ ﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ، ﺳﻮﻣﻴﺶ ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ... ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﻴﻪ ﻣﻴﮕﻪ: ﭘﺲ ﻛﻮ ﺟﺎﺩﻭش!؟

ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻮ ﺟﻴﺐ امریکاییه ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻛـُﻦ، ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﻴﺪﺍﺵ ﻣﻴﻜﻧﯽ...
فردین_ستاره ٢ ساعت قبل

الناز33 ٢٠ دي ٩۵

مریم1375 ١٧ دي ٩۵

آتیه ١٠ دي ٩۵

هنر نزد ایرانیان است وبس

grand mother ١٠ دي ٩۵

فردین_ستاره ٩ دي ٩۵

سلومت باشی داداش رضا فسیل

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
دختره تعریف می کرد: مانتو زرد پوشیدم رفتم بیرون, یه پسره از جلوم رد شد بهم گفت: شلـه زرد.

منم محلش نذاشتم بعد که یه خورده رفتم جلوتر صدام کرد: خانـــــــــــــوم؟

منم فک کردم می خواد چیزی بپرسه گفتم بله ؟ گفت: پشت کمرت با دارچین بنویس

"یاشوهر
فردین_ستاره ٢ ساعت قبل

فاطمه چه خوشش اومد از این پست

فاطمه 1375 ٢٠ دي ٩۵

فردین_ستاره ٧ دي ٩۵

بانوی بهار نکنه از این ترفند استفاده کردی؟هاهاها گلشید لوسی هم تایید کرد ساراخانم ثربون چشای وزقیت

ساراخانم ٧ دي ٩۵

هه هه!

لوسی ٧ دي ٩۵

منم موافقم با رنگ قهوه ای این کلمه رو نوشت

گلشید ٧ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره


چت اورداپ


اینم خاله قزی
روسریشم محکم بسته، نیفته
چنار ٢١ دي ٩۵

الناز33 ٢٠ دي ٩۵

نفسna ٢٠ دي ٩۵

سرنوشت بد نوشت ٢٠ دي ٩۵

ایجانم خاله قزی کوچولو

فاطمه 1375 ٢٠ دي ٩۵

yasi banoo ١۶ دي ٩۵

الهی چه نازه

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
تو ایستگاه اتوبوس کنار یه دختره بودم بهش گفتم ببخشید خانوم
گفت: دردو ببخشید ، زهرمارو ببخشید
آدم نباید ازدست شما پسرا آرامش داشته باشه

منم هیچی نگفتم

وقتی بلند شد بره با مخ اومد تو زمین
خدا شاهده فقط می خواستم بگم بند کفشش بازه.
نفسna ٢٠ دي ٩۵

فاطمه 1375 ٢٠ دي ٩۵

دادشاه ٧ دي ٩۵

گلشید ٧ دي ٩۵

فردین_ستاره ٣ دي ٩۵

مسعود35 ١ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره


چت اورداپ


یهویی هایی هست، که خیلی قشنگن...
مثل یهویی خندیدن ،
یهویی عاشق شدن
کادو گرفتن،
خبرِ خوب شنیدن،
خوشبخت بودن
رضا 69 ١٢ دي ٩۵

فردین دادا عاشق شدی ؟

سما666عشق ١٢ دي ٩۵

خخخ فردين تو عاشق شدى ؟؟ وااااااااااي پس شلوار کرديه من کوووووو

لیلیوم ١٢ دي ٩۵

ستاله آن میشی نمی حرفی چیلا؟؟

رضا 69 ١٢ دي ٩۵

چطوری شاه سیبیل مبارکه

sara34 ١٢ دي ٩۵

مبارک

grand mother ١٢ دي ٩۵

فردین ستاره روز تولدش یهوی اومد تولدت مبارک یهوی

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره


چت اورداپ


حالا اگه مادرش بگه یه گونی برنج ده کیلویی رو واسش جابجا کنه میگه سنگینه نمیتونم
فردین_ستاره ١۶ دي ٩۵

لیلیومه دیگه...شوهرش اذیتش کرده مخش تاب برداشته

آیت ١۶ دي ٩۵

فردین واسه منم سواله چی خدانکنه ، اینکه من بمیرم یا خدایی نکرده تو ؟ کدومو منظورش بود

فردین_ستاره ١۶ دي ٩۵

لیلیوم چی خدانکنه؟

لیلیوم ١۶ دي ٩۵

خدا نکنه

فردین_ستاره ١۶ دي ٩۵

تارزان

لوسی ١۶ دي ٩۵

خفاش

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره


چت اورداپ


همینو کم داشتیم واسه محرم
مسعود35 ١٧ دي ٩۵

دادا تولدت مبارک

فردین_ستاره ٢٢ مهر ٩۵

بهار 073

بهار073 ٢٢ مهر ٩۵

امام حسین بزنه اینو دیگه این چه مد اخه

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره


چت اورداپ


اینم مُد شده

‌اینجا دیگه جای موندن نیس
آیت ١۶ دي ٩۵

مهسا1376- ١۶ دي ٩۵

چه بی ریخت

asal24 ١۶ دي ٩۵

باور کن دو نفر بپوشن مد میشه فکر میکنن کلاسه

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره


چت اورداپ


خانومه واسه جاریش فرستاده و پرسیده واسه کوفته پیازش همینقدر خوبه یا ریزترش کنم؟


چت اورداپ


جواب جاریش : آره خوب عزیزم ولی فقط اینجوری حسابی ورز بده
دختر خانوما اورداپی چشاتون از حدقه در بیاد از حسودی
فردین_ستاره ١۶ دي ٩۵

چنار الان به همه دخترایی اورداپ دستور از جلو نظام میدم بشین سبک سنگین کن وانتخاب کن

asal24 ١۶ دي ٩۵

چنار ١۶ دي ٩۵

خوش اومدی فردین..فردین با کمبود دختر تو خصوصی مواجح شدم لطفا دختر بده

فردین_ستاره ١۶ دي ٩۵

آیت چنار داداشی

آشناا ١۶ دي ٩۵

چنار ١۶ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
ﺗﻮﻗﻄﺎﺭﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ
ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﺗﻮﻧﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻮﻥ
ﺑﺪﻩ ﯾﻌﻨﯽ بوس بده
ﺍﺯﺗﻮﻧﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻭﻣﺪﻧﺪ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ
ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻧﻮﻥ ﺩﺍﺩﯼ


ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ 6 ﺗا
ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ 2ﺗﺎﮔﺮﻓﺘﻢ!
جفرررر ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﯾﺪﻡ
ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ ﺧﻠﻮﺗﻪ ﻣﻨﻢ4 ﺗﺎﮔﺮﻓﺘﻢ.
دخترکرد66 ١۶ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره


چت اورداپ


اگر چیزی برای شکرگذاری ندارید
نبضتان را چک کنید!
دخترکرد66 ١٢ دي ٩۵

grand mother ١٢ دي ٩۵

تولدت مبارک

چت اورداپ

ناصر 21 ٩ دي ٩۵

مهسا1376- ٩ دي ٩۵

نه میخوای نبضمونم نزنه

فردین_ستاره ٩ دي ٩۵

علی مسعود داداش امیر عزیز

امیر 464 ٩ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
جفففففر میره دبی تو رستوران میگه:
الکباب
کباب براش میارن
میگه:الپیاز
پیاز براش میارن
میگه:البرنج
برنج براش میارن
.
با غرور میگه چقدر خوبه آدم عربی بلد باشه
گارسونه بهش میگه اگه من ایرانی نبودم العن هم بهت نمیدادن
yasaman2222 ١٠ دي ٩۵

grand mother ١٠ دي ٩۵

sara34 ٩ دي ٩۵

فردین_ستاره ٩ دي ٩۵

مستی44 ٧ دي ٩۵

شایسته79 ٧ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره


چت اورداپ


وقتی تو زندگیت یه قدم بزرگ ورمیداری

سلوم برهمگی
فردین_ستاره یه هو وارد میشود
دلش برای همتون تنگ شده بود
خیلی دوستتون دارم بچه ها
گلشید ٩ دي ٩۵

sara34 ٩ دي ٩۵

مسعود35 ٩ دي ٩۵

سلام دادا

فردین_ستاره ٩ دي ٩۵

آره عکس بچگی های خودمه

naghme ٩ دي ٩۵

سلام خوش اومدی

علیییی ٩ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻴﻜﻨﯽ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ !

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﮐﻠﯽ ﺷﺎﺩ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮﮒ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩ و کنترلم دست خودش بود.
ﭘﺎﯼ ﻟـﭗ ﺗﺎﭘﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ دستش تو دماغش بود
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭼﺎﯼ ﻫﻮﺭﺕ ﻛﺸﻴﺪ ﻭ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺩﻟﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﺭﻭﻍ ﺯﺩ!
پولاشو جمع کرد شاسی بلند خرید، باشگاه رفت، سفرای خارج از کشور رفت.
کثافت پیر هم نشد!!
فردین_ستاره ٧ دي ٩۵

نه بابا منم مخ ندارم...اگه مخ داشتم عمرمو پای شمای بدشکل نمیزاشتم هی بیا اینجا

مهسا1376- ٧ دي ٩۵

خوشبحالش

مهسا77 ٧ دي ٩۵

قول بده دیگه زود به زود بیایی اقاااااا فردین

th78 ٧ دي ٩۵

نکه تو خیلی مخ داری

فردین_ستاره ٧ دي ٩۵

مهسا قربون اون فردین گفتن کشدارت...عاشقشم

مهسا77 ٧ دي ٩۵

فردیییییییییبین

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره


چت اورداپ


اینم ساپورت مخصوص شب یلدا
فردین_ستاره ١ دي ٩۵

اینجام داداش چنار ساپورت رو بده دوس دخترات بپوشن چنار بدقواره فدای مادربزرگ

مسعود35 ١ دي ٩۵

خوش امدی دادا،دلم برات تنگیده شده بود

grand mother ١ دي ٩۵

چناربیا فردین اومده

چنار ٢١ آذر ٩۵

ای جانن.فردین کجایی پسر............زودی بیا برای شب یلدا برات دوتا شاپورتی پیدا کردم.

حامد زنجان ٢١ آذر ٩۵

الناز33 ٢١ آذر ٩۵

مجلسیه

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
زنه تاپ پوشیده که مثلن واسه شوهرش عشوه بیاد
بعد دو ساعت تلاش بی وقفه

شوهره میگه تو سردت نیست دو ساعته اینجا لخت نشستی؟؟؟؟؟

یعنی احساسات این مردا تو صندوق عقب آل سعود
مهربان 4 ١۴ آذر ٩۵

فردین_ستاره ١۴ آذر ٩۵

استرلینگ ١٢ آذر ٩۵

چنار ١٢ آذر ٩۵

yaldaaa ١١ آذر ٩۵

باید حجابه کامل میگرفت جلویه شوهرش ببینه چیه میگه

♥دریا♥ ١٠ آذر ٩۵

عضو چت اورداپ
فردین_ستاره
فردین_ستاره
چت اورداپ
گاهی یادکردنت دیرمیشود!!! امایادم نمیرود چقدر در خاطرم هستی...
تاریخ عضویت: 15 اسفند 91
تولد: 12 دي
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (کامپیوتر)
عضو تأیید شده
فردین_ستاره
"غیرت وناموس بزرگترین ثروت انسانیت"
آرایشگاه دخترای سیبیلو
زیباترین وخنده دارتین اتفاق زندگیتو شرح بده
یک جمله ی "خدای "بنویس
"متنهای کوتاه و زیبا"
موزیک مورد علاقه فردین_ستاره


تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 14 دي 95

دوست عزیز هر جا هستی مثله قدیما خوش و خندون باشی

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 12 دي 95

صدای یک پرواز/فرود یک فرشته/آغاز یک معراج/و شروع یک زندگی//سالروز زمینی شدنت مبارک❀◕ ‿ ◕❀

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 10 آذر 95

تشکر و قدردانی رسمی بابت مشارکت بالا وپرشور درپاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 17 مهر 95

خوب بلده بخندونه

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 شهريور 95

تقدیر و تشکر بابت حضور شاد و پرانرژیتون

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 3 شهريور 95

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت ایجاد فضای دوستی در سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 18 مرداد 95

تشکر و قدر دانی بابت حضور گرم شمااااااااا/مدتهاست تصمیم گرفته ام هر گاه کسی را نخواستم یا از او رنجیدم یا دلم را شکست به یادروزی باشم که ممکن است هرگز در دنیا نباشد ان روز را مرور میکنم انقدر که نبودنش را باور کنم بعد در ذهنم برایش غمگین میشوم و شاید یک عزاداریِ ذهنی وبعد ارزو میکنم کاش بود واز او میگذشتم... بعد به خودم میگویم حالا او هست پس ببخش وفراموش کن... از بخششم شاد میشوم واز بودن او شادتر به همین راحتی.... این یک فرمول آرامش است..

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 14 تير 95

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت ایجاد فضای دوستی در سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 30 خرداد 95

تقدیر از حضور پرانرژی شما در اورداپ

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 فروردين 95

تشکروقدردانی ویژه از حضور گرم شما در اورداپ

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 19 فروردين 95

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت ایجاد فضای دوستی در سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 19 بهمن 94

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت حضورگرم در پاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 آبان 94

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره

تصاویر ارسال شده فردین_ستاره