فردین_ستاره

خدايــــــــــا فردا و فرداهايم را هرطور ڪہ ميخواهے نقاشےڪڹ مڹ بہ قلم رحمتت ايماڹ دارم...

چت کردن با فردین_ستاره
اجاق گاز سخنگوی جدید:

کدبانوی محترم غذا حاضر است.

زن در حال چت کردن.

گاز :بانو غذا آماده است.

زن همچنان در حال چت کردن.

گاز :هوووی قرتی خانوم غذات سووووخت..
صبا مشهد ١۵ ساعت قبل

nafas 6 ١۵ ساعت قبل

نرگس23 ١۵ ساعت قبل

فردین_ستاره ١۵ ساعت قبل

زرشک امری دیگه نداری عایا نمیخوای غذاهم بزاره تودهنت؟هاهاها

الناز33 ١۶ ساعت قبل

فردین این ک نمیشه.. باید بگه الناز بانوی من بفرما سر میز غذاتو نوش کن

فردین_ستاره دیروز

آبجی الناز ای بانوی من برو غذات آمادس برو گازو خاموش کن

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ۴ خرداد ٩٧
پيرمرد به زنش گفت :بيا يادي از گذشته هاي دور بکنيم ، من ميرم تو کافه منتظرت و تو بيا سر قرار بشينيم حرفاي عاشقونه بزنيم..!

پيرزن قبول کرد. فردا پيرمرد به کافه رفت ،دو ساعت از قرار گذشت ولي پيرزن نيومد وقتي برگشت خونه ديد پيرزن تو اتاق نشسته و گريه ميکنه ،

ازش پرسيد :

چرا گريه ميکني؟

پيرزن اشکاشو پاک کرد و گفت :

بابام نذاشت
نگین شب ٢۶ خرداد ٩٧

ایوب2 ۵ خرداد ٩٧

میهمان 123 ۵ خرداد ٩٧

آوااااای بهار ۵ خرداد ٩٧

این خیلی بامزست منم دراینده بایداجراش کنم

هستی1 ۴ خرداد ٩٧

کوارک ۴ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٣ خرداد ٩٧
آﻗﺎ ﻣﺎ ﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻥ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ !!!!
ﯾﻌﻨﯽ ﻻﻣﺼﺒﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﭙﯽ ﭘﯿﺴﺘﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﯼ …..ﺣﺎﻻ ﺍﺳﻤﺎﺷﻮﻥ: ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺮﯾﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﺳﻪ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﭘﺮﯼ !!!! ﮐﻼ ﻣﻠﺘﯽ ﺭﻭ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ……
حالا ﭼﻨﺪ ﻭقت ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ؛
داداشم ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ کنه، ﺭﻓﺘه ﺑﻪ هر ﺳﻪ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﺗﺒﺮﯾﮏ گفته؛
ﺑﻌﺪﺍً فهمیده ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﮐﻪ ﻋﺮﻭﺳﻢ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺗﺒﺮﯾﮏ گفته
ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﭽﯽ، ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ می گم: ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﺩاماﺩﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ،
ﺩﻩ ﺑﯿﺲ ﺳﯽ ﭼهﻞ ﮐﺮﺩﻩ ! ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ فرموده! ﺍﺧﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺑﺎﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﻧﺪﺍﺭﻥ!
ﺑﺎﺑﺎمم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ:
” ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ ﺑﭽﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺼﻔﻪ ﺗﻮست ﺭﻓﺘﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺯﺍﭘﺎﺱ، ﺗﻮ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ
ﭘﻨﭽﺮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯼ؟
نگین شب ٢۶ خرداد ٩٧

فردین_ستاره ٢۶ خرداد ٩٧

کامی چی نوشتی؟ آبجی هستی شنا بلدمااااااا

هستی1 ٢۶ خرداد ٩٧

ووووی خدا خفته نکن فردین

کامی سیتی ٢۶ خرداد ٩٧

فردین بوینه هاوزاوا

صبا مشهد ٢٠ خرداد ٩٧

دوتا زاپاس

فردین_ستاره ٣ خرداد ٩٧

هادی

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩٧
یکی ازمعدود آدمهایی که واژه‌ی " انسانیت " برازندشون هست .
کسانی هستند که میدانند ممکنه "محبتشون " جبران نشه .
ولی باز هم محبت میکنند...


چت اورداپ

فردین_ستاره ٢۶ خرداد ٩٧

به کی بگم سیتی بوگو تا بهش بگم ماتیک نزنه ولی سیتی ماتیک خوشمزس هاااااااااااا

کامی سیتی ٢۶ خرداد ٩٧

لطفا به ...............بگو ماتیک نمیزنه

فردین_ستاره ٢۶ خرداد ٩٧

باوشه نمیبوسم کامی بدشکل میدم دخترای اورداپ با اون رژلبشون ببوسنت صورتتو ماتیکی کنن

کامی سیتی ٢۶ خرداد ٩٧

باوا ماچ نکه شرافتن از این استیکره بدم میاد هم میخنده هم بوس میکنه ادم چندشش میشه

فردین_ستاره ٢۶ خرداد ٩٧

کامی سیتی

کامی سیتی ٢۶ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٢١ خرداد ٩٧
لذت بردن یعنی اینکه بری مهمونی خونه ی (آوای بهار)، خودش برات شربت بیاره

آروم بگی :خودتون درست کردین؟؟ (آوای بهار) با عشوه بگه : بله نوش جان

منم بگم : پس نمی خورم ، مرسی !

وای چه ضد حال باحالی
فردین_ستاره ٢۶ خرداد ٩٧

آره خب شیلنگ هم به سیبیلای خوشگل صورتت میاد...رنگ کبودی هم خیلی خوشگل به صورتت زشتوت میاد

آوای بهار ٢۶ خرداد ٩٧

هاااستااار ببین خودت شروع کردی دیه به پیژامه رسید داری خشونت بخرج میدی تازشم فک کنم پیژامه به شیکم گنده بیاد

فردین_ستاره ٢۶ خرداد ٩٧

آوا زرشک وقتی بردمت تو حیاط زیر شیکنگ آب خیس خیست کردم وباهمن شیلنگ سیاه .کبودت کردم بعد میگی پیژامه بابابزرگو بپوش حالشو ببر

آوای بهار ٢۶ خرداد ٩٧

دیه استاار وقتی خوب رنگی رنگی شدی میگم پیژامه بابابزرگمو حالابپوش بروحالشوببر

فردین_ستاره ٢١ خرداد ٩٧

آوا بعد میگم آروم بهت بدو برو دستمال بیار سرو پاهامو خشک کن حالشو ببر

sattar ٢١ خرداد ٩٧

شربتی که اوای انار درست کنه بلاشک شربت شهادته....بخوری افقی میشی فردین....

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٣ خرداد ٩٧
از قیافه دختره معلومه مسواک شخصی هم نداره
قیافش شبیه دمپایی جلو بسته ي دستشويي میمونه
بعد تو اورداپ زده :
“من همیشه بهترینها واسم بوده و هست
اگه مال من نشدی یقیناً بهترین نبودی”
کامی سیتی ٢۶ خرداد ٩٧

فردین_ستاره ۴ خرداد ٩٧

بلی بلی ارفین

ارفین ۴ خرداد ٩٧

منظورت همه ی دخترای ارداپه/؟

فردین_ستاره ۴ خرداد ٩٧

پل پلی دندونات توی یه کاسه اسید

parnya ۴ خرداد ٩٧

ممد اوئل آآآ اتفاقا من هر سه ماه مسواک عوض میکنم میخوایید چالش دندون بزاریم

dr_mohammad ۴ خرداد ٩٧

خخخ دیی سن چالش اغز گویاخ

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٣ خرداد ٩٧
(آوای بهار) از کل بدنش فقط زیر بغلشو عمل زیبایی نکرده

بعد تو گروه فامیلی عکسشو گذاشته نوشته نقاشی خدا

این داداش احمق ما هم ریپلی زده (آوای بهار)

اون‌دنیا خدا تو رو باید بازگشت به تنظیمات کارخانه بزنه تا هویتت مشخص شه بتونه به اعمالت رسیدگی کنههیچی دیگه همین حالا تو گروه حکومت نظامیه
سلطان مسعود ۶ خرداد ٩٧

محسن 123 ۶ خرداد ٩٧

♥♥گانیکاس♥♥ ۶ خرداد ٩٧

فردین_ستاره ٣ خرداد ٩٧

آؤه آره آوای بهار همینطوری صابون گلنار بساب به دلت

آوااااای بهار ٣ خرداد ٩٧

استارتوهم زرشک دوس داری ولی من و ننه بزرگ گرامی یعنی ادم های زیباازرشک ندوس

فردین_ستاره ٣ خرداد ٩٧

آره آره....ینجاست که جا داره بگم...زارت زورت زرشکککککککککککککککککک

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ۵ خرداد ٩٧
یارو تصادف میکنه بی هوش میشه میبرنش بیمارستان
بعد از یه مدت به هوش میاد میگه : مثله اینکه تو بهشتم ؟
زنش میگه : کوری نمیبینی نشستم کنارت
الناز33 ٩ خرداد ٩٧

فردین_ستاره ۵ خرداد ٩٧

فدات بشم آّجی نرگس چشم سعی میکنم بخندم نمیدونم اسمش چی بود ایرانی بودولی خیلی حس بدی به مخاطباش دس میده دقیقاااا آوا باورت نمیشه اونقدر احساساتیم بعضی جاها بعضی صحنه ها رو میبینم بغض گلومو میگیره

maryam goli ۵ خرداد ٩٧

فیلم ملی و راه های نرفته اش رو دیدی؟؟؟

آوااااای بهار ۵ خرداد ٩٧

بابافیلم چی دیدی ...توفک کنم ازاوناایی که فیلم هندی میخریدی و گریه میکردی هاا استارتومیدونی من چقدبااین فیلم هندیااگریه کردم آه صاحب جی..یادته فیلم گلستان

نرگس23 ۵ خرداد ٩٧

چون ب خنده هات عادت داریم فردین...دراصل نمیخایم غمت ببینیم گللل

فردین_ستاره ۵ خرداد ٩٧

آوا نه منشی کجا بود الان یه فیلم دیدم بدجور حالمو بد کرد ودلمو گرفت آبجی نرگس چرا بهم نیاد

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٢ خرداد ٩٧
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﯿﺲ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍ(محی1234)گفت؟
ﺍﺳﺘﺎﺩ ! ﻭﯾﻨﺪﻭﺯﺵ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟!!!
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩ …
فردین_ستاره ١۶ خرداد ٩٧

هستی خانوم گل نکنه خود مخ گچیت بودی

آزاده هستم ١۴ خرداد ٩٧

خانوم گل چون دختره ویندوزو جلو چششمش درررست وسط کیس ندیده

♥خانوم گل♥ ١۴ خرداد ٩٧

وا خب سوال بوده چرا مرده دیگه

صبا مشهد ١۴ خرداد ٩٧

هستی1 ١۴ خرداد ٩٧

محی تو چرا دیگه

parnya ١۴ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ۵ خرداد ٩٧
آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند،

حرفهای عاشقانه نمیزنند،
چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی
آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند..
اما عاشقشان میشوی!
ناخواسته دلت برایشان میرود…
این آدمها فقط راست میگویند
راست می گویند با چاشنی قشنگ ” مهر”
لبخند میزنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند،
لبخند میزنند چون لبخند جزئی از وجودشان است…
لبخندشان مصنوعی نیست، اجباری نیست
در لبخندشان خدا را میبینی….
اینها ساده اند
حرف زدنشان…
راه رفتنشان…
نگاهشان….
ادعا ندارند، بی آلایشند، پاک و مهربان


چت اورداپ

فردین_ستاره ١۶ خرداد ٩٧

پل پلی هستی عزیز صبا مشهد مهربون آبجی الناز جونم مینو خانوم

minoo34 ١۴ خرداد ٩٧

این متنو رو برای زن شوهرا گفتن؟عکس که اینو میگه .بنطرم باید بگن

الناز33 ١۴ خرداد ٩٧

بـــــاد پـــــیراهن ڪشید از دست گلها ناگهان عطر نیلوفر فراوان شد ، گمان ڪردم تـــویـے

صبا مشهد ١۴ خرداد ٩٧

هستی1 ١۴ خرداد ٩٧

ما که صداقت داشتی در عشق پاسخی ندیدیم

parnya ١۴ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٣ خرداد ٩٧
یه بارم یه مغازه آتیش گرفته بود

پریدم تو عمق آتیش یه دختررو نجات بدم

آتش نشانه گفت بیا بیرون

گفتم انسانیتت کجا رفته ؟
گفت باشه ولی اون مانکنه بیا بیرون
فردین_ستاره ١۶ خرداد ٩٧

بوخودا دیدم دیوونه آبرو چرا خانوم گل شومپت

آوااااای بهار ١۴ خرداد ٩٧

♥خانوم گل♥ ١۴ خرداد ٩٧

آبرومون بردی

crazy girl ١٣ خرداد ٩٧

فردین شک دارم دیده باشی دختر.منم پسر شل مغز زیاد دیدم

banoo_18 ١٣ خرداد ٩٧

آزاده هستم ١٣ خرداد ٩٧

هیییف شد جووون داد جوون مرگ شد وگرنه زن خوبی برات میشد

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٢٠ خرداد ٩٧
(صبامشهد)بهم گفت یه سوال میپرسم اگه درست جواب دادی بیا منو بگیر !!

.

.

گفتم باشه

گفت اون چیه سیاهه کلاغه؟

گفتم پلنگه

گفت آفرین بیا منو بگیر !!!

یعنی حاضره گند بزنه به همه آب و اجداد حیات وحش، ولی شوهر کنه
♥خانوم گل♥ ٢١ خرداد ٩٧

الناز33 ٢٠ خرداد ٩٧

روشیااا ٢٠ خرداد ٩٧

berry silver ٢٠ خرداد ٩٧

فردین_ستاره ٢٠ خرداد ٩٧

من چرا؟ توخودت جواب دادی کلاغ من میگم الکی پلنگ میگه درسته...مملکت نیست که دیوونه خونس

صبا مشهد ٢٠ خرداد ٩٧

تو گند زدی کهههه

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٧ خرداد ٩٧
مدتهاست تصمیم گرفته ام هر گاه کسی را نخواستم یا از او رنجیدم یا دلم را شکست به یادروزی باشم که ممکن است هرگز در دنیا نباشد ان روز را مرور میکنم انقدر که نبودنش را باور کنم بعد در ذهنم برایش غمگین میشوم و شاید یک عزاداریِ ذهنی وبعد ارزو میکنم کاش بود واز او میگذشتم... بعد به خودم میگویم حالا او هست پس ببخش وفراموش کن... از بخششم شاد میشوم واز بودن او شادتر به همین راحتی.... این یک فرمول آرامش است..


چت اورداپ

فردین_ستاره ١۶ خرداد ٩٧

آشنا چیه داداش

آشناا ١۶ خرداد ٩٧

فردین_ستاره ١۶ خرداد ٩٧

آبجی الناز جونم پل پلی عزیز آبجی هستی

هستی1 ١۴ خرداد ٩٧

parnya ١۴ خرداد ٩٧

الناز33 ١٠ خرداد ٩٧

شاید تحمل کردن بعضی چیزها سخت باشد ، ولی اجباریست ______!!! مثل گرمای تابستان ، باران پاییز ، برف زمستان ، و جایِ خالی بعضیا

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٣ خرداد ٩٧
می گویند قانون است
که…
.
زن بنشیند
تا مرد نازش را بکشد !
زن کم باشد تا مرد بماند
می گویند مرد ها پررو می شوند
از شنیدنِ دوستت دارم
من اما می گویم :
.
این قانون ها مفت هم نمی ارزد
این ها قانون نیست اصلا !
این ها یک مشت غرورهایِ ظریف است
که بعضی ها
چاشنیِ بی مهری اشان می کنند
آنقدر درگیرِ این خزعبلات شده ایم
که هرچیزی غیر از این ها را
رویا می پنداریم
نه جانم !
صاف و ساده و صمیمی بودن
رویا نیست !
حقیقتیست که ما قایمش کرده ایم
برایِ خاطرِ خیالاتِ باطلِ خودمان !
.
مرد و زن ندارد !
به نقطه ی” مـــــــــــــا شدن” که رسیدی ،
شورانگیز ترین باش
برایِ عاشقانه هایت !
میانِ جمع رویش را ببوس
میانِ مردم فریاد بزن
دوستت دارم


چت اورداپچت اورداپ

فردین_ستاره ٢٠ خرداد ٩٧

صبا بدشکله

صبا مشهد ٢٠ خرداد ٩٧

فردین_ستاره ١٧ خرداد ٩٧

آبجی پریسا پل پلی داداش عبدالله

**abdolla** ١٧ خرداد ٩٧

parnya ١٧ خرداد ٩٧

دپلش شتی بیا یکم جوش شیلین و فلفل شیاه بریرم دهنتا بعدشم با دمپایی خیس ابلیی بکوبم دهنت همچشین شالژ میشی ژون فلی

banoo_18 ١٧ خرداد ٩٧

به نقطه ی” مـــــــــــــا شدن” که رسیدی ، شورانگیز ترین باش برایِ عاشقانه هایت !

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ۶ ارديبهشت ٩٧
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻮ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮﻡ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ
ﺩﮐﺘﺮﻡ ﮔﻔﺖ :

ﺍﻭلاً دوستات گوه خوردن.
ﺛﺎنیاً ﭼﺮﺑﯽ ﻧﺨﻮﺭ .
ﺛﺎلثاً مشروب ﻧﺨﻮﺭ .
ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻭﻣﯽ ﻭ ﺳﻮﻣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺭﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ
ﺩﮐﺘﺮﻡ ﮔﻔﺖ :
ﺁﺧﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﯼ
ﻣﯿﮕﻦ: ﭼﺮﺍﻧﻤﻴﺨﻮﺭﻱ؟
ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﯽ ﺩﮐﺘﺮﻡ ﮔﻔﺘﻪ
ﺍﻭﻧﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻦ ﺩﻛﺘﺮﺕ گوه خورده
**abdolla** ٢٠ خرداد ٩٧

صبا مشهد ٢٠ خرداد ٩٧

nafas 6 ٢ خرداد ٩٧

♥♥گانیکاس♥♥ ٢ خرداد ٩٧

پسرک معتاد ٧ ارديبهشت ٩٧

berry silver ۶ ارديبهشت ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٣ خرداد ٩٧
با پرایدم تو جاده موندم بی بنزین
یه ۲۰۶ که رانندش (الناز33) بود نگه داشت
گفت چی شده بگو کمکت کنم
گفتم سوختم تمام شده میشه از ماشینت بنزین بکشم؟
گفت مگه بنزین۲۰۶ به پراید میخوره
هیچی دیگه ماشینم از شوک گیربکس آورد پایین
سر سیلندرشم سوخت
نوربالاشم یکسره شده
آشناا ٢٠ خرداد ٩٧

**abdolla** ٢٠ خرداد ٩٧

صبا مشهد ٢٠ خرداد ٩٧

crazy girl ٣ خرداد ٩٧

خخخخ

فردین_ستاره ٣ خرداد ٩٧

نوچ...گازسوز آره خب میشه گفت گاز سن ان جی چون فقط هواس میشه گفت با بادکار میکنه

parnya ٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٢٠ خرداد ٩٧
اگه میخواید آمار یه دخترو دربیارین فقط کافیه که به صمیمی ترین دوستش بگید:

فلانی دختر خوبیه!

اونوقته که تمام پته های طرفو میریزه رو آب!

و تمام تلاشش رو میکنه تا ثابت کنه فلانی (همون دوست صمیمیش) دختر خوبی نیست!
فردین_ستاره ٢١ خرداد ٩٧

نه تو رو خدا بفروش انگار میخواد پفک وچیپس بفروشه

سلطان مسعود ٢١ خرداد ٩٧

دخترا هم،هی اومدن مارو امتحان کنن،هی اضافه شد به زیره هام لطفا امتحان نکنید،بیشترازاین جا ندارم

نرگس23 ٢١ خرداد ٩٧

ن والا ما آدم فروش نیستیم

فردین_ستاره ٢١ خرداد ٩٧

عجب مجب نداریم آبجی نرگس مثلا میخوای بگی از اینکارا نکردی

نرگس23 ٢١ خرداد ٩٧

عجب....

نگین شب ٢١ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٢٠ خرداد ٩٧
دختر که باشي ، مرهم مادر ميشي، عزيزه پدر ميشي ، راز داره برادر ميشي،

نفس شوهر ميشي ،

اي جاااااان ذوق نکن

.

عمه ميشي کلاً به فنا ميري
فردین_ستاره ٢١ خرداد ٩٧

پل پلی خودت میدونی چند سله منو میشناسی شفانیافتم پس خودتو خسته نکن مخ گچی

نرگس23 ٢١ خرداد ٩٧

خودم میام عمت میکنم حالا ک انقد آرزو داری نگران دنگوفنگش نباش تامنو داری غم نداری

محی1234 ٢١ خرداد ٩٧

دیوونه ای برادر من دیوونه

parnya ٢١ خرداد ٩٧

هنوز شفا نیافتی الهی خوب میشی خوب بلاخره شفا میابی /

فردین_ستاره ٢١ خرداد ٩٧

از دعا گذشته...خدا باید منو بکوبه از نوبسازه تا شاید عمه شدم دنگ وفنگ زیاد داره دعا نکن

نرگس23 ٢١ خرداد ٩٧

وقتی این همه جات میخاد ک بشی چراکه نه تو ب تلاشت ادامه بده منم دعا میکنم بشی

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٣ خرداد ٩٧
از بعضیا میپرسی اسم بچه تونو چی گذاشتید؟؟
یه چیزی میگن که مجبوری بی سرو صدا بچه رو بغل کنی
بری یه جایی شلوارشو بکشی پایین ببینی دختره یا پسر…
به خدا دغدغه فکری درست میکنن واسه مردم….
فردین_ستاره ٢٢ خرداد ٩٧

آزاده 6 تا ستاره نمیخوام...سه دونه میخوام که جون وعمر وعشقمو براش بزارم دردش به قلبم

آزاده هستم ٢١ خرداد ٩٧

عی بی ادب باش مامانشو بیارو 6تا ستاره جم کن

فردین_ستاره ٢١ خرداد ٩٧

نه نه مال دخترای برای من مثل پر قوئه کاری بامن ندارن مگه دست خودشه نیاد میرم میارمش

آزاده هستم ٢١ خرداد ٩٧

عاها بعد مال دخترا برا تو خطری نیس؟ شاید پسر داشته باشی مامانشم هیییشوخ نیاد

فردین_ستاره ٢١ خرداد ٩٧

ستار بدریخت نکته بین خب چیکار کنم داداش.... میدونم باید زن بگیرم ولی خب به دلایلی نمیتونم فعلا

sattar ٢١ خرداد ٩٧

یارو میره امام رضا..دعا میکنه...میگه ای امام رضا..یه کاری کن تو بانک یه پراید برنده بشم....خلاصه شب میخوابه امام رضا میاد بخوابش..میگه اخه مردک..اول یه حساب باز کن بعد بیا یقه ما رو بچسب.... حالا شده داستان فردین و اسم دخترش....

عضو چت اورداپ
چت کردن با فردین_ستاره
فردین_ستاره از کرمانشاه ٢١ خرداد ٩٧
مردی در جزیره ای افتاد که همه ساکنینش زن بودند…

زنها تصمیم گرفتند مرد را اعدام کنند…

و پیش از اعدام از او خواستند که آخرین درخواستش را بگوید.

مرد گفت: می خواهم زنی مرا اعدام کند که خود را زشت ترین زن جزیره می بیند.!

… مرد تا الان زنده است، مغازه ای باز کرده و خداروشکر اوضاعش روبراهه
banoo_18 ٢۵ خرداد ٩٧

الناز33 ٢١ خرداد ٩٧

آوااااای بهار ٢١ خرداد ٩٧

setare00 ٢١ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
فردین_ستاره
فردین_ستاره
چت اورداپ
خدايــــــــــا فردا و فرداهايم را هرطور ڪہ ميخواهے نقاشےڪڹ مڹ بہ قلم رحمتت ايماڹ دارم...
تاریخ عضویت: 15 اسفند 91
تولد: 12 دي
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (کامپیوتر)
عضو تأیید شده
فردین_ستاره
"غیرت وناموس بزرگترین ثروت انسانیت"
آرایشگاه دخترای سیبیلو
زیباترین وخنده دارتین اتفاق زندگیتو شرح بده
یک جمله ی "خدای "بنویس
"متنهای کوتاه و زیبا"
موزیک مورد علاقه فردین_ستاره


تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 4 ارديبهشت 97

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت شرکت در نظرسنجی

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 30 فروردين 97

تشکر و قدردانی رسمی بابت ایجاد فضای شاد و دوستانه در سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 12 دي 96

آهنگ صدایت با به دنیا آمدنت زیبا ترین ترانه زندگی.. نفس هایت تنها بهانه نفس کشیدن و وجودت تنها دلیل زنده بودن است ... تولدت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 10 اسفند 95

قدردان دوستانی هستیم که فراموش شدنی نیستند و حضورشان آرزو و دلگرمیست ممنونم که کنارمان هستید

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 14 دي 95

دوست عزیز هر جا هستی مثله قدیما خوش و خندون باشی

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 12 دي 95

صدای یک پرواز/فرود یک فرشته/آغاز یک معراج/و شروع یک زندگی//سالروز زمینی شدنت مبارک❀◕ ‿ ◕❀

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 10 آذر 95

تشکر و قدردانی رسمی بابت مشارکت بالا وپرشور درپاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 17 مهر 95

خوب بلده بخندونه

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 شهريور 95

تقدیر و تشکر بابت حضور شاد و پرانرژیتون

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 3 شهريور 95

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت ایجاد فضای دوستی در سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 18 مرداد 95

تشکر و قدر دانی بابت حضور گرم شمااااااااا/مدتهاست تصمیم گرفته ام هر گاه کسی را نخواستم یا از او رنجیدم یا دلم را شکست به یادروزی باشم که ممکن است هرگز در دنیا نباشد ان روز را مرور میکنم انقدر که نبودنش را باور کنم بعد در ذهنم برایش غمگین میشوم و شاید یک عزاداریِ ذهنی وبعد ارزو میکنم کاش بود واز او میگذشتم... بعد به خودم میگویم حالا او هست پس ببخش وفراموش کن... از بخششم شاد میشوم واز بودن او شادتر به همین راحتی.... این یک فرمول آرامش است..

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 14 تير 95

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت ایجاد فضای دوستی در سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 30 خرداد 95

تقدیر از حضور پرانرژی شما در اورداپ

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 فروردين 95

تشکروقدردانی ویژه از حضور گرم شما در اورداپ

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 19 فروردين 95

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت ایجاد فضای دوستی در سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 19 بهمن 94

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره بابت حضورگرم در پاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 آبان 94

تشکر و قدردانی رسمی فردین_ستاره

تصاویر ارسال شده فردین_ستاره