میلاد0098
میلاد0098
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 9 شهريور 97
تولد: 6 دي
محل زندگی:همدان
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، در حال تحصیل (برق)
عضو تأیید شده
میلاد0098
آخرین حضور: 20 شهريور 97
موزیک مورد علاقه میلاد0098


تشکر و قدردانی رسمی میلاد0098

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده میلاد0098