**آیدین**
**آیدین**
لطفا عضو شوید
فریاد من از رو خشم نیس بلند میگم تا همه بشنون
تاریخ عضویت: 11 مرداد 96
تولد: 22 خرداد
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، در حال تحصیل (کامپیوتر)
عضو ویژه
**آیدین**
آخرین حضور: 30 فروردين 97
موزیک مورد علاقه **آیدین**


تشکر و قدردانی رسمی **آیدین**

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده **آیدین**