چت کردن با پریماه22
پریماه22 از تهران ٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

nafas 6 ۴ فروردين ٩٧

وحیدزززز

maryam p r ۴ فروردين ٩٧

گل

احسان وروجک ۴ فروردين ٩٧

افران

شایان 123 ۴ فروردين ٩٧

vahids

vahids ۴ فروردين ٩٧

پس عاشق نشدی که این حرفو میزنی ...

صبا مشهد ٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پریماه22
پریماه22 از تهران ٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

رهااااا18 ٩ اسفند ٩۶

لایک عزیزم

سحر8074 ٩ اسفند ٩۶

لایککککککککککک

رایکا ٩ اسفند ٩۶

پولک ٩ اسفند ٩۶

صبا مشهد ٩ اسفند ٩۶

تای امو ٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پریماه22
پریماه22 از تهران ٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

تای امو ٩ اسفند ٩۶

نیما کلک ٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پریماه22
پریماه22 از تهران ٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

نیما کلک ٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
پریماه22
پریماه22
چت اورداپ
رازداری کن و از من گله در جمع مکن
تاریخ عضویت: 1 مهر 93
تولد:
محل زندگی:تهران
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:علوم تجربی، مشغول به کار (شیمی)
عضو تأیید شده
پریماه22
آخرین حضور: 9 اسفند 96
موزیک مورد علاقه پریماه22


تشکر و قدردانی رسمی پریماه22

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده پریماه22