پریماه22
پریماه22
چت اورداپ
رازداری کن و از من گله در جمع مکن
تاریخ عضویت: 1 مهر 93
تولد:
محل زندگی:تهران
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:علوم تجربی، مشغول به کار (شیمی)
عضو تأیید شده
پریماه22
آخرین حضور: 24 دي 96
موزیک مورد علاقه پریماه22


تشکر و قدردانی رسمی پریماه22

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده پریماه22