چت کردن با آنااهیتاااا
آنااهیتاااا از فارس ٢۴ مهر ٩٨


چت اورداپوقتى کسى تورا عا‌شـقانه دوست دارد
شیوه بیان اسم تو
در صداى او متفاوت است
و تو مى دانى
که نامت …
در لبهاى او ایمن است...♥️
امین 035 ٢۴ مهر ٩٨

ساقه طلایی ٢۴ مهر ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با آنااهیتاااا
آنااهیتاااا از فارس ٢۴ مهر ٩٨


چت اورداپهیچکس برتر نیست،
هیچکس پست تر نیست،
اما هیچکس برابر هم نیست،
انسانہا منحصر بہ فرد هستند،
غیرقابل مقایسہ...
تو، تو هستے...
من، من هستم...
امین 035 ٢۴ مهر ٩٨

عضو چت اورداپ
آنااهیتاااا
آنااهیتاااا
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 22 بهمن 97
تولد: 9 مهر
محل زندگی:فارس
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
آنااهیتاااا
موزیک مورد علاقه آنااهیتاااا


تشکر و قدردانی رسمی آنااهیتاااا

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده آنااهیتاااا