میساکی می

چت کردن با میساکی می
میساکی می ١٢ ساعت قبل


چت اورداپ

♥وحید♥ ٩ ساعت قبل

گل گل

میساکی می ١١ ساعت قبل

اخه مسود داداچ..دارم برا کنکور میخونم کیو دیدی همزمان که کتابای مدرسه رو میخونه بهشون لبخند بزنه من خوبم

مسعود35 ١٢ ساعت قبل

مسواکمی گفتم که چیکار کن بهترین روش در اینجور مواقع شادی شادی شادی شادی هم خودت لذت میبری، هم طرف لهیده

میساکی می ١٢ ساعت قبل

خخ مسود تلگرامو پاک کردم کانال ندارم جوک بزارم.. غم باد گرفتم هیچکی جوک نمیزاره ..بانو دی

آشناا ١٢ ساعت قبل

بانوی دی ١٢ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می


چت اورداپ

maryam p r دیروز

آتیه دیروز

مسعود35 دیروز

مسواکمی لایک

avahasti دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
بچه ها لطفا برام دعا کنین.. محتاجم به دعاتون


چت اورداپ

مسعود35 دیروز

مسواکمی خدا کمکت کنه، دلت شاد آمیییییین

بانوی دی دیروز

به امید خدا و بزرگیش هرچه زودتر به حاجت دلت برسی

الناز33 دیروز

ان شاالله هر چی از خدا میخای حاجت روا شی

کامی سیتی دیروز

ایشالا هرچی خیره

ارفین دیروز

خدایا دل این جوون رو شاد کن و به خواسته هاش برسون آمین

میساکی می دیروز

ممنون پرنیا..هان

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می


چت اورداپ

میساکی می دیروز

ممنون بچه ها

avahasti دیروز

الناز33 دیروز

باران099 دیروز

میساکی می دیروز

گل برای گل

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢٧ آبان ٩۶
ﺯﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟ﺳﻼﺣﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺘﺎﺭﺟﻤﻌﯽ،ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ،ﭘﺮﺻﺪﺍ،ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻬﺎﯼ ﺧﺎﻧﮕﯽ،ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺻﺪﺍﺧﻔﻪ ﮐﻦ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮﺩ ﻣﻔﯿﺪ ﺭﻭﯼ ﻣﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ،ﺑﺮﺩ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺎ ﺗﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ
میساکی می ٢٧ آبان ٩۶

الناز مسود

مسعود35 ٢٧ آبان ٩۶

مسواکمی

الناز33 ٢٧ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢۶ آبان ٩۶
کسی که تنها به عقلش اعتماد کند،
گمراه میشود
کسی که تنها به مالش اعتماد کند،
کم می آورد
کسی که تنها به منصبش اعتماد کند،
خوار میشود
کسیکه تنها به مردم اعتماد کند،
خسته می شود

امّا کسی که تنها بر خدا اعتماد کند؛
نه گمراه میشود
نه کم می آورد
نه خوار میشود و نه خسته ميشود
آشناا ٢۶ آبان ٩۶

چنار ٢۶ آبان ٩۶

بازمخوبه فکر کردی و پست زدی گل گل

میساکی می ٢۶ آبان ٩۶

والا نمیدونم چنار یکم فک کردم دیدم درسته

چنار ٢۶ آبان ٩۶

شاید اشتباهه این حرف...البت منظور تعریفت از خدا و اعتماد کردن چی...گل

میساکی می ٢۶ آبان ٩۶

مسعود محمد رضا

محمدرضا یزد ٢۶ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢۶ آبان ٩۶
خدایا!!!

از بـد کردن آدمهایت شکایـت داشتـم به درگــاهت…

امـا شکایتـم راپس میگیـرم…

من نفهمیدم…فراموش کرده بودم که بـدی را خلـق کـردی

تا هـــــر زمان که دلـم گرفت از آدمهایت…نگاهـــــم به تـو باشد…

گاهی فرامــــوش میکنم که وقتی کسـی کنــــــارم نیست…

معنایش این نیست که تنهایــــــــم…

معنایش اینست که هــــمه را کنار زدی تـا خودم باشم و خــــــودت…

با تــــو تنهایی معنا ندارد…

مانده ام تـــــو را نداشتم چه میکردم…
میساکی می ٢۶ آبان ٩۶

ممنون بچه ها

مسعود35 ٢۶ آبان ٩۶

هاله لووویا

nafas 6 ٢۶ آبان ٩۶

الناز33 ٢۶ آبان ٩۶

چنار ٢۶ آبان ٩۶

گل گل

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢۶ آبان ٩۶
اگر می خواهید
خوشبخت باشید،
زندگی را
به یک هدف گره بزنید،
نه به آدم ها و اشیاء ..
الناز33 ٢۶ آبان ٩۶

yas gol ٢۶ آبان ٩۶

چنار ٢۶ آبان ٩۶

گل زیبا

علی شاهکار ٢۶ آبان ٩۶

مسعود35 ٢۶ آبان ٩۶

آورین

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢۴ آبان ٩۶
چگونه ﯾﮏ بیشعور ﺷﻮﯾﻢ؟؟؟

ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ :
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺩﺳﺸﻮﯾﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺁﺏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ
ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺕ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﭙﻮﺷﺘﺶ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ
ﺧﯿﺴﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺑﺸﻪ !...

ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ:
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ
ﺑﺒﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ . ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻣﻨﺤﺪﻡ ﺷﻪ


ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮﻡ:
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﺳﺸﻮﺍﺭ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ،ﺳﺸﻮﺍﺭ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ
ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﺮﻕ ﺳﮑﺘﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺰﻧﻪ


ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ :
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﯿﺮ ﺍﺏ ﺭﻭ ﺗﻮ
ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﺵ ﺑﺒﻨﺪﯾﻦ .. ﺗﺎ ﻧﻔﺮﺑﻌﺪﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ
ﮐﻨﻪ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﺮﯾﺰﻭ ﺭﻭ ﺳﺮ ﻭ ﺷﻮﻧﺶ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﯼ
ﻣﻨﻬﺪﻡ ﻣﯿﺸﻪ


قسمت پنجم:
وقتی زنگ درب خونه رو زدی و درب رو باز کردن دوباره زنگ بزن و بگو ممنون
... درب باز شدﺩﮐﺘﺮ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﺮضی نداری حالت خوبه خوبه
آشناا ٢۶ آبان ٩۶

مسعود35 ٢۴ آبان ٩۶

شفای عاجل

avahasti ٢۴ آبان ٩۶

میساکی می ٢۴ آبان ٩۶

پاتریس ٢۴ آبان ٩۶

متن عجیبه واقعا مملکت اورداپ متعجب کردی والا بخودا

nafas 6 ٢۴ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢٢ آبان ٩۶
توی تبلیغات شوینده، بچه‌ها با هرچی دستشون میرسه خونه رو کثیف میکنن مادرا هم بعد از ناز کردن خونه رو تمیز میکنن!

منکه یادمه یه بار با مداد یه خط روی دیوار کشیدم تا یه هفته توی انباری زندگی میکردم، هر هشت ساعتم میومدن توی دهنم فلفل میریختن!
الناز33 ٢۵ آبان ٩۶

آوااااای بهار ٢٣ آبان ٩۶

دیناانکنه توهم خارجکی هستی والامادراایرانی ای قرتی بازیاروتاب ندارن

dina4444 ٢٢ آبان ٩۶

ولی من یادمه کلا دیوار اتاقمو خط خطی کرده بودم رنگاورنگ.ولی هیشکی چیزی بهم نمیگفت.خخخخخ

ننه صغری ٢٢ آبان ٩۶

پاتریس ٢٢ آبان ٩۶

تینا2020 ٢٢ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢۴ آبان ٩۶
روزهاي خوب هم مياد !!

فقط داديم چين بسازه ارزون در بياد!!!!!!!
صبر کنيد مياد.
آوااااای بهار ٢۴ آبان ٩۶

سختی همراه اسونی...نگفتن قبل و بعد..فقط انگاری کفش سنگین شده

nafas 6 ٢۴ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢٢ آبان ٩۶
ميگن تو بهشت


صبح شنبه اصلا وجود نداره

از خواب پاميشي نازت مي کنن
مي گن بخواب عزيزم

بازم جمعه است
پاتریس ٢٢ آبان ٩۶

چه تصور خوبی

dina4444 ٢٢ آبان ٩۶

ای ول

مسعود35 ٢٢ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢٢ آبان ٩۶
امروز از یه شیرازیع آدرس پیچیده پرسیدم
یه ذره فکر کرده میگه:
.

.

.


.

.

.
میشه نری
میساکی می ٢٢ آبان ٩۶

ملاقه

مسعود35 ٢٢ آبان ٩۶

قابلمه

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢١ آبان ٩۶
مردا نه تنها فرق بین رنگهارو نمیتونن تشخیص بدن بلکه

، فرق پلوپز و آرامپز و زودپز و ماهیتابه رو نمیدونن
به همشون میگه قابلمه
مسعود35 ٢١ آبان ٩۶

خندیدی بشقاب خدا رحمتت کنه

میساکی می ٢١ آبان ٩۶

مسعود

فاطمه123 ٢١ آبان ٩۶

آپامه جان ٢١ آبان ٩۶

عاقا من همش قاشق چای خوری و مربا خوری رو قاطی میکنم

مسعود35 ٢١ آبان ٩۶

خوبی ماهیتابه بزارمت رو گاز جلز ولزت در آد، بعد بزارم رو اپن

حدیث ناناز ٢١ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢١ آبان ٩۶
امریکاییه با ایرانیه ﯾﻪ ﺑﺎر با ﻫﻢ ﻣﻴﺮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﻪ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ، امریکایی ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻣﻴﺬﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺟﻴﺒﺶ ﻭُ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ...ﺑﻪ ایرانیه ﻣﻴﮕﻪ
: ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ، ﺍﻳﻨﻪ ﺣﻴﻠﻪ امریکاییها..؟

ایرانیه ﻣﻴﮕﻪ : ﭘﺲ ﺑﺮﻳﻢ ﻣﻨﻢ ﻳﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺍَﺯ ﻫُـﻨـﺮ ایرانیارو ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻡ، ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ...

ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﯽ، ﻣﻴﮕﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﺑﺪﻩ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﺟﺎﺩﻭ ﻛﻨﻢ، ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﻴﻪ ﻫﻢَ ﺍﻭﻟﻴﺸﻮ ﻣﻴﺪﻩ،ایرانیه ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ، ﺩﻭﻣﻴﺸﻮ ﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ،

ﺳﻮﻣﻴﺶ ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ... ﺷﻴﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮﻭﺷﻴﻪ ﻣﻴﮕﻪ: ﭘﺲ ﻛﻮ ﺟﺎﺩﻭش!؟

ﻣﻴﮕﻪ ﺗﻮ ﺟﻴﺐ امریکاییه ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻛـُﻦ، ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﻴﺪﺍﺵ ﻣﻴﻜﻧﯽ...
مسعود35 ٢١ آبان ٩۶

عخخخخی نازی جوک گفت

الناز33 ٢١ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢١ آبان ٩۶
تو خواص یونجه نوشته: "تقویت کننده اعصاب"

تازه فهمیدم که چرا الاغ اینقد نسبت به مسائل بی تفاوته
کیمیا95 ٢١ آبان ٩۶

امین1358 ٢١ آبان ٩۶

بدبخت الاغ یونجه گیرش نمیاد ته مونده گاور و میخوره حالا ببین گاو چقد اعصاب راحتی داره

آوااااای بهار ٢١ آبان ٩۶

nafas 6 ٢١ آبان ٩۶

مسعود35 ٢١ آبان ٩۶

آی دلوووووم

الناز33 ٢١ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢١ آبان ٩۶
تولدم بود داشتم به ترتیب کاغذ کادوها رو باز می کردم
.
.

.
بابام: یه گوشی اکسپریا
با یه کاغذ که روش نوشته بود: 200 بهت بدهکار بودم,الانم 200 تومنشو من دادم بقیه قسطاشو باید خودت بدی صداشو در نیار ,بخند!


مامان: 100 تومن پول با یه کاغذ: اینو الکی گذاشتم جلو مهمونا آبرو ریزی نشه,خرجش نکنیا پول برق و گازه الانم تابلو نکن بخند


خونواده عمه: یه ظرف شیشه ای آجیل خوری
(چی کارش کنم آخه من)


خونواده دایی: یه دست پارچ و لیوان خارجی
(اینجا که رسید قلبم تیر کشید)


داداشم: یه جفت دسته پلی استیشن
(واس خودش گرفته بود گوسفند)


خونواده عمو: یه ساعت دیواری با 50 تومن تراول
(ساعتو زدن پذیرایی پوله هم تقلبی از آب درومد)


مامان بزرگ: یه ماچ آبدار
(صورتم خیس شد,دندون مصنوعیاش هم افتاد تو لباسم)


بابابزرگ: یه پس گردنی با جمله ی
" کره خر، مرد شدیا
الناز33 ٢١ آبان ٩۶

کادوی داداشت

کیمیا95 ٢١ آبان ٩۶

امین1358 ٢١ آبان ٩۶

خانمی یه تجدید نظری نسبت به خودت بکن شاید بیشتر ازینا براشون نمی ارزی که اینقد حسابشده باهات برخورد میکنن

مسعود35 ٢١ آبان ٩۶

الناز33 ٢١ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢١ آبان ٩۶
ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻴﮕﻪ :
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪﻥ ,,,
ﺍﻭﻧﻬﺎ 11ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﻣﻴﺪﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﻳﮏ ﻗﻮﻃﻲ ﺁﺑﺠﻮ !!!
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ﻃﺮﻑ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻬﺖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ 8 ﺗﻮﻣﻨﻪ
مسعود35 ٢١ آبان ٩۶

رحمه الله مرحوم کافی

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢١ آبان ٩۶
امروز تو ۳۰ دقیقه ای که یارو نشسته بود بغل دستم تو تاکسی
کف دستش میخارید میگفت پول داره میاد...
گوشش میخارید میگفت دارن پشتم حرف میزنن...
کف پاش میخارید میگفت مهمون داره میاد....
اصلاٰ ۱%به ذهنش نمیرسید که حموم بره شاید درست شه
.
دستش که رفت سمت باسنش بهش گفتم:
یه سفر عربستان هم افتادی فکر کنم!!

همونجا دیگه پیاده شد

والله مرتیکه چرکو
امین1358 ٢١ آبان ٩۶

تو چقد خوش اقبال بودی که کنارت نشسته و همه حرکاتشو چک کردی

بهارصادقی ٢١ آبان ٩۶

چرکوی خرافاتی

مسعود35 ٢١ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با میساکی می
میساکی می ٢١ آبان ٩۶
چند وقت پیش یه جا مهمونی رفتیم سر شام یهو دیدیم زن صابخونه هی سرفه میکنه و نفس بالا نمیاد داد میزنه"فاضلاب,فاضلاب,فاضلاب"ما همه نگاهمون رفت سمت دستشویی و حموم گفتیم حتما فاضلابش زد بالا خواستیم در ریم سمت ما نیاد که یهو دیدیم شوهرش براش آب ریخت گفت بخور عزیزم!
نگو طرف داشت شوهرشو که اسمش"فاضل"بود صدا میزد که براش آب بریزه.بدبخت غذا تو گلوش گیر کرده بود!
کیمیا95 ٢١ آبان ٩۶

مسعود35 ٢١ آبان ٩۶

آی دلوووووم

الناز33 ٢١ آبان ٩۶

بهارصادقی ٢١ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
میساکی می
میساکی می
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 13 آبان 96
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد (متعهد)
تحصیلات:
عضو تأیید شده
میساکی می
موزیک مورد علاقه میساکی می


تشکر و قدردانی رسمی میساکی می

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده میساکی می