گوشه گیر
گوشه گیر
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 25 آبان 96
تولد: 10 ارديبهشت
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا،
تحصیلات:علوم تجربی، مشغول به کار (پزشکی)
عضو تأیید شده
گوشه گیر
موزیک مورد علاقه گوشه گیر


تشکر و قدردانی رسمی گوشه گیر

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده گوشه گیر