چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ٢٠ بهمن ٩٧
ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﺍﺗﺎﻕ ﺷﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭﺏ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺒﺪﯼ ﮔﯿﻼﺱ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ: ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﮔﯿﻼﺱ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺒﺪ، ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ؟ ﺑﯿﻨﺎ: ﺁﺭﯼ. ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ: ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﺬﺭﯼ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯼ؟ ﺑﯿﻨﺎ: ﺗﻮ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ؟! ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ: ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩ ﮐﻮﺭ ﻫﺴﺘﻢ! ﺑﯿﻨﺎ: پس ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﻣﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ؟ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ: ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ! ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﺎﺳﺪ نباشند!
مهسا 29 ٢٠ بهمن ٩٧

اره درست وضعیت الان مملکتمونه

یواشکی بیا ٢٠ بهمن ٩٧

سارا 890 ٢٠ بهمن ٩٧

یاسمین79 ٢٠ بهمن ٩٧

عابد111 ٢٠ بهمن ٩٧

این ملک انگار صاحب نداره فقط ادای صاحبو درمیاره ولی جوابگو نیس

ززههرراا ٢٠ بهمن ٩٧

لایک

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ٢٠ بهمن ٩٧
دیدنش حال مرا یک جور دیگر می کند
حال یک دیوانه را دیوانه بهتر می کند

با حیا بودم ولی با دیدنش فهمیده ام
آب گاهی مومنین را هم شناگر می کند
یاسمین79 ٢٠ بهمن ٩٧

یواشکی بیا ٢٠ بهمن ٩٧

ززههرراا ٢٠ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ٢٠ بهمن ٩٧
گرفتارم جانم!!
گرفتارىِ من با تمامِ آدمهاى
روى زمين فرق دارد
گرفتار چشمانى هستم که خودت،
از حال خوشش بى خبرى...
گرفتارىِ من دوست داشتنى است
ززههرراا ٢٠ بهمن ٩٧

یاسمین79 ٢٠ بهمن ٩٧

گرفتاری من دوست داشتنی است...

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ٢٠ بهمن ٩٧
ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻣﻴﮕﻔﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﮔﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺭﻩ ﻭﺍﺳﺶ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻴﺸﻪ

ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﻋﺰﯾﺰ...
ﺍﻻﻥ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮﮐﺘﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﮔﻴﻠﻢ ﮐﻨﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
نيست ک نيست....تموم شد...
یاسمین79 ٢٠ بهمن ٩٧

ززههرراا ٢٠ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ٢٠ بهمن ٩٧
خداوند عاشق ماست و هر لحظه منتظر ماست و بین هر عاشق و معشوقی عشق جاری است و اگر یک طرف، بی مهری کند به نوعی خیانت کرده است؛ بیاییم دست از خیانت برداریم و باور کن این داستان امروز ماست
ززههرراا ٢٠ بهمن ٩٧

zoha66 ٢٠ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ٢٠ بهمن ٩٧
پيش از آنکه مولانا با شمس ديدار کند، صوفى پرهيزگارى بود‼️

شمس تمام هستى او را درهم ريخت و او را به دنياى جذبه و عشق افکند.
اگر مولانا به گرداب اين انقلاب روحانى نمیافتاد،
يکى از مشايخ گمنام میشد و اگر در شاعرى میماند،
شايد اسمى هم از وى شنيده نمیشد.
او به دنياى عشق قدم نهاد ولى اگر اين خورشيد طالع از برج هستى راستين، با طلوعى چنان درخشان که شمس را هم پروانه خود ساخت،
با همان هرم به سوختن میپرداخت
نه تنها هيچ‏کس را ياراى نزديک شدن به خود باقى نمیگذاشت
بلکه خود نيز میگداخت و ذوب میشد و نابود میگشت.
صلاح الدين با متانت و تمکين خود او را تسکين بخشيد
و از عالم جذبه و تلاطم رها کرد و با جهان تمکين آشنايش ساخت
و به جاى آن زهد ويران شده و بر باد رفته،
عرفان را نشاند
. ديگر مولانا ماهيت همه چيز مینگريست و درون‏سوى هر چيز را میديد.
ززههرراا ٢٠ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ٢٠ بهمن ٩٧
نیایش صبحگاهی

تا زمانی که هر صبح
چشمان خود را با کینه باز کنیم و
آدم های خاطراتِ تلخ را زنده نگه داریم
و در ذهن خود هر روز محاکمه شان کنیم؛
رنگ آرامش را نخواهیم دید!
گاه باید چشم ها را بست
و از کنار تمام بد بودن ها گذشت.
مهم نیست …
امروز روز دیگریست
قدری شادی و امید با خود به خانه ببر ...
راه خانه ات را که یاد گرفتــند ،
فردا با پای خودشان می آیند
شک نکن …❗️

صبح زیباتون به خیر دوستای گلم

زندگی تون سرشار از آرامش
یاسمین79 ٢٠ بهمن ٩٧

صبح بخیر

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١٧ بهمن ٩٧
دیوانه ترین حالت یک عشق
زمانی ست
دلتنگ شوی
کار ز دست تو نیاید...
یاسمین79 ١٨ بهمن ٩٧

ای خدا

avin boukan ١٨ بهمن ٩٧

...

ززههرراا ١٨ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١٧ بهمن ٩٧
عارفی را گفتند محبت را از که آموختی؟
گفت از درخت شکوفه.
پرسیدند چگونه؟
گفت هر موقع به او
لگدی زدم به جای
تلافی بر سرم شکوفه ریخت
یواشکی بیا ١٧ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١٧ بهمن ٩٧
‏فرق ما با حضرت سليمان اينه که اون گوسفند رو ميديد، بعد باهاش حرف ميزد
ما اول حرف ميزنيم، بعد ميفهميم طرف گوسفنده
عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١٧ بهمن ٩٧
زیباترین آرایش..
برای لبان شما راستگویی
برای صدای شما دعا به درگاه خداوند
برای چشمان شما رحم و شفقت
برای دستان شما بخشش
برای قلب شما عشق
وبرای زندگی شما دوستی‌هاست..
عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١٧ بهمن ٩٧
نگذاریم مهربانیهایمان و "دوستت دارم" هایمان با اشک و دسته گلی برای سنگ مزار باشد.
هنوزم دوستت دارم
یاسمین79 ١٧ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١٧ بهمن ٩٧
برایم شعر بفرست
حتی
شعرهایی که عاشقان دیگرت
برای تو می گویند
می خواهم بدانم
دیگران که دچار تو میشوند
تا کجای شعر پیش میروند
تا کجای عشق
تا کجای جاده ای که من
درانتهای آن ایستاده ام!
عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١٧ بهمن ٩٧
هوای دلم
در حالت هشدار است !
اما من،
نه عاشقی کردن را
تعطیل می کنم
و نه بر دوستت دارم گفتن هایم
ماسک می گذارم ..!
این نفس گیر جذاب را
با هیچ چیز دیگر
عوض نخواهم کرد ...
3پیده ١٧ بهمن ٩٧

ی جورایی

سوگند ١٧ بهمن ٩٧

مرز بگیریه مگر من و قلبم آچار فرانسه ایم سپید که هرجا کم اوردین درجمون بکنینه

مروارید شوم ١٧ بهمن ٩٧

سوگند= عشق زندگی

3پیده ١٧ بهمن ٩٧

ی چیزی گفدم خالی از عریضه نباشه

سوگند ١٧ بهمن ٩٧

سپید این کامنت زیر این پست ربطش چی بود

سبزه بانمک ١٧ بهمن ٩٧

بذار بترکه راحت شی

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١٧ بهمن ٩٧
این قانون جهان هستی است که هر هدفی را تو باور کنی،
جستجو کنی و به آن عشق بورزی
آن هدف هم تو را جستجو می کند و به سوی تو می آید... حالا فکر کن هدفت باورهای را می سازند و یا باورهایت هدفت را
عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١٧ بهمن ٩٧


چت اورداپ


آخه چرا سوگند؟
کامی سیتی ١٧ بهمن ٩٧

وات سوگند

3پیده ١٧ بهمن ٩٧

قلب=سوگند...سوگند=قلب

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١٧ بهمن ٩٧
بیا به نبودن خیانت کنیم و یکدیگر را ببینیم!

هنوزهم دوست دارم .
عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١٧ بهمن ٩٧
نمیدانم از دلتنگی عاشق‌ترم
یا از عاشقی دلتنگ‌تر!
فقط می‌دانم در آغوش منی
بی‌آنکه باشی؛
و رفته‌ای بی‌آنکه نباشی
عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١٠ دي ٩٧
⁣زن و شوهری از زندگی خسته شدند و تصمیم گرفتند با هم خودکشی کنند. با هم با بالای برج بلندی رفتند و مرد گفت تا ۳ میشماریم و با هم میپریم. تا ۳ شمردند و زن پرید ولی مرد نپرید. مرد با لبخند سقوط زن را نگاه میکرد که ناگهان چتر نجات زن باز شد و در حالی که با آرامش در حال فرود بود میگفت :

مگر پات به خونه نرسه میدونم چیکارت کنم.
اینو گفتم بگم مرد هر چی مارمولک باشه به پای زن نمیرسه!!
الناز33 ١۴ بهمن ٩٧

من میدونم اگه مرد میپرید زن چتر نجاتشو باز نمیکرد

صباااا ١٣ بهمن ٩٧

parnya ١٣ بهمن ٩٧

زن ها زیرک هستند و بسادگی حرفهای کسی رو مخصوصا مردهارو باور نمیکنند

عضو چت اورداپ
چت کردن با مروارید شوم
مروارید شوم ١۴ بهمن ٩٧
کی حالشون خوبه ؟
حال من خرابه !
یکی بیاد و .............................................................................................
الناز33 ١۴ بهمن ٩٧

حال دلت خوب ارفین از کجا میدونی؟

ارفین ١۴ بهمن ٩٧

سلام مروارید جونم تولـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــدت مبارک

عضو چت اورداپ
مروارید شوم
مروارید شوم
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 30 ارديبهشت 96
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
مروارید شوم
آخرین حضور: 23 بهمن 97
موزیک مورد علاقه مروارید شوم


تشکر و قدردانی رسمی مروارید شوم

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده مروارید شوم