طوفان4444

چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢۵ دي ٩۵
مــــــــا با هـــم دل شیدایی داشتیم
از ورای فـــراز و فـــرود سالیــان زمان
با هم بوده ایم و عشــق ورزیده ایــم
ما در سرنوشت مان شـریک بوده ایــم
و شــادیهایمـان را با هم گریسـته ایــم
چارلــز جفــریز
ستایش258 ٢۵ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢۵ دي ٩۵
دلم پره از این زمونه..از آدمکاش..از نقاباشون..از همــــــــــــــــــــه
کاش خوابم بره!!کــاش فراموشی بگیرم...کاش...
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢۵ دي ٩۵
اینور جاده منم، اونور جاده تویی
اونکه غمگینه منم، اونی که شاده تویی
اینور جاده منم، که دوباره گم شدم
اونور جاده تویی، مثِ تکرار خودم
من نگاهم به توئه، تو نگاهت به کجاس؟
روبرو دوراهیه، بگو راهت به کجاس؟
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢۵ دي ٩۵
باورم کن من به بدجایی رسیدم

لحظه لحظه زندگیمون با عذابه

باورم کن حال من خیلی خرابه

اگه این زندگی باشه من از مردن حراسم نیست

یه حسی دارم این روزا شاید مردم حواسم نیست

اگه این زندگی باشه اگه این سهمم از دنیاس من از مردن حراسم نیست

یه حسی دارم این روزا که گاهی با خودم میگم شاید مردم حواسم نیست
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢۵ دي ٩۵

تــرا من زهـــر شـــیرین خوانم ای عـــــــــشق
که نــــامی خـــوشتر از ایــــنت نــــــدانم
و گــر هـــر لحــظه رنگـــی تــازه گــیـــــری
به غــیر از زهـــر شــیرینــت نــخــوانم
تــو زهــــری،زهــــر گــرم ســینــه ســوزی
تـو شـیـرینی،که شــور هسـتی از توسـت
شــــراب جــام خــورشــیدی،کـه جــــــان را
نشـاط از تــو،غــم از تـو،مســتی ازتوست
به آســــانــــی مـــــرا از مـــن ربـــــودی
درون کــــــوره ی غـــــم آزمــــــودی
دلـــت آخــــر به ســــرگــردانــیم ســوخت
نــگــاهـم را به زیـــبـــایــــی گـشـــودی
بســــی گفــــتند:دل از عشـــــق بـــر گــــیر
که نیـرنگ است و افسـون است و جـــادو
ولــــی مـــــا دل به او بســــتیـــم و دیـــدیـم
که ایـــن زهـــر اسـت،امــا...!نوشــداروسـت
چه غـــم دارم که ایـــن زهــر تـــب آلـــود
تنـــم را در جـــــدایــــی مـــی گـــــدازد
از آن شـــادم که در هـــنــگـــامـــه ی درد
غمــی شـــیـریـن دلــم را مـــی گــــدازد
اگـــر مرگـــم به نـــامـــردی نـــگــیـــــرد
مـــرا مــهـــر تـــو در دل جــاودانـیست
وگـــر عمــــرم به نـــاکــامــــی ســـر آیــد
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٣ دي ٩۵


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٣ دي ٩۵
آموخته ام که ......
اگر مايلم پيـــام عشـق را بشنوم
خود نيز بايستي آن را ارسال کنم
محمد
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٢ دي ٩۵
آن که برچشم پُر از ناز تو دلباخته است
سالها با غم تو سوخته و ساخته است
در جهانی که همه در پی لذت هستند
غیر عشق تو به خود هیچ نپرداخته است

کاش حرفِ دلِ پر دردِ مرا می دانست
آن که بین من و تو فاصله انداخته است
رضا 69 ٢٣ دي ٩۵

گلشید ٢٣ دي ٩۵

لیلیوم ٢٢ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٢ دي ٩۵
هوای خانه گرفته...
هوای من برفی ست

سکوت های زنانه
سکوت پر حرفی ست ...!
گلشید ٢٣ دي ٩۵

زیبا بود

لیلیوم ٢٢ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٢ دي ٩۵
چه دلتنگ خفت آن فرومایه دوش
که بر سفره ٔ دیگران داشت گوش .
ملکه جنوب ٢٣ دي ٩۵

منظورو نفهمیدم ولی از متنش خوشم اومد

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢١ دي ٩۵
همیشـــه نمــی شود خود را زد به بـی خیـــالـی و گفــــت :

تنهــــا آمده ام ؛ تنهـــا مـــیروم …

یک وقـــت هــایــی !

شایـــد حتـــی برای ساعتــی یا دقیــقه ای ؛

کم مــی آوری …

دل وامانـــده ات یک نفـــر را مـی خواهــد !

که تـــا بینهــــایــت

عاشقانه دوستـــَش داری … !!
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢١ دي ٩۵
Rozz
Rozz
کینه ها را کنار بگذاریم!

روزی دلمان برای روزهای

کنار هم بودن تنگ می‌شود ...

ولی زندگی ناجوانمردانه کوتاه است …
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٠ دي ٩۵
یه روزی
یه جایی
یکیو
دیگه نمیتونی بذاریش کنار
چون شده نفستــــ
ملکه جنوب ٢٠ دي ٩۵

دقیقا

نازنین زهرا74 ٢٠ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٠ دي ٩۵
دور نرو …
بماڹ کنار دِلَم …
مَڹ غِیر اَز اینها ڪہ مے نِویسَم …
نَوازِش هَم بَلَدَم …666
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٠ دي ٩۵
هیچ وقت یکی را با تمام وجودت دوست نداشته باش،
یک تکه از خودت را نگهدار برای روزهایی که هیچ کس را به جز خودت نداری...!
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٠ دي ٩۵
دو دسته از آدم ها هستند که هرگز معنای خوشبختی را نخواهند فهمید.
حتی اگرشرایط هم بخواهد که بر وفق مرادشان باشد،آن ها نمی گذارند.
یک دسته افراد "نادانند" و دسته ی دیگر افراد "حسود".
این ها همیشه ارابه ی زندگی شان می لنگد.
.
red tears ٢٠ دي ٩۵

گل میدهیم

آیت ٢٠ دي ٩۵

yasi banoo ٢٠ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٠ دي ٩۵
کوروش کبیر
در این دنیا از سه اهنگ میترسم
صدای کودکی از بی مادری
صدای عاشقی از جدایی و
صدای مجرمی از بی گناهی
آشناا ٢٠ دي ٩۵

red tears ٢٠ دي ٩۵

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن...کوروش

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ١٨ دي ٩۵
کدام قله کدام اوج ؟
مگر تمامی این راههای پیچاپیچ
در آن دهان سرد مکنده
به نقطهء تلاقی و پایان نمیرسند ؟
به من چه دادید ، ای واژه های ساده فریب
و ای ریاضت اندامها و خواهش ها ؟
اگر گلی به گیسوی خود میزدم
از این تقلب ، از این تاج کاغذین
که بر فراز سرم بو گرفته است ، فریبنده تر نبود ؟
666
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ١٨ دي ٩۵
ساقی چ شد ان جام وُ هم پیمانه ات
ساقی چرا بستی ب ما ?روی خودو میخانه ات

ساقی بیا پر شد ز غم جان وُ دل ما عاشقان
ساقی تو یی شور افرین ما هم فقط دیوانه ات
666


چت اورداپ

سما666عشق ١٨ دي ٩۵

666

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ١٨ دي ٩۵
دوست ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ


ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺩ


ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ


دوستی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍﭘﺮﻣﯽﮐﻨﺪ


ﮔﺎﻫﯽﺑﺎﺣﺮﻑﮔﺎﻫﯽﺑﺎﺳﮑﻮﺕ


دوستﺑﻮﺩﻥﻟﻔﻆ ظریفی است
عضو چت اورداپ
طوفان4444
طوفان4444
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 10 خرداد 95
تولد: 10 تير
محل زندگی:البرز
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (حسابداری)
عضو تأیید شده
طوفان4444
موزیک مورد علاقه طوفان4444


تشکر و قدردانی رسمی طوفان4444

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده طوفان4444