طوفان4444

چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٨ بهمن ٩۵
یک عمر باید بگذرد

تا بفهمی بیشتر غصّه هایی که خوردی

نه خوردنی بود ، نه پوشیدنی . . . فقط دور ریختنی بود !!!

و چه قدر دیر می فهمیم که

زندگی همین روزهاییست که منتظر گذشتنش هستیم . . .

همیشه به یاد داشته باشیم و فراموش نکنیم . . .

مقصد ، همیشه جایی در انتهای مسیر نیست . . . !

"مقصد"

لذّت بردن از قدم هاییست که بر میداریم . . . !
صباااا ٢٨ بهمن ٩۵

زندگی همین روزهاییست که منتظر گذشتنش هستیم . . .

سسسسسس ٢٨ بهمن ٩۵

پووویا 15 ٢٨ بهمن ٩۵

mohammadvnt ٢٨ بهمن ٩۵

parnya ٢٨ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٨ بهمن ٩۵
من عابر جا مانده و گم کرده مسیرم
این خستگی و لنگ زدن دست خودم نبست


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٨ بهمن ٩۵
رفتن داریم تارفتن
گاهی کسی با دلش می رود
گاهی هم با پایش
یک رفتن هم داریم
فقط اسمش رفتن است
اما نه کسی جایی می رود
نه دلی از دلی کنده می شود
و این عذاب است...


چت اورداپ

دخترکرد66 ٢٨ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٨ بهمن ٩۵
هيچ قلبي خالي از عشق نيست

اما عشق تو در قلبم چيز ديگريست

هر نگاهي احساسي را در بردارد

ولي نگاهي با احساس تر از نگاه تو به من نيست
طوفان4444 ٢٨ بهمن ٩۵

زور سژاس بو تو گلکم

دخترکرد66 ٢٨ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٨ بهمن ٩۵
من عابر جا مانده و گم کرده مسیرم
این خستگی و لنگ زدن دست خودم نبست


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٨ بهمن ٩۵
من و شعر هایم
دست در دست هم
با خیالِ
موهایِ بورِ پاییزیت
قدم می زنیم . .


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٨ بهمن ٩۵
رفتن داریم تارفتن
گاهی کسی با دلش می رود
گاهی هم با پایش
یک رفتن هم داریم
فقط اسمش رفتن است
اما نه کسی جایی می رود
نه دلی از دلی کنده می شود
و این عذاب است...
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٩ دي ٩۵
ترجیح می‌دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مُردم بفهمم نیست، تا اینکه طوری زندگی ‌کنم که انگار خدا نیست و وقتی مُردم بفهمم هست.
آلبر کامو
دخترکرد66 ١١ بهمن ٩۵

grand mother ٢٩ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٩ دي ٩۵
پس از من

کسي اگر تو را ببوسد

روي لبهايت

تاکستاني خواهد يافت

که من کاشته ام.نزار قباني
grand mother ٢٩ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٩ دي ٩۵
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺖ!

ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،

ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺖ

ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺖ!

ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪنشان ﺧﺸﻨﻮﺩﻧﺪ...

ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ﻭﯾﺘﯽ
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢۵ دي ٩۵
مــــــــا با هـــم دل شیدایی داشتیم
از ورای فـــراز و فـــرود سالیــان زمان
با هم بوده ایم و عشــق ورزیده ایــم
ما در سرنوشت مان شـریک بوده ایــم
و شــادیهایمـان را با هم گریسـته ایــم
چارلــز جفــریز
ستایش258 ٢۵ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢۵ دي ٩۵
دلم پره از این زمونه..از آدمکاش..از نقاباشون..از همــــــــــــــــــــه
کاش خوابم بره!!کــاش فراموشی بگیرم...کاش...
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢۵ دي ٩۵
اینور جاده منم، اونور جاده تویی
اونکه غمگینه منم، اونی که شاده تویی
اینور جاده منم، که دوباره گم شدم
اونور جاده تویی، مثِ تکرار خودم
من نگاهم به توئه، تو نگاهت به کجاس؟
روبرو دوراهیه، بگو راهت به کجاس؟
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢۵ دي ٩۵
باورم کن من به بدجایی رسیدم

لحظه لحظه زندگیمون با عذابه

باورم کن حال من خیلی خرابه

اگه این زندگی باشه من از مردن حراسم نیست

یه حسی دارم این روزا شاید مردم حواسم نیست

اگه این زندگی باشه اگه این سهمم از دنیاس من از مردن حراسم نیست

یه حسی دارم این روزا که گاهی با خودم میگم شاید مردم حواسم نیست
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢۵ دي ٩۵

تــرا من زهـــر شـــیرین خوانم ای عـــــــــشق
که نــــامی خـــوشتر از ایــــنت نــــــدانم
و گــر هـــر لحــظه رنگـــی تــازه گــیـــــری
به غــیر از زهـــر شــیرینــت نــخــوانم
تــو زهــــری،زهــــر گــرم ســینــه ســوزی
تـو شـیـرینی،که شــور هسـتی از توسـت
شــــراب جــام خــورشــیدی،کـه جــــــان را
نشـاط از تــو،غــم از تـو،مســتی ازتوست
به آســــانــــی مـــــرا از مـــن ربـــــودی
درون کــــــوره ی غـــــم آزمــــــودی
دلـــت آخــــر به ســــرگــردانــیم ســوخت
نــگــاهـم را به زیـــبـــایــــی گـشـــودی
بســــی گفــــتند:دل از عشـــــق بـــر گــــیر
که نیـرنگ است و افسـون است و جـــادو
ولــــی مـــــا دل به او بســــتیـــم و دیـــدیـم
که ایـــن زهـــر اسـت،امــا...!نوشــداروسـت
چه غـــم دارم که ایـــن زهــر تـــب آلـــود
تنـــم را در جـــــدایــــی مـــی گـــــدازد
از آن شـــادم که در هـــنــگـــامـــه ی درد
غمــی شـــیـریـن دلــم را مـــی گــــدازد
اگـــر مرگـــم به نـــامـــردی نـــگــیـــــرد
مـــرا مــهـــر تـــو در دل جــاودانـیست
وگـــر عمــــرم به نـــاکــامــــی ســـر آیــد
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٣ دي ٩۵


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٣ دي ٩۵
آموخته ام که ......
اگر مايلم پيـــام عشـق را بشنوم
خود نيز بايستي آن را ارسال کنم
محمد
عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٢ دي ٩۵
آن که برچشم پُر از ناز تو دلباخته است
سالها با غم تو سوخته و ساخته است
در جهانی که همه در پی لذت هستند
غیر عشق تو به خود هیچ نپرداخته است

کاش حرفِ دلِ پر دردِ مرا می دانست
آن که بین من و تو فاصله انداخته است
رضا 69 ٢٣ دي ٩۵

گلشید ٢٣ دي ٩۵

لیلیوم ٢٢ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٢ دي ٩۵
هوای خانه گرفته...
هوای من برفی ست

سکوت های زنانه
سکوت پر حرفی ست ...!
گلشید ٢٣ دي ٩۵

زیبا بود

لیلیوم ٢٢ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با طوفان4444
طوفان4444 از البرز ٢٢ دي ٩۵
چه دلتنگ خفت آن فرومایه دوش
که بر سفره ٔ دیگران داشت گوش .
ملکه جنوب ٢٣ دي ٩۵

منظورو نفهمیدم ولی از متنش خوشم اومد

عضو چت اورداپ
طوفان4444
طوفان4444
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 10 خرداد 95
تولد: 10 تير
محل زندگی:البرز
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (حسابداری)
عضو تأیید شده
طوفان4444
آخرین حضور: 28 بهمن 95
موزیک مورد علاقه طوفان4444


تشکر و قدردانی رسمی طوفان4444

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده طوفان4444