طوفان4444

طوفان4444
طوفان4444
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 10 خرداد 95
تولد: 10 تير
محل زندگی:البرز
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (حسابداری)
عضو تأیید شده
طوفان4444
آخرین حضور: 16 خرداد 96
موزیک مورد علاقه طوفان4444


تشکر و قدردانی رسمی طوفان4444

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده طوفان4444