حمید 56
حمید 56
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 28 اسفند 97
تولد: 10 دي
محل زندگی:خوزستان
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (صنایع شیمیایی)
عضو تأیید شده
حمید 56
آخرین حضور: 28 اسفند 97
موزیک مورد علاقه حمید 56


تشکر و قدردانی رسمی حمید 56

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده حمید 56