امیر _علی
امیر _علی
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 4 اسفند 96
تولد:
محل زندگی:خوزستان
جنسیت:آقا،
تحصیلات:، مشغول به کار
عضو تأیید شده
امیر _علی
آخرین حضور: 19 مرداد 97
موزیک مورد علاقه امیر _علی


تشکر و قدردانی رسمی امیر _علی

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده امیر _علی