فرهاد مجیدی7777

چت کردن با فرهاد مجیدی7777
فرهاد مجیدی7777 از مرکزی ١۴ اسفند ٩۶


چت اورداپ


ب یاد قدیم
فرهاد مجیدی7777 ١۵ اسفند ٩۶

فرهاد برگشته ذوق کنید

فرهاد مجیدی7 ١۵ اسفند ٩۶

رضا ب عشق خودت برگشتم النا نرگس چیه سامان جون عمو خانوم گل

♥خانوم گل♥ ١۴ اسفند ٩۶

به یاد جدید

عمو مریژ ١۴ اسفند ٩۶

سامان اندی ١۴ اسفند ٩۶

خوش اومدی داداش

temp ١۴ اسفند ٩۶

اسطوره استقلال...لژیونر حالا کجا باری میکرده الوحده امارات

عضو چت اورداپ
فرهاد مجیدی7777
فرهاد مجیدی7777
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 14 اسفند 96
تولد: 28 شهريور
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:، مشغول به کار
عضو تأیید شده
فرهاد مجیدی7777
آخرین حضور: 17 اسفند 96
موزیک مورد علاقه فرهاد مجیدی7777


تشکر و قدردانی رسمی فرهاد مجیدی7777

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده فرهاد مجیدی7777