کیقباد

چت کردن با کیقباد
کیقباد از خراسان رضوی ٨ ساعت قبل
در حاشیه کمپین فرزندت کجاست !


چت اورداپ

آوای بهار ٢ ساعت قبل

parnya ٢ ساعت قبل

نگین شب ٢ ساعت قبل

دژئاگر ٢ ساعت قبل

لعنت بهشون این همه مطلب و جوک دربارشون هست و فرداش بدتر عمل میکنن

yeganam ٢ ساعت قبل

نعمه ٢ ساعت قبل

پس اینا راس میگن

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
کیقباد از خراسان رضوی ١١ خرداد ٩٧
یه دختری که مخ داره


بیاد جلو

میخوام مخشو بزنم


الناز تو یا گفتم هرکی مخ داره
فردین_ستاره ١٩ مرداد ٩٧

دخترا که مخ ندارن همش پر شده از سیمان وماسه وگچ روانی هم خودتین دخی هااااااااااااا

برفین ١٩ مرداد ٩٧

hana110 ١٢ خرداد ٩٧

مستر اشنا برم بازنشسته بشم پس

آشناا ١٢ خرداد ٩٧

نه هانا به اندازه ی کافی برا همه فرستادی

hana110 ١٢ خرداد ٩٧

مستر کیقباد ..موشک موخوای دادا؟

صبا مشهد ١٢ خرداد ٩٧

آشنا میزنی...

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
کیقباد از خراسان رضوی ١٠ خرداد ٩٧
حرف حساب
ﮐﺎﺵ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯾمان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﭘﺮﺍﻧﺪﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺭﻭﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﯼ
ﻭ ﻟﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﯾﯿﺪﻩ ﻻﯼ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﯼ ﺳﺒﺰ
ﻭ ﭼﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﯾﺎﺱ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺵ
ﻭ ﻧﺎاﻣﯿﺪ کردن درمانده ای ...

ﮐﺎﺵ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯾمان ﺍﺯ ﻣﺒﻄﻼﺕ ﺭﻭﺯﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻏﺒﺎﺭ ﻏﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﭼﺸﺎﻧﺪﻥ ﺷﻮﺭﯼ ﺍﺷﮏ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﻗﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﻭ ﻓﺮﻭ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺗﻦ ﭘﺮﻭﺭ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ!
ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
ﺗﺎ ﺍﺫﺍﻥ ﺻﺒﺢ

ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﯾﺎ ﺟﻮﻻﯼ ...
ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ
ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯼ
ﺍﺷﮑﯽ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﯼ،
ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ...

ﺭﻭﺯﻩ ﯼ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ!
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﻭﺕ، ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ،
ﺍﺯ ﺭﯾﺎ، ﺍﺯ ﺗﻬﻤﺖ، ﺩﻭﺭﻭﯾﯽ،
ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻧﮓ، از کینه، از کینه، و از کینه...
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻮﺩﻩ


ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺭﻭﺯﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
کیقباد ١١ خرداد ٩٧

الناز33 ١١ خرداد ٩٧

اینا هم واقعا خوبن.. ولی دلیل نمیشه برا توجیه روزه خواری ک الان بعضیا اینکارو میکنن

کیقباد ١٠ خرداد ٩٧

shoioka20tb ١٠ خرداد ٩٧

صبا مشهد ١٠ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
کیقباد
کیقباد
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 15 تير 96
تولد: 10 مهر
محل زندگی:
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:
عضو تأیید شده
کیقباد
موزیک مورد علاقه کیقباد


تشکر و قدردانی رسمی کیقباد

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده کیقباد