کیقباد

چت کردن با کیقباد
کیقباد از خراسان رضوی ٨ اسفند ٩۶


چت اورداپ

چرا باید بابانوئل کادو بده؛
ولی حاجی فیروز گدایی کنه؟

رسم و آیین ملتی که
"افتخارش فقر باشه"
هرگز،به چیزی جز فقر
نخواهد رسید!
هستی1 ٨ اسفند ٩۶

لطفا اول برو تحقیق کن فیروزنهاوندی که بعد بیا راجبش پست بزار...چند نفر کاراشتباه میکنن باید پای فرهنگ ایران نوشت

آوااااای بهار ٨ اسفند ٩۶

نمیدونم رسم حاجی فیروزدقیقاچیه ولی میدونم ذات ماایرونیااگدایی نیست .....شعربگم باست که...آوای بهارآمدو دل را بنوازید..ازسازودهل بوی ترانه..هردم همه جاانغمه سراییست

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
کیقباد از خراسان رضوی ۵ اسفند ٩۶

یار گرفته‌ام بسی چون تو ندیده‌ام کسی
شمع چنین نیامده‌ست از در هیچ مجلسی

عادت بخت من نبود آن که تو یادم آوری
نقد چنین کم اوفتد خاصه به دست مفلسی

صحبت از این شریفتر صورت از این لطیفتر
دامن از این نظیفتر وصف تو چون کند کسی

خادمه سرای را گو در حجره بند کن
تا به سر حضور ما ره نبرد موسوسی

روز وصال دوستان دل نرود به بوستان
یا به گلی نگه کند یا به جمال نرگسی

گر بکشی کجا روم تن به قضا نهاده‌ام
سنگ جفای دوستان درد نمی‌کند بسی

قصه به هر که می‌برم فایده‌ای نمی‌دهد
مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی

این همه خار می‌خورد سعدی و بار می‌برد
جای دگر نمی‌رود هر که گرفت مونسی
عضو چت اورداپ
کیقباد
کیقباد
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 15 تير 96
تولد: 10 مهر
محل زندگی:
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:
عضو تأیید شده
کیقباد
آخرین حضور: 25 فروردين 97
موزیک مورد علاقه کیقباد


تشکر و قدردانی رسمی کیقباد

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده کیقباد