کیقباد

دیگه نمیخوام خوب باشم هرچی بدتر بهتر

چت کردن با کیقباد
رفیقم بهم گفت پول قرض میدی؟


تو چشام اشک جمع شد گفتم مرسی که فکر می‌کنی پول دارم
کیاررخ ١٨ مرداد ٠١

چرا مردم ایران اینقدر کم پول شدند ؟

مملی70 ١٨ مرداد ٠١

ته دیگ

tiya m ٣ تير ٠١

omid619 ٣ تير ٠١

mahdie ٢ تير ٠١

منم از رفیقتون مچکرم

عضو چت اورداپ
کیقباد
کیقباد
چت اورداپ
دیگه نمیخوام خوب باشم هرچی بدتر بهتر
تاریخ عضویت: 15 تير 96
تولد: 5 فروردين
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، مشغول به کار
عضو تأیید شده
کیقباد
آخرین حضور: 17 مرداد 01
موزیک مورد علاقه کیقباد


تشکر و قدردانی رسمی کیقباد

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده کیقباد