تانیا00

اشکی که هنگام شکست می ریزیم عرقیست که هنگام تلاش نریخته ایم...

تانیا00
تانیا00
چت اورداپ
اشکی که هنگام شکست می ریزیم عرقیست که هنگام تلاش نریخته ایم...
تاریخ عضویت: 5 فروردين 99
تولد: 6 اسفند
محل زندگی:اصفهان
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:، سایر
عضو تأیید شده
تانیا00
آخرین حضور: 8 بهمن 99
موزیک مورد علاقه تانیا00


تشکر و قدردانی رسمی تانیا00

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده تانیا00