نازی

بزرگترین آرزو آرزو برای برگشت به گذشته ست

چت کردن با نازی
نازی از آذربایجان غربی ١٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

آوااااای بهار ١٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نازی
نازی از آذربایجان غربی ١٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ


خیالم
خیالش
در رودِ نور
چون دو قطره
دو پرتو
معتقد به سرنوشت
به وصل می‌رسند
به اصل می‌رسند و رها می‌شوند
جدا می‌شوند . . .
‌‌
نازی ١٩ اسفند ٩۶

لیداجون

لیدا30 ١٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نازی
نازی از آذربایجان غربی ١٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ


زمان خوشدلی دریاب و دُر یاب
که دایم در صدف گوهر نباشد

‌‌‌
[حافظ]
‌‌
نازی ١٩ اسفند ٩۶

لیدای عزیز

لیدا30 ١٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نازی
نازی از آذربایجان غربی ١٨ اسفند ٩۶


چت اورداپ

maryam p r ١٩ اسفند ٩۶

avahasti ١٩ اسفند ٩۶

نازی ١٩ اسفند ٩۶

محمد رضا

محمدرضاا ١٨ اسفند ٩۶

نازی ١٨ اسفند ٩۶

دوستان

لیدا30 ١٨ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نازی
نازی از آذربایجان غربی ١٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

نازی ١٩ اسفند ٩۶

اوا

avahasti ١٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
نازی
نازی
چت اورداپ
بزرگترین آرزو آرزو برای برگشت به گذشته ست
تاریخ عضویت: 7 آذر 90
تولد: 6 خرداد
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
نازی
موزیک مورد علاقه نازی


تشکر و قدردانی رسمی نازی

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده نازی