نازی

بزرگترین آرزو آرزو برای برگشت به گذشته ست

چت کردن با نازی
نازی از آذربایجان غربی ١٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

nafas 6 ۶ ارديبهشت ٩٧

avin boukan ۶ ارديبهشت ٩٧

نازی ١٩ اسفند ٩۶

اوا

avahasti ١٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نازی
نازی از آذربایجان غربی ١٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

avin boukan ۶ ارديبهشت ٩٧

آوااااای بهار ١٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نازی
نازی از آذربایجان غربی ١٨ اسفند ٩۶


چت اورداپ

الناز33 ٢١ فروردين ٩٧

پس بمان

maryam p r ١٩ اسفند ٩۶

avahasti ١٩ اسفند ٩۶

نازی ١٩ اسفند ٩۶

محمد رضا

محمدرضاا ١٨ اسفند ٩۶

نازی ١٨ اسفند ٩۶

دوستان

عضو چت اورداپ
چت کردن با نازی
نازی از آذربایجان غربی ١٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ


زمان خوشدلی دریاب و دُر یاب
که دایم در صدف گوهر نباشد

‌‌‌
[حافظ]
‌‌
نازی ١٩ اسفند ٩۶

لیدای عزیز

لیدا30 ١٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نازی
نازی از آذربایجان غربی ١٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ


خیالم
خیالش
در رودِ نور
چون دو قطره
دو پرتو
معتقد به سرنوشت
به وصل می‌رسند
به اصل می‌رسند و رها می‌شوند
جدا می‌شوند . . .
‌‌
نازی ١٩ اسفند ٩۶

لیداجون

لیدا30 ١٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
نازی
نازی
چت اورداپ
بزرگترین آرزو آرزو برای برگشت به گذشته ست
تاریخ عضویت: 7 آذر 90
تولد: 6 خرداد
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
نازی
آخرین حضور: 5 ارديبهشت 97
موزیک مورد علاقه نازی


تشکر و قدردانی رسمی نازی

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده نازی