سوداجون
سوداجون
چت اورداپ
سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه توبرای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
تاریخ عضویت: 7 آبان 90
تولد: 7 دي
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (حسابداری)
1,256 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
سوداجون
آخرین حضور: 2 دي 97
בختر باس اینجورے باشـہ پسر باس اینجورے باشـہ
اگه یه روز عشقت رو بایکی دیگه ببینی چیکارمیکنی؟
موزیک مورد علاقه سوداجون


تشکر و قدردانی رسمی سوداجون

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده سوداجون