چت کردن با Romeo
Romeo ۵ ارديبهشت ٩٨


چت اورداپهیچ اهمیتی ندارد که جاده ای باشد یا نباشد.
مهم این است که تو رهرو شوی
و قصد سفر کنی.
راه باید ظاهر شود.
چاره ای جز این ندارد!
مهسا 29 ١٧ ارديبهشت ٩٨

رومئو بشین بریم....الفاتحه جوان خوبی بودی روحت شاد

maryam.mir ١٧ ارديبهشت ٩٨

جان جاده عاشق جاده ام فقط بری و بری قشنگه بخصوص جاد ه های شمال فقط

فاطمه 1381 ١٧ ارديبهشت ٩٨

سلام(romeo) تصویر به همراه متن قشنگ بود انصاف نیست؛ در من جنگی به راه انداخته ای و خودت؛ به تماشا نشسته ای

نرگس23 ١٧ ارديبهشت ٩٨

قصد سفر کنی....

romeo ١٧ ارديبهشت ٩٨

ممنون دادا مسعود وحید دادا

مسعودآریایی ١٧ ارديبهشت ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با Romeo
Romeo ۵ ارديبهشت ٩٨


چت اورداپ


زندگی تفسیر سه کلمه است:

خندیدن ، بخشیدن ، فراموش کردن
پس تامی توانی ..

"بخند"
"ببخش"
"فراموش کن"

*زهرا* ١۶ ارديبهشت ٩٨

romeo ١۵ ارديبهشت ٩٨

دادا علیرضا ژولیت داره ظرفارو میشوره الان فاطمه مهسا سپیده

علیرضا99 ۵ ارديبهشت ٩٨

ژولیتت کو داداش ؟ ژیلت نه ها.......ژولیت

فاطمه 1381 ۵ ارديبهشت ٩٨

سلام خیلی زیبا امیدوارم حال دلتون شادوحال جسمتون عالی ترازعالی باشه

مهسا 29 ۵ ارديبهشت ٩٨

3پیده ۵ ارديبهشت ٩٨

عضو چت اورداپ
Romeo
Romeo
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 17 آذر 97
تولد: 1 بهمن
محل زندگی:
جنسیت:، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
Romeo
موزیک مورد علاقه Romeo


تشکر و قدردانی رسمی Romeo

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده Romeo