غزاله میر
غزاله میر
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 15 ارديبهشت 95
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
غزاله میر
آخرین حضور: 7 دي 95
من غزاله میر هستم
موزیک مورد علاقه غزاله میر


تشکر و قدردانی رسمی غزاله میر

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده غزاله میر