کویر
کویر
لطفا عضو شوید
گاهی سکوت ، بهترین فریاده
تاریخ عضویت: 16 بهمن 95
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:آقا،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
کویر
آخرین حضور: 5 اسفند 95
موزیک مورد علاقه کویر


تشکر و قدردانی رسمی کویر

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده کویر