چت کردن با ابی9999
ابی9999 ١۵ شهريور ٠٠
لیلیوم ١۵ شهريور ٠٠

ای چیه ننه

عضو چت اورداپ
چت کردن با ابی9999
ابی9999 ١۵ شهريور ٠٠


چت اورداپدوسکم وا تیر زمه ن وا تیر تش
خو زمه کاری زمه وا گوشه ی چش
**yalda** ١۵ شهريور ٠٠

افرین خوب کاری میکنی

ابی9999 ١۵ شهريور ٠٠

من دیوونه ای هستم ک ی دیوونه رو پرستش میکنم

لیلیوم ١۵ شهريور ٠٠

آخی چ زبونی معنی ش چیه ابی گل

**yalda** ١۵ شهريور ٠٠

فقط دوسش فهمیدم

نسترن1991 ١۵ شهريور ٠٠

عضو چت اورداپ
ابی9999
ابی9999
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 11 ارديبهشت 00
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
ابی9999
موزیک مورد علاقه ابی9999


تشکر و قدردانی رسمی ابی9999

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده ابی9999