ستاره خانوم

چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٣١ فروردين ٩۶
شمایادتون نمی اد..
قبلاجواب خوبی..خوبی بود..
الان شده..مگه من ازتوخواستم..
باران099 ١١ ارديبهشت ٩۶

مگه من بهت گفتم خوبی کن

الناز33 ١١ ارديبهشت ٩۶

بروی کسایی ک خوبی کردن رو وظیفه ت میدونن نیشخند بزن

♥وحید♥ ٧ ارديبهشت ٩۶

مگه از تو خواستم پست بزاری حتما توقع گلم داری

سارینا79 ٧ ارديبهشت ٩۶

سامان اندی ٧ ارديبهشت ٩۶

maryam p r ٣١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٣١ فروردين ٩۶
هروقت خواستی به عشقت خیانت کنی...
خواستی پشت فرمون یاتوی خیابون به یکی دیگه پابدی...
نگاه بازی کنی...
چشم بچرخونی دنبال این واون ...
تیکه بندازی...
به این فکرکن که یکی به تواعتمادکرده،
دلش خوشه که توبابقیه فرق داری!!!
به این فکرکن که شاید وقتی توداری بایکی دیگه لاس میزنی،
اون داره ازپاکی وخوبیهای توواسه دوستش میگه.
به تک پریت افتخارکن.
گندنزن به اعتمادش!!
سارا1368 ٣١ فروردين ٩۶

خیلی قشنگ بود عزیزم عالی بود

ستاره خانوم ٣١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٣٠ فروردين ٩۶


چت اورداپ


حقیقته
rewq44 ٣١ فروردين ٩۶

سارا1368 ٣١ فروردين ٩۶

ستاره خانوم ٣١ فروردين ٩۶

اره الیکاجان لعنت

storm ٣١ فروردين ٩۶

خوبه واقعا درسته لعنت بر باعث و بانیش

ستاره خانوم ٣١ فروردين ٩۶

مرسی مریم جان واقعاارسلان مرسی ممنون نفس

الیکا55 ٣١ فروردين ٩۶

مراقب باشیم چه خوب میشه که خودمون باشیم خودمون رو دور نزنیم

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٣١ فروردين ٩۶
وقتی رفیقات هم به فکررکب زدن هستن
دیگه ازفتنه ی غریبه تعجب نکن
ستاره خانوم ٣١ فروردين ٩۶

خداروشکرارسلانن

الیکا55 ٣١ فروردين ٩۶

عاقا چرا همو اذیت می کنید دو دقیقه نمیتونید با هم خوش باشید

ارسلان9 ٣١ فروردين ٩۶

گور بابای همچین رفیقی...مجبورنیستیم نگهشون داریم...تو واقعی فقط یکی دارم..که واقعن مردِ مرد همون باشه کافیهـ

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٣١ فروردين ٩۶
فضای مجازی،
واسه بعضیامثل بهشت زهراست...
واسه سرزدن به اونی که دوستش دارن،
ولی دیگه ندارنش.....!
برای آروم کردن دل خودشون،
میرن توی پروفایلش.....
بایه دنیاحسرت وخاطره،
فقط سکوت میکنن...
وکامنت دوستای نازشومیخونن....
عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٣١ فروردين ٩۶
برای آدم نابینا،شیشه والماس یکیه...

اگه کسی قدرتوروندونست
فکرنکن توشیشه ای اون نابیناست!
روژین80 ٣١ فروردين ٩۶

maryam p r ٣١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٣٠ فروردين ٩۶
کدوم


چت اورداپ

محمد ونگر ٣١ فروردين ٩۶

همه ش که برای ریا نیست. هرچند الان ظاهرا بیشترش هست

پسرک معتاد به عشق ٣١ فروردين ٩۶

بستگی داره به چی بگین مقدس

ستاره خانوم ٣١ فروردين ٩۶

واقعامامان بزرگ میگی برای ریانباشه محمدونگر

محمد ونگر ٣١ فروردين ٩۶

هر جفتش. به شرطی که اولی هم برای خدا باشه نه برای ریا

grand mother ٣١ فروردين ٩۶

وحید همون چنار هست من فکر میکردم اسمش سعید هست

ستاره خانوم ٣١ فروردين ٩۶

اقاوحید افرین یه لحظه شک کردم اولی روانتخاب می کنی بااقافرهادفکرکنم گذاشته تابگه من نمازخونم

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٣٠ فروردين ٩۶


چت اورداپ

ستاره خانوم ٣٠ فروردين ٩۶

هستی19 ٣٠ فروردين ٩۶

ستاره خانوم ٣٠ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶
ساعت های نبودنت دورمچم بسته نمیشوند
دورگردنم حلقه میشوند
ستاره خانوم ٣٠ فروردين ٩۶

بانو ممنون اقاامیر اهوم پاییز مسعود

مسعود35 ٢٨ فروردين ٩۶

این شهر فقط نبودنت را کم داشت آن هم کامل شد

پاییز- ٢٨ فروردين ٩۶

دور از تو، انگشتانم ماهرانه ، بودنم را در نبودنت گره میزنند ...!! ندا مسيحا

امیر 464 ٢٨ فروردين ٩۶

banoo_18 ٢٧ فروردين ٩۶

ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶

النازجونم ارفین چیه

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٣٠ فروردين ٩۶
قلبی خاکی داشتم
آدماخیسش کردند
گل شد،بازی کردند
خشک کردند،خسته شدند
زدندشکستندخاک شدپارویش گذاشتند،ردشدند...
ستاره خانوم ٣٠ فروردين ٩۶

همچنین اقاوحید

reza 7 ٣٠ فروردين ٩۶

خوبرویان جهان رحم ندارد دلشان باید از جان گذرد هرکه شود عاشقشان روز اول که سرشتند به گل پیکرشان سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان

ستاره خانوم ٣٠ فروردين ٩۶

ممنون آشنا

هستی1 ٣٠ فروردين ٩۶

مسعود35 ٣٠ فروردين ٩۶

به خودشان زحمت نمي دهند يک نفر را کشف کنند زيبايي هايش را بيرون بکشند تلخي هايش را صبر کنند آدم هاي امروز!!! دوستي هاي کنسروي ميخواهند يک کنسرو که درش را باز کنند يک نفر شيرين و مهربان از داخلش بيرون بپرد و هي لبخند بزند و بگويد حق باتوست!

♥وحید♥ ٣٠ فروردين ٩۶

قلبتون تازه تازه مثل قلب بچه

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶
من مغرورنیستم
فقط ترجیح میدم باکسی
میمونم...
که براش اولویت باشم ...نه گزینه!!!
ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶

چرامنوداداش فردین مرسی اقاامیر

امیر 464 ٢٣ فروردين ٩۶

ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶

ممنون الن مستی نمیدونم آرش مریم عسلی

فردین_ستاره ٢٣ فروردين ٩۶

باشه تو رو میزارم توی اولویت

asal24 ٢٣ فروردين ٩۶

افرین

مریم چالوس ٢٣ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶


چت اورداپ


چیکارمی کردین
عابد111 ٢٣ فروردين ٩۶

یزید کیه ؟چرا تو دادگاه لاهه محاکمش نمیکنن

ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶

اره

الناز33 ٢٣ فروردين ٩۶

اگه میتونستیم در مقابل همچین معامله ای دووم بیاریم الان باید اقامون میومد دیگه

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶
بیشترمااحساس خوشبختی نکردیم.
نه اینکه پیدانکردیم نه...!
پیداکردیم اماجون بیشتردرگیرنداشته هابودیم
ازخوشبختی لذت نبردیم
ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶

مستب

مستی44 ٢٣ فروردين ٩۶

ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶


چت اورداپ

راستشوبگید
ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶

چه جالب کلنل عالیه شاینا

shinee1 ٢٣ فروردين ٩۶

درخشان درخشنده

کلنل ٢٣ فروردين ٩۶

ستار=پوشاننده

ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶

معنی خوبی میده یاس

یاس7890 ٢٢ فروردين ٩۶

مخفف یاسمن. درختی از تیره زیتونیان با گل های معطر و رنگ های سفید و زرد

ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶

سقف ترکیداقاامیر

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶
دارم یادمیگیرم
به هرکسی
به اندازه لیاقتش بهابدم
نه به اندازه معرفتم
ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶

نهظرلطفتته یاس جون ممنون پرنیا ممنون اقاجواد

جواد2519 ٢٢ فروردين ٩۶

parnya ٢٢ فروردين ٩۶

دقیقا

یاس7890 ٢٢ فروردين ٩۶

جملات خوبی بود

ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶

مرسی یاس ممنون اقاامیر

امیر 464 ٢٢ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶
خیلیا
بهم یاددادنکه میتونن باهام بازی کنن
منم
بهشون یادمیدمکه بازی رفت وبرگشت داره
ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶

من ن امابه خداواگذارش می کنم که اون حسابشوبرسه

باران099 ٢٢ فروردين ٩۶

یاس7890 ٢٢ فروردين ٩۶

بازی رفت و برگشت قانون داره بستگی داره تو زمین تو باشه یا زمین حریف

امیر 464 ٢٢ فروردين ٩۶

مستی44 ٢٢ فروردين ٩۶

samichaloos ٢٢ فروردين ٩۶

افرین خوب بازی بلدی

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶


چت اورداپ

ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶

بانوجونم

banoo_18 ٢٢ فروردين ٩۶

ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶

مستی44 ٢٢ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶


چت اورداپ

تقدیم به مریم چالوس هستی 1الناز33مستی هستی 19
ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶

بوسام تموم شدداداش فردین تقدیم به ابجیام کردم فدات النازجونم

الناز33 ٢٢ فروردين ٩۶

خودت گلی ابجی

ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶

خدانکنه هستی جونم

فردین_ستاره ٢٢ فروردين ٩۶

گل نمیخوام....آروم بوسم کن پوستم حساسه

هستی19 ٢٢ فروردين ٩۶

فدات بشم ابجی ستاره

ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶

خب من گل روبه خانومت دادم بروازش بگیر

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶


چت اورداپ


ست پدرودختر
مسعود35 ٢٢ فروردين ٩۶

اره دختر

الناز33 ٢٢ فروردين ٩۶

ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶

منم امادختریه چیزه که نگو

مسعود35 ٢٢ فروردين ٩۶

آره من عاشق نی نی ام

ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶

چیه اقامسعودخوشت اومده

مسعود35 ٢٢ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ستاره خانوم
ستاره خانوم ٢٢ فروردين ٩۶


چت اورداپ

مسعود35 ٢٢ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
ستاره خانوم
ستاره خانوم
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 20 فروردين 96
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
ستاره خانوم
آخرین حضور: 3 ارديبهشت 96
موزیک مورد علاقه ستاره خانوم


تشکر و قدردانی رسمی ستاره خانوم

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده ستاره خانوم