رها آریافر

پینار ٣١ تير ٩٨

خدا حفظتون کنه!

رها آریافر ١٧ تير ٩٨

مرسی...جای شما خالی...

sara71 ١٧ تير ٩٨

همیشه به گشت

رها آریافر ١٧ تير ٩٨

Istanbul... Yenikapi

عضو چت اورداپ
رها آریافر
رها آریافر
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 16 تير 98
تولد: 2 دي
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، مشغول به کار (کامپیوتر)
عضو تأیید شده
رها آریافر
آخرین حضور: 16 تير 98
موزیک مورد علاقه رها آریافر


تشکر و قدردانی رسمی رها آریافر

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده رها آریافر