مجید2323
مجید2323
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 17 شهريور 94
تولد:
محل زندگی:زنجان
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، در حال تحصیل (معماری)
عضو تأیید شده
مجید2323
آخرین حضور: 10 اسفند 96
موزیک مورد علاقه مجید2323


تشکر و قدردانی رسمی مجید2323

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده مجید2323