امین 035

چت کردن با امین 035
امین 035 از سیستان و بلوچستان ٢۵ فروردين ٩٨


چت اورداپ

**yalda** ٢۵ فروردين ٩٨

**پسرکوهستان** ٢۵ فروردين ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035
امین 035 از سیستان و بلوچستان ١٩ فروردين ٩٨


چت اورداپ

**پسرکوهستان** ٢١ فروردين ٩٨

موقت ٢١ فروردين ٩٨

عابد111 ٢٠ فروردين ٩٨

اینو ک خودم میدونم منظورم شهره

امین 035 ١٩ فروردين ٩٨

از بلوچستان ایران عابد111

ایدا 17 ١٩ فروردين ٩٨

عابد111 ١٩ فروردين ٩٨

امین از کدوم ایالتی

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035
امین 035 از سیستان و بلوچستان ١۵ فروردين ٩٨


چت اورداپ

الناز33 ٢٠ فروردين ٩٨

گوشت چیه.. جون میده بکشیشون ب سیخ..کبابشون کنی ..واااااای

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035
امین 035 از سیستان و بلوچستان ١٩ فروردين ٩٨
خوشبختی یعنی:
واقف بودن به اینکه هر چه داریم از رحمت خداست...
وهرچه نداریم ازحکمت خدا...
احساس خوشبختی یعنی همین!
خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست،
بلکه لذت بردن از داشته هاست…!

الناز33 ١٩ فروردين ٩٨

امین 035 ١٩ فروردين ٩٨

چرا مسدودم کردی مغرور

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035
امین 035 از سیستان و بلوچستان ١٩ فروردين ٩٨
په الله پاکیـــــن نامــازندگی سخت ترین آزمون است

خیلی از مردم مردود می شوند

چون دائما سعی در کپی کردن از زندگی دیگران دارند ومتوجه نیستند که هر کس برگه سوال متفاوتی دارد

بنابراین هیچوقت باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نفرمائید

امین 035 ١٩ فروردين ٩٨

ایدا 17

الناز33 ١٩ فروردين ٩٨

ایدا 17 ١٩ فروردين ٩٨

3پیده ١٩ فروردين ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035
امین 035 از سیستان و بلوچستان ١٩ فروردين ٩٨
3پیده ١٩ فروردين ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035
امین 035 از سیستان و بلوچستان ١٣ فروردين ٩٨


چت اورداپ

پوریا کفترباز ١۵ فروردين ٩٨

اینجا کجاس داش؟ معرفی کن بریم یه دور بزنیم

ایدا 17 ١۵ فروردين ٩٨

به به برف

علیرضا99 ١۵ فروردين ٩٨

الناز33 ١۴ فروردين ٩٨

واااااووووووو چ تصویر نابی

pinar90 ١٣ فروردين ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035
امین 035 از سیستان و بلوچستان ١٢ فروردين ٩٨


چت اورداپ

عابد111 ١۴ فروردين ٩٨

سلام امین از کدوم شهری

sara71 ١۴ فروردين ٩٨

الناز33 ١۴ فروردين ٩٨

نار آغاجی نار چیچکی.. نه گؤزلدی یار گویچیی (خاطیره ایسلام)Xatire Islam

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035
امین 035 از سیستان و بلوچستان ١٣ فروردين ٩٨
سوگند ١٣ فروردين ٩٨

عضو چت اورداپ
چت کردن با امین 035
امین 035 از سیستان و بلوچستان ١٢ فروردين ٩٨


چت اورداپ

مهسا 29 ١٢ فروردين ٩٨

girl-kord ١٢ فروردين ٩٨

.....

عضو چت اورداپ
امین 035
امین 035
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 6 فروردين 98
تولد: 1 فروردين
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل (علوم اجتماعی)
عضو تأیید شده
امین 035
موزیک مورد علاقه امین 035


تشکر و قدردانی رسمی امین 035

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده امین 035