سحرمم

Some kind? Honesty though? Indeed can be bought kindness

چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۴ دي ٩۵
به چشمهایت بگو

آنقدر برایم رجز نخوانند


من اهل جنگ نیستم


شاعـــــرم


خیلی بخواهم گرد و


خاک کنم


شعری مینویسم


آنوقت اگر توانستی


مرا در اغوش نگیر...


چت اورداپ

بانوی بهار ١۶ دي ٩۵

مسعود35 ١۴ دي ٩۵

خواهشا تا می توانی دل به آهویی مبند ،، «چشم» بیمارش تو را راهی صحرامی کند

سامان اندی ١۴ دي ٩۵

محمد1408 ١۴ دي ٩۵

الناز33 ١۴ دي ٩۵

خیلی بخواهم گرد و خاک کنم شعری مینویسم

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۵ دي ٩۵

سوغات تبریز چیست؟

http://www.ordup.com/poll/37191

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۵ دي ٩۵
گفتمش در دل و جانی تو بگو من چکنم
گفت نبض ضربانی تو بگو من چکنم؟

گفتمش تشنه ی عشق تو شدم رحمی کن
گفت عشقی ؛ هیجانی تو بگو من چکنم؟

گفتمش ماه شدی راه شدی در دل من
گفت با من تو نمانی تو بگو من چکنم؟

گفتمش آتش عشقت به دلم دامن زد
گفت خود آتش جانی تو بگو من چکنم؟

گفتمش گر تو نباشی ز غمت میمیرم
گفت جانی و جهانی تو بگو من چکنم؟
عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۴ دي ٩۵
سر سطر بنویس.......؟؟؟
جوانها در زندان ....!!
دختران حامله ،........!!
مادران دق مرگ ........!!
پدران سگ دو برای نان......!!

بنویس.........؟؟؟
بابا نای، نان دادن ندارد، بابا کار ندارد...!
بابا سهمی برای استخدام ندارد...!

بنویس .......؟؟؟
آن بچه سرطان دارد....!
هزینه هر آمپولش بیشتر از 1 میلیون تومان است،
خانه ی آنها پایین شهر است ،
اشک چشمهای مادرش مروارید دارد ،
بنویس......؟؟
تلاش ما بی ثمر است !
صاحب خانه بابا را جواب کرد...!
حاج رحیم برای چندمین بار به حج میرود ، اما...؟
بابای من پول قبض آب و برق را ندارد.!

بنویس......؟؟؟
نماز قضا دارد....... اما سفره ما غذا ندارد...!
بنویس......؟؟
اهل محل برای ساختن مسجد پول جمع میکنند اما ...،
سقف خانه ما چکه میکند....!

بنویس.......؟؟؟
پسر همسایه ما از گرسنگی "مرد" ...! اما در مجلس ختمش گوسفند سر بریدند..!

بنویس......؟؟؟
در سرزمین من همه..؟؟
یا سنگ میفروشند ...!
یا سنگ میزنند ....!
یا سنگ می اندازند ...!
یا سنگ دل اند ...!
بنویس.......؟؟
مادران داغ دارن !
پدران بیمار !
بنویس ......!!
پدر "60"ساله ام نگهبان ویلای اقازاده "20" ساله شده است ،

جوان هایمان از سر نیاز ادعای عاشقی می کنند !
دختر هایمان از نداری خود را الوده هوس نامردان می کنند
بنویس.زندگیمان چه سخت چه آسان ولی به اجبار می گذرد !
سامان اندی ١۴ دي ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۴ دي ٩۵
از عشق می گویی


بگو آبی ترین باشد


از عشق می گویم

اگر درد تو این باشد


بگذار من عاشق ترین

مرد زمین باشم


بگذار یک دیوانه هم

عاشق ترین باشد


چت اورداپ

آیت ١۴ دي ٩۵

آشناا ١۴ دي ٩۵

naghme ١۴ دي ٩۵

اوووه اوووه جووون اوووه

morfin2bm ١۴ دي ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۴ دي ٩۵
هست سری


کو چو سرم


مست نیست؟


هست دلی


کو چو دلم


زار نیست؟!


چت اورداپ

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۴ دي ٩۵
بیا ساقی به

ساغر کن شرابم

بکلی ساز

بی‌خویش و خرابم
ت


مولانا


چت اورداپ

مدیر 2 ١۴ دي ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۴ دي ٩۵

به زیبایی گل شکی نیست

اما زیباتر ازگل تو هستی

هرکجا هستی باش

آسمانت آبی

و دلت از غصه ی دنیا خالی...


چت اورداپ

بانوی دی ١۴ دي ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۴ دي ٩۵
باید امروز حواسم باشد
که اگر قاصدکی را دیدم ،
آرزوهایم را
بدهم تا برساند به خدا ،
به خدایی که خودم میدانم ،
نه خدایی که برایم از خشم ،
نه خدایی که برایم از قهر،
نه خدایی که برایم ز غضب ساخته اند .
به خدایی که خودم میدانم ،
به خدایی که دلش پروانه است ،
و به مرغان مهاجر هر سال راه را میگوید،
و به باران گفته است باغها تشنه شدند ،
و حواسش حتی
به دل نازک شب بو هم هست،
که مبادا که ترک بردارد ،

به خدایی که خودم میدانم ...

"سهراب سپهری
بانوی دی ١۴ دي ٩۵

عالیییی

مسعود35 ١۴ دي ٩۵

گفتند : "سنگین باش" ۅَ ندیدند تمام حجم غمی که بی اجازه در دلش نشسته بۅد... زنها همیشه سنگین اند..

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۴ دي ٩۵
از کودک فال فروشے پرسیدم
چه میکنے ؟
گفت :
از حماقت انسانها
تکه نانے در می اورم !
اینها از منے که
در امروز خود مانده ام ،
فردایشان را میخواهند ..


چت اورداپ

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۴ دي ٩۵

با کسی باش که
وقتایی که دلت گرفته
حوصله نداری
ناراحتی…
حس میکنی یه دنیا
غم داری…
بلد باشه شادت کنه!
راه قلبتو بلد باشه!
تنهات نذاره


چت اورداپ

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ٢٣ آبان ٩۵
پاییز....
برای ما معمولی ها دلگیر است ...
می گویید نه؟
ببینید!
مهرمان با بی مهری گذشت ،
آبان را هم میگذرانیم ؛
خدا به خیر کند آذر را...!


چت اورداپ

چنار ٢٣ آبان ٩۵

الکی ستاد روحیه دهی به این دختر

مسعود35 ٢٣ آبان ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ٢٣ آبان ٩۵


چت اورداپ

ترمه25 ٢٣ آبان ٩۵

چنار ٢٣ آبان ٩۵

تو هم سایه یه نفرو همیشه ب مثل بختک بالاسرت ببین.....چنار..چنار ..چنار

لیدا 28 ٢٣ آبان ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ٢٣ آبان ٩۵
مےشود اےهمہﺩنیایِﺩلم
بہ سڪوتِﺩلِ من گوﺵڪنے

یا ڪہ هےساز جدایےنزنے
بروی ,قصہ فراموﺵڪنے

ذرهﺍﻯ آتشِ سوزانِ مرا
باڪمےحوصلہ خاموﺵڪنے

یاڪہﺍز رفتنت ﺍینبارمرا
باڪفن یڪھو هم آغوﺵڪنے


چت اورداپ

چنار ٢٣ آبان ٩۵

کسی کامنت نزده من زدم...میشه تومن با دوتا بوس هوایی نرخ همین عزیزم

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ٢٣ آبان ٩۵
تــــا ڪی
مـــیــخــواے بــــہ ایــــڹ
فـــاصـلـہ مـجــبــورمـ ڪنــی


چت اورداپ

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ٢٣ آبان ٩۵
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ...
ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺎ ﮔﺮﻡ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ
ﻭ ﺭﻭﺯﻣﺮﮔﯽ ﻫﺎﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ
ﺭﺍ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺮﻋﻪ
ﺟﺮﻋﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ﺩﺭﺳﺖ
"""" ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺩﺍﻍ ﺑﺎ ﻧﺒﺎﺕ """"

ﮔﺎﻫﯽ ....
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﻣﯿﺸﻮﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﺷﺎﻥ
ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ ....
ﻭ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯽ ....

ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯽ
ﭼﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺒﺎﺕ ﻫﻢ
ﻭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﻭ ﯾﮏ ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ

انگار ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ
ﻓﻘﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ
ﺍﺩﻋﺎﯾﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﻭ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ...
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ.....


چت اورداپ

sahariii ٢٣ آبان ٩۵

asal24 ٢٣ آبان ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ٢٣ آبان ٩۵
وقتی نیستی
حرفهایم گوشه ذهنم خاک می خورند
گاهی چونان
نسیم که می وزی
بگذار نوازشت را
بخاطر بسپارم ...


چت اورداپ

sahariii ٢٣ آبان ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۵ آبان ٩۵
آن دختر سر چهار راه،
گل میفروخت ارزان....
هیچ کسی نمی خرید!!!
آن یکی تن میفروخت گران....
همه می خریدند....!!!


چت اورداپ

مستی44 ١۶ آبان ٩۵

سامان اندی ١۶ آبان ٩۵

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۵ آبان ٩۵


چت اورداپ

مستی44 ١۶ آبان ٩۵

مهم انسانیته نه نزاد

بهنام 22 ١۶ آبان ٩۵

یکییشون به من دو میلیون تومن همینجوری داد چونکه دوست بودیم خداییش کی تو ایران همچین کاری میکنه؟

لیدا 28 ١۶ آبان ٩۵

هر کسی انسانه و انسانیت داره باید همه ی کارهاش درست باشه کمک به دیگران ،مهربانی..بخشش...و انجام واجبات

اسم فامیل ١۶ آبان ٩۵

بله می بخشن بدون چشمداشت ، حمله می کننو آدم می کشن بدون جرم

بهنام 22 ١۶ آبان ٩۵

خداییش این امریکاییا مردمان دل رحمی دارن میبخشن بدون چشم داشت من که خیلی دوسشون دارم هرچند که استکبار جهانی هستن

مدیر1 ١۶ آبان ٩۵

باید دید هدف عمل چ بوده

عضو ارشد
چت کردن با سحرمم
سحرمم از فارس ١۵ آبان ٩۵
بیزارم از آن عشق
که عادت شده باشد

یا آنکه گدایی
محبت شده باشد !!!!

دلگیرم از آن دل
که در آن حس" تملک "

تبدیل به غوغای
"حسادت " شده باشد !
عضو ارشد
سحرمم
سحرمم
چت اورداپ
Some kind? Honesty though? Indeed can be bought kindness
تاریخ عضویت: 17 اسفند 94
تولد: 22 ارديبهشت
محل زندگی:فارس
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، مشغول به کار (پزشکی)
عضو ویژه
سحرمم
آخرین حضور: 23 دي 95
جنیفر لوپز مرد
تا بهار عربی رویه علف باز کند
فرق بین من و تو
آمدی تنهانباشم
سرداران ایرانم
شاعر ودیوانه
یه استکان چای مهمان منی
یه خط بنویس
مهربونی چند ؟
موزیک مورد علاقه سحرمم


تشکر و قدردانی رسمی سحرمم

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 22 خرداد 95

تشکر و قدر دانی بابت حضور گرم و مثمر شما در اورداپ و ارسال پست های زیباااا

تصاویر ارسال شده سحرمم