المیرا-77

در تمام رنجهایی که می بریم .صبر اوج احترام به حکمت خداوند است . خدا تنها انیسی است که مانوس خود را هرگز رها نمیکند

چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ۴ ساعت قبل
هر جا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه///ای ترس تنهایی من اینجا چراغی روشنهرو به تو سجده میکنم دری به کعبه باز نیست/بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست

به هر طرف نظر کنم نماز من نماز نیست


چت اورداپ

مسعود35 ۴ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٣ ارديبهشت ٩۶
هستن دخترایی که نگران پاک شدن ارایششون نیستن
چون صورتشون بی آرایشم زیباست...دخترایی
که یه پسر پولدار میبینن دلشون نمیلرزه چون
دلشون دله نه ژله...دخترایی که با دیدن ماشین
پسر کف نمیکنن چون اونا دخترن نه دلستر...
عشق براشون مقدسه وقتی بهش دچار میشن
همه کار واسه عشقشون میکنن
ولی هیچ کس قدرشونو نمیدونه...


چت اورداپ

باران 099 ۴ ارديبهشت ٩۶

red tears ۴ ارديبهشت ٩۶

گل میدهیم

آشناا ٣ ارديبهشت ٩۶

asal24 ٣ ارديبهشت ٩۶

دختر که پاک باشه همه قدرشو میدونن حتی پسرهایی هم که دور و بر دخترای بی حجاب میرن ته ته تهش باز میرن سراغ دخترای بااصالت و محجبه چون دوس دارن همسر ایندشون فقط و فقط به خودش پایبند باشه اینو مطمئن باش عزیزم برعکسش هم همینه گلم

سامان اندی ٣ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٣ ارديبهشت ٩۶
آری سهراب تو راست میگویی؟
آسمان مال من است...
پنجره عشق زمین دوست هوا مال من است
اما سهراب تو قضاوت کن...
بر دل سنک زمین جای من است؟
من نمیدانم چرا این مردم دانه های دلشان پیدا نیست!
تو کجایی سهراب؟آب را گل کردند!
چشم ها را بستند و چه با دل کردند...
سهراب گفته بودی قایقی خواهم ساخت...
خواهم انداخت به آب...
دور خواهم شد از این خاک غریب...
قایقت جا دارد؟؟؟؟
من هم از همهمه ی اهل زمین دلگیرم...


چت اورداپ

سامان اندی ٣ ارديبهشت ٩۶

مسعود35 ٣ ارديبهشت ٩۶

آفتاب مهتاب ٣ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٣ ارديبهشت ٩۶
ﺯﻣﯿـــﻦ ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ؛

ﻫــﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿـــﺎﺭﺩ ﺁﺩﻡ!

ﻭ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ

ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﮑـــﻨد ﮐـﻪ ﺁﻥ ﯾـﮏ ﻧﻔـــﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﺑﮕــــﺬﺍﺭﺩ،

ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻫـــﻢ

ﻏﺮﯾﺒـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ!
---------------------------------------------------------------
کنارم که هستی زمان هم دستپاچه می شود...


عقربه ها دو تا یکی میپرند...

اما همین که می روی!!!

تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم!


جانم را میگیرند

لحظه های بــــــــــــــــــــــــــــی تــــــــــــــــــــــــــو!!!!..

امشب

از ایـــــنجا

صدایت میـــــکنم !

تو

از آنــــــجا بغلم کن !
آفتاب مهتاب ٣ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٢٩ فروردين ٩۶
حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست...... امتحان ریشه هاست. امام علی(ع)


چت اورداپ

yasi banoo ٢ ارديبهشت ٩۶

لیدا 28 ٢٩ فروردين ٩۶

الناز33 ٢٩ فروردين ٩۶

مریم چالوس ٢٩ فروردين ٩۶

آشناا ٢٩ فروردين ٩۶

لیلیوم ٢٩ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٢٩ فروردين ٩۶
به خاطر بسپار " ...
زندگی بدون چالش ؛ مزرعه بدون حاصل است.
تنها موجودی که با نشستن به موفقیت می رسد؛ مرغ است.

زندگی ما با " تولد" شروع نمی شود؛
با "تحول" آغاز میشود.
لازم نیست "بزرگ " باشی تا "شروع کنی"،
شروع کن تا بزرگ شوی ...

باد با چراغ خاموش کاری ندارد
اگر در سختی هستی بدان که روشنی...


چت اورداپ

yasi banoo ٢ ارديبهشت ٩۶

banoo_18 ٣٠ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٢٩ فروردين ٩۶
تنها لایق نام انسان باش!
♡♥♡
بهشت هم حیوان دارد!
به بهشت رفتن مهم نیست!
انسان بودن و به بهشت رفتن هنراست!!!..


چت اورداپ

parnya ٢٩ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٢٨ فروردين ٩۶
ﻣﯿﮕﻦ ﮔﺮﮒ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻣﯿﮑﺸﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺟﺎﺩﻩ ... ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺯﺧﻤﺶ ﻫﺎﺷﻮ ﺑﺒﻨﺪﻩ ... ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺁﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺟﻠﻮﺵ ... ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺰ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺴﺎﺯﻩ ﺑﺮﻩ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺶ ﺳﻨﮓ ﻧﺰﻧﻪ !!! ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ؟؟ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻣﯽ ﺭﺳﻮﻧﻢ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺟﺎﺩﻩ ... ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﯽ ... ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﭙﺮﺳﯽ ... ﯾﺎ ﺯﺧﻤﺎﻣﻮ ﺑﺒﻨﺪﯼ ... ﻓﻘﻂ ... ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻥ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺖ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﺰﻥ ﻭﺑﻌﺪﺵ ﺑﺮﻭ !!! ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻢ ﺭﻓﯿﻖ ... ﻭﻟﯽ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺎﺷﻢ...!!!


چت اورداپ

تیرانداز1 ٢٨ فروردين ٩۶

هستی1 ٢٨ فروردين ٩۶

مریم چالوس ٢٨ فروردين ٩۶

دختر شوخ ٢٨ فروردين ٩۶

لایک برای متن بالای تصویر. تکراری ولی همیشه زیبا

لیلیوم ٢٨ فروردين ٩۶

چرا عزیز

فاطمه 1375 ٢٨ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٢٨ فروردين ٩۶
ﻣﯿﮕﻦ ﮔﺮﮒ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻣﯿﮑﺸﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺟﺎﺩﻩ ... ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺯﺧﻤﺶ ﻫﺎﺷﻮ ﺑﺒﻨﺪﻩ ... ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺁﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺟﻠﻮﺵ ... ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺰ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺴﺎﺯﻩ ﺑﺮﻩ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺶ ﺳﻨﮓ ﻧﺰﻧﻪ !!! ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ؟؟ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻣﯽ ﺭﺳﻮﻧﻢ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺟﺎﺩﻩ ... ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﯽ ... ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﭙﺮﺳﯽ ... ﯾﺎ ﺯﺧﻤﺎﻣﻮ ﺑﺒﻨﺪﯼ ... ﻓﻘﻂ ... ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻥ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺖ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﺰﻥ ﻭﺑﻌﺪﺵ ﺑﺮﻭ !!! ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻢ ﺭﻓﯿﻖ ... ﻭﻟﯽ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺎﺷﻢ...!!!


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٢٨ فروردين ٩۶
دعوا کن ..
ولی با کاغذت!
اگراز کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد هرچه خواستی به او بگویی روی کاغذ بنویس.
خواستی داد هم بکشی تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را ...
آرام که شدی برگرد و کاغذت را نگاه کن ..
آنوقت خودت قضاوت کن!
حالا میتوانی تمام خشم نوشته هایت را با پاک کنت پاک کنی. دلی هم نشکانده ای.وجدانت را نیازرده ای. خرجش همان مداد و پاک کن بود نه بغض و پشیمانی...
گاهی میتوان از کوره خشم پخته تر بیرون آمد.


چت اورداپ

چنار ٢٨ فروردين ٩۶

دعا میکنم شیطان جلومون لنگ نندازه

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٢٧ فروردين ٩۶


چت اورداپ


چت اورداپ


سبز ترین خاطرات ازآن کسانیست که ، در ذهنمان عاشقانه دوستشان داریم.

ابجی هستی عزیزم تولدت مبارک برات بهترینارو ارزو دارم انشاالله همیشه موفق و سلامت باشی.....
تولدت مبارک
صباااا ٢٧ فروردين ٩۶

تـــــــــــــــــــــــــــــولدت مبارک عزیزم

آفتاب مهتاب ٢٧ فروردين ٩۶

ای جونم تولدت مبارک عزیزم ایشالله صدوبیست ساله بشی وبه تمام ارزوهای خوبت برسی

الناز33 ٢٧ فروردين ٩۶

تولدت مبااااارک ابجی هستی عزیزمم بهترینهارو برات ارزو دارم

لیلیوم ٢٧ فروردين ٩۶

به به چقد متولد فروردین داریم تولدت مبارک هستی گلم

لیانا1727 ٢٧ فروردين ٩۶

سایت های دیگر ممکن است حاوی تروجان باشند).html

امیر 464 ٢٧ فروردين ٩۶

هستی آبجی گل تولدت مبارک

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٣٠ اسفند ٩۵
خـــــــــــــــدایــــــــــا...

دلتــــــــــــــــــــــنگــــــــــم...!!


برای کسی که مدت هاست بی انکه باشد

هر لحظه با فکرش" زندگی کرده ام


مریم چالوس ٢٧ فروردين ٩۶

نفسna ٢٧ فروردين ٩۶

چنار ٢٧ فروردين ٩۶

المیرا-77 ٢٧ فروردين ٩۶

ممنونم از همگیتون.

محمدرضا یزد ٢٧ فروردين ٩۶

ای کاش میدانستم چگونه به صبح رسانم تمامی شبهایی را که با رفتنت یلدا شدند !

هستی1 ٢٧ فروردين ٩۶

ابجی گلم

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ١۴ فروردين ٩۶


چت اورداپ

المیرا-77 ٢٧ فروردين ٩۶

ممنونم از همگیتون

banoo_18 ١٩ فروردين ٩۶

..............................

علیییی ١۶ فروردين ٩۶

گللللل

هستی1 ١۶ فروردين ٩۶

فدات نفسی.خواهری گلم

سلااااااام ١۶ فروردين ٩۶

خیلی راحت باش

محمدرضا یزد ١۶ فروردين ٩۶

تنهایم اما دلتنگ آغوشی نیستم خسته ام ولی به تکیه گاه نمی اندیشم چشم هایم تر هستند و قرمز ولی رازی ندارم چون مدتهاست دیگر کسی را خیلی دوست ندارم فقط خیلی ها را دوست دارم

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٢٧ فروردين ٩۶
نمیدانم چرا رفتی!!!
نمیدانم چرا شاید خطا کردم!!!
وتو بی آن که فکر غربت چشمان من باشی
نمیدانم کجا….
تا کی…..
برای چه
---------------------------------------------------------------
تقصیر چشمهای توست
که این طور
حجله نشین شبهای غربت خاطره اش شده ام
بگذار تاهمیشه
در صومعه ی چشمانت
راهبه باشم
من
این راه رسیدن به نرسیدنت را
دوست دارم


چت اورداپ

مریم چالوس ٢٧ فروردين ٩۶

امیر 464 ٢٧ فروردين ٩۶

ارمین جووونم ٢٧ فروردين ٩۶

خیلی قشنگ بود براوووووووووووو عالی عالی

هستی1 ٢٧ فروردين ٩۶

سلام به روی ماهت ابجی گلم

المیرا-77 ٢٧ فروردين ٩۶

سلام خواهری

هستی1 ٢٧ فروردين ٩۶

ابجی جوونم

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٢٧ فروردين ٩۶


شده ام شنبه!

همه میخواهند از من شروع کنند ترک کردن را …

ﺑﺮﮔﺮﺩ

ﻧـﻪ ﺍﯾﻨﮑــﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾــﺖ ﺗـــﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧــــﻪ !

ﺧﻨـﺠــﺮﺕ ﺟـﺎ ﻣـﺎﻧـﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤــﯽ ﮔـﺬﺍﺭﺩ ﺗﮑﯿــﻪ ﺑـﺪﻫــﻢ …چت اورداپ

امیر 464 ٢٧ فروردين ٩۶

ارمین جووونم ٢٧ فروردين ٩۶

بازم عالی مثل تموم پست های دیگت افرین

هستی1 ٢٧ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٢٩ اسفند ٩۵
سلام به همه دوستان قدیم و جدید. میدونم خیلی ها منو فراموش کردید و یادتون نیست کی بودم و چی بودم. ولی من خوب یادم هست و دوستون دارم.روز مادرو تبریک میگم وهمچنبن سال نو مبارک باارزوی بهترینها
رضا210 ٨ فروردين ٩۶

بازم که نیستین هر جا هستین سلامت باشین

پینار ٢ فروردين ٩۶

سلام. شما بامعرفتی

المیرا-77 ١ فروردين ٩۶

ممنونم داداشم.اقا مسعود سال نو شمام مبارک باشه

مسعود35 ٣٠ اسفند ٩۵

سلام خوش اومدی نوروزباستانی پیروز

ارفین ٣٠ اسفند ٩۵

المیرا دختر تو کجایی

هستی1 ٣٠ اسفند ٩۵

خدا نکنه فدات شم خوووشحال شدم اومدی

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ١ فروردين ٩۶
دوستان بیاین به یه چالش .اسم سه تا حیوان بدون فکر بنویسین تابگم برا چیه.خواهشا حاضران در سایت همگی شرکت کنن
sama77 ٢ فروردين ٩۶

اسب خرگوش طاووس

پینار ٢ فروردين ٩۶

با عرض پوزش: خر، گاو، بز

*ارش* ١ فروردين ٩۶

رای میخواد

رضا210 ١ فروردين ٩۶

المیراباور کردنش سخته ؟ مگه شما تو خلوتتون چیکار میکنید ؟

banoo_18 ١ فروردين ٩۶

اسب خر گاو//خدایی یهویی اومدش

المیرا-77 ١ فروردين ٩۶

شما گفتین منم باورم شد.قبول درگاه حق مارم دعا کنید

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ۵ بهمن ٩۵


چت اورداپ

پینار ٢ فروردين ٩۶

اگر انسانها ميدانستند چه محدود در کنار هم هستند، نامحدود همدیگر را دوست می داشتند

reza_netboy ٢ فروردين ٩۶

banoo_18 ١ فروردين ٩۶

فدای توی مهربون

لیانا1727 ١ فروردين ٩۶

ارفین ١ فروردين ٩۶

صباااا ١ فروردين ٩۶

عالیییییییییییییی

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ١١ بهمن ٩۵
یه سلام و یه خداحافظی
سلام به رسم همیشگی و خداحافظ برای این که امروز اومدم خداحافظی کنم از همه از دنیای مجازی اینترنت از همه ی دوستای اینترنتی و مجازی
این دنیای مجازی خیلی چیزهای رو به من یاد داد، خیلی با دوستای زیادی آشنا شدم، واسم یه جای خیلی خوبی بود یه خونه به دور از همه یه تارنمای زیبا که می تونستم حرف هایی که توی دنیای واقعی نمی تونم بزنم این جا بزنم، به اونایی که تو دنیای واقعی نمی تونستم بهشون بگم دوستشون دارم اینجا فریاد بزنم و بگم دوستشون دارم، فریاد بزنم و تکه تکه های قلبم رو به همه نشون بدم، تنهایی هامو این جا بیارم، اشک هامو، خنده هامو، و خلاصه همه ی اون چیزهایی که واقعا توی دنیای واقعی نمی تونستم بگم، این جا می گفتم.
خلاصه هر بدی از ما دیدی حلال کنید و واسه ما دعا کنید.
ذره ذره ی وجودم این جاست.
از همه دوستام (هستی جان خواهری دوست دارم خیلی زیاد)
ببخشید اگه نتونستم اسم همه تون رو بیارم . ببخشید حافظه ی قوی ای ندارم، شرمنده ام.
بازهم ببخشید اگه نتونستم از تک تکتون خداحافظی کنم
حلالم کنید اگه تو این مدت به کسی توهینی کردم ببخشید.
خداحافظ برای همیشه.........
راستی توی مسیر خونه که می رفتم خیلی حرف ها رو داشتم که بگم ولی متأسفانه الان همه اش یادم رفته...


چت اورداپ

هستی1 ١ فروردين ٩۶

ابجی همیشه پیشممم بمووووون نتهام نذار لطفاااااا

المیرا-77 ١ فروردين ٩۶

برگشتم .ممنونم از محبت همگیتون

علیییی ١٧ بهمن ٩۵

میموندیی گلللللل

پرنسس ١٧ بهمن ٩۵

موفق باشید

سرباز888 ١٧ بهمن ٩۵

banoo_18 ١١ بهمن ٩۵

اشکی در پناه خدا ا

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٢٩ اسفند ٩۵
"عشــق" لیاقـت میخواهد؛

و "عاشــق" شدن، جــرات...

همیــشه در پـیِ کســــی بـاش کـه

بـا تمـــامِ:

کاستــی ها و کمــی ها و عیــب هایـت،

حاضــر باشـد به "تـــو" عشــــق بــورزد..

و تــو را بـه همـــه ی دنیــــا نشــان بـدهــد

و بگویـــد کــه:

ایــن" تمـــــامِ دنیـــــایِ مـــن اســت

زنـــدگــے ♡❤

زندگے پر از گره هایـے ست،

که تو آن را نبسته اے ...

اما باید تمام آنها را ...

به تنهایــے باز کنــے ،

تنهاے تنها … !

ولــے اگر به خدا ❤ توکل کنــے ،

او گره ها را یکے یکے برایت باز مے کنــد ... !

عــشـــق ♡❤اگر عشــق باشد !

هم خنده هایت را دوست دارد ، هم گریه هایتـــ را ...

هم لحظه های شادابی ات را می پسندد ،

هم روزهای بی حوصلگی اتـــ را ...

هم دقایق پر از ازدحامت را همراهی میکند ،

هم دقایق تنهایی اتـــ را ...

عــشـــق♡❤ اگر عشــق باشد !
تاکیدمیکنم عشق اگر عشق باشد
هستی1 ١ فروردين ٩۶

المیرا-77 ١ فروردين ٩۶

ممنونم هستیم.عالی دیدی

هستی1 ٣٠ اسفند ٩۵

عالی بوووود نفسممم

المیرا-77 ٣٠ اسفند ٩۵

مرسی اهوخانم تشکر مهساجان

مهسا77 ٣٠ اسفند ٩۵

آهو26 ٢٩ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
المیرا-77
المیرا-77
چت اورداپ
در تمام رنجهایی که می بریم .صبر اوج احترام به حکمت خداوند است . خدا تنها انیسی است که مانوس خود را هرگز رها نمیکند
تاریخ عضویت: 26 ارديبهشت 95
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد (متعهد)
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
المیرا-77
موزیک مورد علاقه المیرا-77


تشکر و قدردانی رسمی المیرا-77

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده المیرا-77