المیرا-77

خدایا قضا شده ام دوباره بخوان مرا یادم داده اند بر غمهایت صابر باش اما تو یادم داده ای بر غمهایت شاکر باش.

چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ١٧ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ


حضرت امام صادق علیه السلام :

nafas 6 ۵ مرداد ٩۶

پینار ۵ مرداد ٩۶

ارامش دل ٢٢ خرداد ٩۶

الناز33 ٢٢ خرداد ٩۶

yasi banoo ٢٢ خرداد ٩۶

المیرا-77 ٣١ ارديبهشت ٩۶

ممنونم

عضو چت اورداپ
چت کردن با المیرا-77
المیرا-77 ٢ خرداد ٩۶
بـعد یــک عمـــر در انـدیـشه ی فـرهــاد شــدن

یـک نـفـرعــاشــق مـن شـد کـه شـیـریـن مـی زنـد!!!


چت اورداپ

باران099 ۵ مرداد ٩۶

پینار ۵ مرداد ٩۶

grand mother ۵ خرداد ٩۶

شیرین میزنه

آوااااای بهار ۵ خرداد ٩۶

المیرا-77 ٢ خرداد ٩۶

دل داده ام بر باد، بر هرچه باداباد مجنون تر از ليلى،شيرين تر از فرهاد اى عشق از آتش، اصل و نسب دارى از تيره ی دودى، ازدودمانِ باد آب از تو طوفان شد، خاک از تو خاکستر از بوى تو آتش، در جانِ باد افتاد هر قصرِ بى شيرين، چون بيستون ويران هر کوهِ بى فرهاد، کاهى به دست باد هفتاد پشتِ ما، از نسل غم بودند ارثِ پدر ما را، اندوه مادر زاد از خاکِ ما در

pooria2997 ٢ خرداد ٩۶

<><><><><><><><><><><><><><><><><>><<<<<<<<

عضو چت اورداپ
المیرا-77
المیرا-77
چت اورداپ
خدایا قضا شده ام دوباره بخوان مرا یادم داده اند بر غمهایت صابر باش اما تو یادم داده ای بر غمهایت شاکر باش.
تاریخ عضویت: 26 ارديبهشت 95
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد (متعهد)
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
المیرا-77
آخرین حضور: 31 تير 96
موزیک مورد علاقه المیرا-77


تشکر و قدردانی رسمی المیرا-77

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده المیرا-77